Een passende interim directeur vinden voor de juiste opdracht?

8 maart 2017

Een hele klus!

Zoals vaak veranderde de opdracht van  één van onze interimmers nadat zij gestart was. Van een overbruggingsvraagstuk met een herinrichtingsvraag  verschuift de opdracht naar een volledige strategische heroriëntatie en kanteling van de organisatie.  Een turbulente tijd breekt aan, waarin alle partijen scherp blijven, er snel moet worden geschakeld en afstemming cruciaal is. Tijdens zo’n onzekere periode is een goede interim manager fundamenteel. Iemand die stabiliteit en vertrouwen blijft uitstralen en tegelijkertijd de touwtjes goed in handen houdt.

Bureau binnen zes maanden ontmanteld

Volgens de interim manager die in deze bijzondere positie kwam, Hanneke van Tongeren, zijn communicatie en informatie sleutelwoorden in zo’n proces.”Over en weer korte lijnen, bijna dagelijks contact met de opdrachtgever om de laatste stand van zaken door te nemen. Duidelijkheid geven hoe de organisatie ervoor staat”.Zij werd in april 2016 door K+V ingezet als directeur a.i. bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. Haar taak: op de winkel passen. Een winkel met teruglopende ledenaantallen, op zoek naar de broodnodige vernieuwing en ondersteund door een bureau in mineur. In juni trad een nieuw bestuur aan met Felix Rottenberg als voorzitter. Na een aanloopperiode, waarin het nieuwe bestuur zich boog over de concrete uitwerking van de door de ledenraad vastgestelde koers, weet zij binnen een tijdsbestek van zes weken het hele bureau te ontmantelen en alle activiteiten te outsourcen. Uiteindelijke resultaat; een efficiënte doorstart van de brancheorganisatie.

Verloop van het proces

Een mooi verhaal, maar hoe is Hanneke van Tongeren bij deze opdracht terechtgekomen? En hoe bereikte ze samen met de brancheorganisatie zo’n resultaat? Het begon bij Jacob Boskma. Als lid van het bestuur van de brancheorganisatie zocht hij begin 2016 op stel en sprong een nieuwe directeur. Hij schatte de situatie complex in en koos voor K+V. “Ik had daar hulp bij nodig en K+V was bij ons bekend, kent het reilen en zeilen van de kinderopvang en voelt goed aan wat er speelt in deze sector.”

Wat is het profiel?

Directeuren zijn er in soorten en maten. Wat voor type zoekt Jacob Boskma? En wat zou deze persoon moeten kunnen? In gesprek met K+V wordt een profiel opgesteld: een verbinder die de zaak op de rails houdt en vervolgens de organisatie klaarmaakt voor een kanteling. Een profiel dat de aandacht trekt van Hanneke van Tongeren. Na een uitvoerig gesprek is K+V enthousiast en stelt haar voor. “Zij werd gepresenteerd als een extraatje en de moeite waard om kennis mee te maken”, vertelt Jacob Boskma. Tijdens de gesprekken, in aanwezigheid van K+V, blijkt Hanneke van Tongeren de senior veranderaar én verbinder die K+V in haar zag,  iemand die je zo op de klus kunt loslaten. Zij wordt dan ook unaniem gekozen voor de opdracht.

Een driehoeksverhouding

Misschien dat voor veel bureaus de klus is geklaard, zo niet voor K+V. Voordat de gekozen interim directeur aan de slag kan, wordt de opdrachtformulering concreet en SMART op papier gezet. Vervolgens introduceert het bureau schaduwmanagement, waarbij contact wordt gehouden met de opdrachtgever en Hanneke van Tongeren wordt begeleid. Natuurlijk moet ze als interim manager zelf haar opdracht goed vervullen. Hierin krijgt ze van K+V de vrije hand. Wel is er veelvuldig telefonisch contact en houdt ze hen op de hoogte van belangrijke stukken. “Een soort driehoeksverhouding”, aldus Hanneke van Tongeren. Deze liaison heeft er in elk geval toe geleid dat de Brancheorganisatie Kinderopvang een nieuwe doorstart heeft kunnen maken. De organisatie weet weer waar ze voor staat, kijkt met een frisse blik naar de wensen en behoeften van haar leden en geeft daar nu op een flexibele manier invulling aan.

‘Wat voor product of dienst je als bedrijf ook levert, het altijd gaat om mensen. Een organisatie in zichzelf is helemaal niks; het zijn de mensen die de organisatie maken of breken’  Hanneke van Tongeren, interim manager.

Frank Snethlage

Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.