De VAR verdwijnt en de DBA verschijnt

30 oktober 2015

Al enige tijd volgen wij de ontwikkelingen van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op de voet. Zo organiseerden wij recent een druk bezochte workshop over dit onderwerp.

Wat houdt de nieuwe wet DBA in? Doelstelling van deze wet is om vooraf zekerheid te geven over het niet bestaan van een arbeidsrelatie bij de inhuur van een ZZP’er. Met behulp van een ‘vooraf goedgekeurde voorbeeldovereenkomst’ krijgt de opdrachtgever (deels) zekerheid over het niet bestaan van een arbeidsrelatie en het niet hoeven af te dragen van loonheffingen. Dit ter vervanging van de huidige situatie waarbij de opdrachtgever altijd volledige zekerheid krijgt via de VAR van de interim manager en de interim manager uitsluitend zelf het volledige risico draagt voor eventuele fiscale consequenties.

De nieuwe wet roept vragen en discussies op. Inmiddels heeft de verantwoordelijke staatssecretaris Wiebes besloten de inwerkingtreding van de wet op te schorten van 1 januari 2016 naar, waarschijnlijk, 1 april 2016. Waarbij ook is aangegeven dat dan pas per 1 januari 2017 een situatie van handhaving begint.

Voor onze opdrachtgevers, onze interim managers en onszelf een uitermate belangrijke wetswijziging met consequenties waarop we graag anticiperen. We hebben hierin een toegevoegde waarde, richting onze opdrachtgevers en richting onze interimmanagers, zodanig dat een opdracht niet onder druk komt te staan door fiscale onzekerheden en risico’s. K+V vrijwaart nu en straks haar opdrachtgevers door middel van haar contracten van risico’s en eventuele naheffingen. Als intermediair bieden we die zekerheid.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de wijze waarop wij gezamenlijk zorgen voor een uitstekende oplossing.

Indien u voor die tijd vragen hierover heeft dan kunt u contact opnemen met Anne Kodde via 0318-555388.

K+V
Het gaat om mensen

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.