Gezocht en gevonden

8 maart 2017

Een (niet te) zakelijk directeur Filmtheater Hilversum

Onlangs hebben wij de werving & selectie van een zakelijk directeur voor Filmtheater Hilversum begeleid, een van de meest succesvolle filmtheaters van Nederland. Een opdracht die wij met bijzonder veel plezier hebben uitgevoerd.

Bij K+V werken we voor veel sectoren, heel vaak in de ‘not for profit’. Bij opdrachten in de Kunst & Cultuur sector gaat ons hart extra snel kloppen! Waarom is werken in en voor culturele instellingen nou zo boeiend? Hier is een aantal redenen voor te noemen.

Om te beginnen is er de passie en inhoudelijke betrokkenheid van alle betrokkenen. In dit geval: bestuur, medewerkers, vrijwilligers en sollicitanten. Waar sommige organisaties tegenwoordig kiezen voor ‘inhoudsloze’ managers (hoe verzint men het!), is dat in de cultuursector eigenlijk ondenkbaar. Dus ook van een ‘zakelijk’ leider wordt verwacht dat diens hart sneller gaat kloppen van cultuur in het algemeen, en in dit geval, van film meer in het bijzonder. En dat zónder teveel op de stoel te gaan zitten van de artistiek verantwoordelijke(n). Dat betekent dat wij zoeken naar kandidaten met een goede balans tussen inhoudelijke betrokkenheid en delegerend leiderschap en bovendien balans tussen artistieke ambities en verantwoorde bedrijfsvoering. Lastig voor betrokkenen maar ook voor ons, als bemiddelaar. En dan hebben we nog te maken met de ingewikkeldheid van de functie-eisen versus de beschikbare financiële middelen.

Een culturele instelling zoals een filmtheater is eigenlijk van iedereen. En dus verwacht ook ‘iedereen’ dat hij of zij een bepalende stem in de procedure heeft. Dat stelt hoge eisen aan het inrichten van een sollicitatieprocedure en afbakenen van de verschillende verantwoordelijkheden hierin. Een helder onderscheid tussen selectiebevoegdheid (bepalen wel of niet benoembaar zijn van kandidaten) en adviesbevoegdheid.

Een opdracht uit mogen voeren in de hierboven geschetste context geeft ons veel voldoening. Wij houden van cultuur en werken daarom ook graag voor de cultuur!

Meer weten over onze activiteiten in de cultuursector?
Michiel van Wessemwessem@kv.nl; 06 52 008 834
Sjef van Zwieterenzwieteren@kv.nl; 06 21 537 354

Michiel van Wessem & Sjef van Zwieteren
Partners

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.