Door pretoogjes nòg meer vliegen in één klap?

13 oktober 2017

Welke gemeente zou dat nu niet willen: veel vliegen in één klap?

Zet de participatiesamenleving door en hoe geef je dat handen en voeten? De voornaamste doelstelling om met vrijwillige deskundige ‘senioren’ jaarlijks een aantal kandidaten te begeleiden naar en te ontwikkelen tot vrijwilligers die ervoor zorgen dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Kandidaten die nu heel geïsoleerd leven of beperkt contacten buitenshuis hebben. 85% van de ouderen (boven de 75 jaar) woont thuis en kan dat met hulp en een praatje nog lang blijven. Hoe krijgen deze kandidaat-vrijwilligers weer pretoogjes? Ze krijgen pretoogjes als ze iets voor een ander kunnen betekenen. Dat geeft voldoening, beroepstrots en -eer.

 

Over welke vliegen hebben we het nog meer? Wie krijgen nog meer pretoogjes buiten de kandidaat-vrijwilliger: de senior die zijn/haar kennis over mag dragen, de oudere kwetsbare die geholpen wordt, de mantelzorger die eventjes ontlast wordt, de thuiszorg die de uren echt goed kan besteden, de gemeente die haar wmo-budget nog gerichter en effectiever kan inzetten.

Pretoogjes betekent ook: meer plezier in het leven; je nuttig voelen en daardoor veel minder gezondheidsklachten.
Dat alles georganiseerd in een kleinschalige opzet, het buurthuis, waarbij de deelnemers elkaar kennen en elkaar stimuleren. In het buurthuis waar eenvoudige dagelijkse activiteiten geoefend kunnen worden, zoals samen afwassen, ramen lappen of het goed leren luisteren tijdens een kopje koffie. Het zijn vaak hele kleine dingen maar met een heel groot effect. Centraal staat maatwerk, kleinschalig en aandacht.

Geïnspireerd? Stuur een mail naar bijker@kv.nl, zij brengt je in contact met de Pretoogjesmaker.

Helga Bijker

Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.