In beweging! En met succes!

8 maart 2018

De wereld komt weer in beweging!

Nou ja; een enkeling probeert te voorkomen dat de beweging er komt, door te voorkomen dat sommige mensen de USA nog binnen kunnen komen. De protesten daartegen, die snap je wel. Beweging is immers vooruitgang en stilstand leidt tot achteruitgang. Afijn, daar gaat dit stukje niet over.

We ‘verkassen’ weer: huizen en banen. Soms onder invloed van beslissingen in de organisatie, maar vooral om de regie op de eigen loopbaan te pakken. Na een aantal behoedzame jaren durven we weer in beweging te komen, maar dat is best onwennig of zelfs spannend.
Om mensen te helpen bij het weer in beweging komen hebben we het Executive Next Step opgezet en uitgebouwd (zie ook www.kv.nl). Ruim 50 kandidaten kwamen inmiddels langs voor een oriënterend gesprek, waarvan ruim 30 aan de slag gingen in hun ‘Next Step’; 50% van hen heeft een andere baan. Acht van hen in een andere sector: van de bank naar het onderwijs of van de SW-sector naar de zorg. Een echte wens. Afgelopen 1 februari waren er drie kandidaten tegelijkertijd, die een andere positie hadden verworven. Twee in een andere sector! Een mooi succes!

Wat doen we? We maken een analyse en een plan. Het begint met de vraag: hoe kan je (nog meer) worden wie je eigenlijk bent? De analyse laat vervolgens zien wat een goede positie voor jou zou zijn: type functie en type organisatie. Kiki Verbeek traint je in het maken van twee visitekaartjes, waardoor duidelijk wordt wat en hoe je de dingen doet en wat je drijfveren zijn. Dat biedt ongelofelijk veel houvast in het voeren van gesprekken, omdat je weet wat je wil zeggen en daar (STAR) een paar uitstekende voorbeelden aan verbindt. Als bemiddelaar kennen we de arbeidsmarkt, hebben we vele warme relaties waar we je introduceren.
Een nieuwe positie beloven, dat doen we niet: uiteindelijk doe je dat zelf. We faciliteren maximaal!

Toe aan beweging? Een gesprek met ons kan de eerste stap zijn.

Helga Bijker, bijker@kv.nl (06 22 698 599)
Henk van der Veldevelde@kv.nl (06 51 758 677)
Michiel van Wessemwessem@kv.nl (06 52 008 834)

Henk, Helga & Michiel

Partners

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.