Inspiratie geven en nemen in de kinderopvang

5 mei 2017

Een aantal jaren geleden waren we bij K+V volop actief voor de kinderopvangsector. Het is een tijdje wat stiller geweest met vragen uit deze sector (door de crisis?), maar sinds vorig jaar hebben we weer een mooi aantal interessante wervingsvraagstukken mogen begeleiden; bestuurders en toezichthouders, als lijn- en stafmanagers. De ontwikkelingen binnen de sector, de aantrekkende economie en nieuwe aanwas bij K+V heeft ons doen besluiten weer een actieve rol te willen spelen binnen de kinderopvang.

Als eerste aanzet hebben we “oude” bekenden gevraagd en een oproep gedaan in onze nieuwsbrief om met ons mee te denken en te doen. Dit heeft geleid tot een leuke en energieke Ronde Tafelbijeenkomst op 22 maart jl. Het doel van deze avond was om enerzijds een aantal ontwikkelingen en thema’s voor de kinderopvang van morgen te benoemen, en anderzijds te kijken hoe wij als K+V en ronde tafelgangers daar een rol in kunnen spelen.

Met onze brainstormpet op hebben we behoorlijk gediscussieerd. We hebben het gehad over ontwikkelingen als IKC en Kindcentra en hoe we, samen met het onderwijs, “the best of both worlds” verbinden. Ook hebben we gediscussieerd over het onderscheidend en pedagogisch vermogen binnen de kinderopvang. Welk leiderschap en werknemerschap ligt daaraan ten grondslag? Daarnaast hebben wij ons afgevraagd hoe wij aan de juiste (politieke) tafel komen. Maar ook hoe afhankelijk wij ons willen en moeten opstellen ten opzichte van de politiek en het onderwijs. Wat kunnen wij nu en morgen zelf doen waar de sector mee geholpen is? Eigenlijk kwamen we tot de conclusie dat de discussie over de ontwikkelingen al op veel plekken met elkaar gedeeld wordt. Brancheorganisaties en andere instanties organiseren regelmatig debatten en seminars hierover. Wat kunnen wij nu anders en aanvullend doen?

Daarom hebben we besloten in het najaar een dag te organiseren met inspiratiesessies. Natuurlijk inspelend op bovenstaande thema’s of onderwerpen die actueel zijn binnen de sector. Een soort mini meetings met als doel praktische handvatten te geven en mooie voorbeelden te laten zien. Als een ieder maar 1 eyeopener of idee meeneemt voor de dag van morgen, is onze missie geslaagd. Onze tafelgenoten hebben ons op 22 maart erg veel input gegeven maar wij zijn ervan overtuigd dat, als je dit leest, jij ook ideeën hebt. Bel of mail ons. Wij staan ook open voor jouw inspiratie. Alvast dank!

Martine van der Velpen, Frank Snethlage & Sjef van Zwieteren

Partners

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.