Blijf op de hoogte

HOME > ACTUEEL > BLOGS

Duurzame verandering in het onderwijs bewerkstelligen

23 juni 2021

Nederlandse onderwijsinstellingen zijn enorm vernieuwingsgezind en constant bezig met allerlei vernieuwingstrajecten; de invoering van nieuwe onderwijsmethodieken, het adequaat inzetten van digitale middelen, de doorontwikkeling van het gepersonaliseerd onderwijs. Toch hebben veel vernieuwingspogingen in het onderwijs een korte houdbaarheidsduur, concludeerde de Onderwijsinspectie in 2019 (De Staat van het Onderwijs 2019). Sectoren zoals de zorg, de tuinbouw of de techniek hebben volgens het rapport veel minder moeite met het conserveren van verandertrajecten. Ook vraagt de inspectie zich af of de vernieuwingspogingen in de meeste gevallen ook daadwerkelijk leiden tot beter onderwijs.

Dat is en blijft het primaire doel: goed onderwijs. Dus moeten we onszelf afvragen hoe verandering ook tot daadwerkelijke verbetering gaat leiden. Hoe maken we onderwijsvernieuwing duurzaam en bereiden we het onderwijs voor op de toekomst? Het is mijn stelling dat de juiste inzet van interim management hier een belangrijke bijdrage in kan spelen.

Tijd en gelegenheid

Scholen staan de komende periode voor de uitdaging om de achterstanden in te lopen die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan. Gelijktijdig moeten ze noodzakelijke vernieuwingstrajecten in gang zetten om zich voor te bereiden op de toekomst. Het ontbreekt veel onderwijsinstellingen aan de ruimte en tijd om beiden adequaat te doen.

Voor duurzame verandering is ruimte en tijd essentieel, bijvoorbeeld om intern draagvlak te creëren. Een verandertraject mag niet te lichtzinnig worden opgenomen of half worden uitgevoerd. Veel vernieuwingstrajecten in het onderwijs lopen spaak doordat de invoering te oppervlakkig is geweest.

Te oppervlakkig in de zin dat onvoldoende stakeholders betrokken zijn geraakt in het proces. Of dat het onduidelijk is welke invloed een verandering heeft op bepaalde delen van de organisatie. Ook hebben teamleden niet altijd voldoende de gelegenheid gehad om te wennen aan bijvoorbeeld een andere manier van werken.

Extra ondersteuning of verandermanager

Het inhuren van extra capaciteit kan ervoor zorgen dat er gelegenheid komt voor een gedegen proces. Interim management kan op verschillende manieren een uitkomst bieden. Je kunt ervoor kiezen om tijdelijke vervanging in te zetten om intern personeel vrij te spelen. Zij kunnen zich op deze manier volledig richten op het opzetten en uitvoeren van het verandertraject. Deze mensen kennen de organisatie van haver tot gort en zijn bekend met het interne sentiment.

Maar heeft de organisatie wel voldoende veranderkundige expertise in huis? Verandermanagement is een vak. Een verandermanager gaat gestructureerd te werk en weet wat er nodig is om vernieuwingen met duurzaamheidswaarden te implementeren. Deze professional weet hoe weerstand te managen en weet zijn/haar stijl van leidinggeven en communicatie aan te passen aan de diverse belanghebbenden.

Een externe professional neemt geen geschiedenis van de organisatie met zich mee. Hij/zij zal niet snel gezien worden als onderdeel van het ‘probleem’ en kan fungeren als een onafhankelijke beoordelaar van de huidige situatie en het openstaande vraagstuk.

Wat heeft de organisatie nodig?

Voordat je de best passende interim verandermanager vindt, is het raadzaam om te weten wat de organisatie daadwerkelijk nodig heeft. Wat voor type manager past er om dit specifieke vraagstuk in banen te leiden? Wat voor soort expertise en ervaring moet deze professional meenemen?

Om hier inzicht in te krijgen, investeren wij veel tijd in het leren kennen en doorgronden van organisaties. Daarnaast staan wij dagelijks in contact met verscheidene type interim managers. Bij een aanvraag weten we vaak wat er speelt en zo kunnen we de organisatie snel in contact brengen met de geschikte professional.

Wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen ondersteunen bij jullie eerstvolgende verandertraject? Neem dan vrijblijvend contact op en vertel ons over jullie ambities en doelstellingen.

Gerard van Rij

Partner K+V

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.