Help!

15 juni 2016

De Raad van Toezicht zoekt een nieuwe bestuurder!

Ons vak is de opdrachtgever helpen bij het zorgen dat er een optimale match tussen kandidaat (persoonlijkheid en competenties) en organisatie (cultuur, toekomstvisie en opgaven) tot stand komt.

Al een aantal jaren gebruiken wij hiervoor het ODC (Odin Development Compass) als ‘onderlegger’ om te bezien of een kandidaat in het functieprofiel past. ODC is een wetenschappelijk gevalideerd leiderschapsinstrument, ontleend aan Jung. In de procedures die wij begeleiden, gaat het vrijwel altijd om leiderschap.

Bij leiderschap draait het niet alleen om gedrag dat je laat zien in ‘goede tijden’, maar ook het gedrag dat anderen ervaren in ‘slechte tijden’. Gedrag wordt gestuwd door onbewuste patronen, die je kwetsbare kant laten zien onder druk. Je vervalt in je eigen allergie.

De ODC als onderlegger voor kandidaten, die we spreken, maar het kan ook omgekeerd.

Voor (directeuren-)bestuurders ontbreekt vaak een functieprofiel. Een Raad van Toezicht heeft goede beelden bij kennis, kunde en ervaring; vaak is het wat lastig gesteld met de soft skills, waarbij de Raad ermee gediend is om met een door de Raad van Toezicht gedragen functieprofiel de nieuwe bestuurder te gaan zoeken. K+V beschikt hier over een duidelijk referentiekader om letterlijk woorden te geven aan het ‘type mens en leider’ en welk type leiderschap hierbij hoort. Welke competenties. Dat is een vak. Ons vak.

Het ODC kent 24 competenties: op basis van de opgaven van de organisatie ga je gezamenlijk bepalen welke competenties absoluut noodzakelijk zijn, welke zeer gewenst en welke nuttig. Schapen met vijf poten lopen ongemakkelijk, dus niet iedereen kan alles. Het gesprek over de competenties, waarbij de individuele leden van de Raad van Toezicht als huiswerk vooraf voor zichzelf deze indeling al hebben gemaakt, levert mooie discussies en inzichten op. Verdieping op het profiel, focus en draagvlak! Uiteindelijk is iedere nieuwe bestuurder een belangrijke interventie voor de Raad van Toezicht en voor de organisatie.

K+V discussieert graag met u mee!

Sjef van Zwieteren, zwieteren@kv.nl
Frank Wolff, wolff@kv.nl

Sjef van Zwieteren & Frank Wolff

Partners

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.