Bezoldigingsmaximum WNT voor 2020 bekend

6 januari 2020

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de nieuwe maximum bedragen Wet normering topinkomens (WNT) voor 2020 vastgesteld. De WNT, populair gezegd de Balkenende norm, geldt ook voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’, zoals bijvoorbeeld interim-managers.

Elk jaar worden bij ministeriële regeling de bedragen van de WNT aangepast aan de ontwikkelingen van de loonkosten voor de overheid. De indexering voor 2020 bedraagt 3,2 procent. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2020 is vastgesteld op € 201.000.

Ook de norm voor ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’ is aangepast. Vanaf 2020 geldt een maximum uurtarief van € 193. Voor de eerste twaalf maanden geldt een maximum van € 26.800 euro per maand, voor maand 6 t/m 12 een maximum van € 20.300. Na twaalf maanden geldt hetzelfde maximum dat geldt voor functionarissen in loondienst. Eerder werd al duidelijk (zie website RIM) dat voor wie met een ‘fixed fee’ werkt, het vanaf 2020 verplicht wordt een urenspecificatie op te stellen.

Bron: Raad voor Interim Management (https://www.rim.nl/bezoldigingsmaximum-wnt-voor-2020-bekend/ zie hier ook een rekenvoorbeeld)

K+V
Het gaat om mensen

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.