Interim management via een intermediair: dit zijn je voordelen

20 mei 2020

Organisaties zijn altijd in beweging, ook in crisistijd. Tijdens de coronacrisis zie je het bijvoorbeeld aan de noodgedwongen digitalisering en het implementeren van nieuwe werkvormen. Een grote omslag voor menig organisatie, vooral wanneer het intern aan de juiste expertise ontbreekt. Voor een succesvolle transitie is het noodzakelijk dat de juiste strategie wordt bepaald en dat je weet dat de uitvoering vlekkeloos verloopt. Het binnenhalen van een kundige interim manager kan ook in de huidige tijd uitkomst bieden.

En een misser kun je je niet veroorloven. Door het inschakelen van een intermediair, verklein je dit risico significant. Een interim managementbureau benaderen kent voordelen voor zowel organisaties als voor interim managers zelf. Laat me de voordelen voor je op een rij zetten.

1: Kwalitatief en divers netwerk

Per jaar werven wij kandidaten voor meer dan honderd interim opdrachten. Dat varieert van functies als interim finance manager in de zorg tot interim bestuurder bij een onderwijskoepel. Om dat succesvol te kunnen doen, moeten we beschikken over een sterk en divers netwerk, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Met ruim 10.000 interim managers in onze database, beschikken we over een groot en divers netwerk.

Door constant in contact te staan met onze warme relaties, beschikken we ook over een sterk en kwalitatief netwerk. We weten waar de kracht ligt van iedere interim manager die we aanbieden. Iedereen die wij aanbieden, achten wij in staat om de klus te klaren. Als interim managementbureau ben je immers zo sterk als je netwerk.

Uit onderzoek van ZIPConomy en ABN AMRO blijkt dat de beschikking tot een kwalitatief goed netwerk de voornaamste reden is waarom organisaties de handen ineenslaan met een interim managementbureau. Dat verkort de zoektocht en zorgt ervoor dat je snel de gewenste expertise in huis hebt.

2: Objectiviteit in de selectie

Maar in de zoektocht naar interim management zien we dat organisaties vaak eerst een stap achteruit zetten, zij grijpen terug naar het verleden. Vóórdat een interim managementbureau wordt benaderd, gaan zij in eerste instantie het eigen netwerk aanspreken. Dan kom je vaak uit bij een interim manager die al eerder een klus heeft gedaan bij jouw organisatie of iemand die je kent uit je eigen netwerk. Er zijn begrijpelijke redenen om te kiezen voor iemand die je kent. Je weet wie je in huis haalt, maar past deze persoon ook echt op de opdracht die nu voor je ligt? Probeer in je hoofd een functieprofiel te visualiseren. Kun je bij hem of haar alle functievereisten afvinken? Is het antwoord nee, dan moet je je blikveld verruimen.

Die blikveldverruiming is precies wat een onafhankelijke derde partij kan bieden. Vaak vraagt een nieuwe opdracht om een frisse kijk op zaken. Iemand zonder historie binnen de organisatie, maar die handelt uit expertise. Als interim managementbureau zijn wij objectief in onze beoordeling. Wij nemen ons vak en de vraag die onze opdrachtgever stelt uitermate serieus. Een succesvolle samenwerking tot stand brengen is ons doel.

Onze objectiviteit is ook een ervaringskwestie. Als interim managementbureau zien wij veel vergelijkbare vraagstukken voorbijkomen. Een opdrachtgever denkt vaak dat het vraagstuk waar zij voor staan heel specialistisch en uniek is,  dat valt vaak wel mee. Doordat wij de markt goed kennen, kunnen we ook iemand aandragen die een vergelijkbare opdracht heeft gedaan bij een soortgelijke instelling.  Dan weet je: hij of zij kan het aan.

Voordat we gaan zoeken, kijken we samen met de opdrachtgever naar het zwaartepunt van de opdracht. Vanuit onze ervaring en expertise zien we de  match tussen interimmer en opdrachtgever dan ook in een split second. Om die reden krijgen opdrachtgevers vaak verrassende kandidaten gepresenteerd. Interim managers, waar je zelf niet één, twee, drie aan zou denken. Misschien kennen we de behoefte van de opdrachtgever nog beter dan de opdrachtgever zelf?

3: Geef het werving- en selectieproces uit handen

Als gemeente  heb je waarschijnlijk niet de contactgegevens van tientallen interim ICT managers en als zorginstelling heb je  geen netwerk vol met bestuurssecretarissen. Als je ook nog meeweegt dat je  kwaliteitseisen hebt, dan blijft er maar een select clubje gekwalificeerde professionals over die je vanuit je eigen netwerk kunt benaderen.

Wil je het proces volledig zelf doen, dan sta je waarschijnlijk voor een enorme zoektocht. Het zoeken, vinden en matchen is de expertise van een interim managementbureau. Door het proces uit handen te geven, kun jij je richten op je corebusiness, terwijl wij zoeken naar de match.

Deze boodschap geldt ook voor de interim manager zelf. Hij of zij kan er enorm veel baat bij hebben om zaken te doen via een bureau. Als interimmer ben je misschien niet altijd een goede netwerker. Je bent goed in wat je doet en wil je hoofd, hart en handen laten spreken. Door in contact te staan met een interim managementbureau, hoef je je tijdens een opdracht niet bezig te houden met het zoeken naar een nieuwe opdracht. In ons netwerk worden opdrachten gegeven waar je zelf wellicht nooit weet van zal hebben. Zien wij een match, dan benaderen we je. Focus je op dat waar je goed in bent, dan doen wij dat ook.

4: Schaduwmanagement tijdens de opdracht

Na het aangaan van een contract met een interim manager, staat hij of zij er niet alleen voor. Wij willen de kans op een succesvolle samenwerking zo groot mogelijk maken. Daarom spelen wij, na plaatsing, een rol op de achtergrond.

Interim managers die via K+V op opdracht zijn, werken altijd met een plan van aanpak. Wij ondersteunen de interim manager in het opstellen van dit plan, bespreken het samen met de interimmer en opdrachtgever. Daarbij stellen wij als adviseurs kritische vragen aan de interim manager, maar ook aan de opdrachtgever over bijvoorbeeld de randvoorwaardelijke zaken. Ook voor ons is het zaak dat de plannen worden uitgevoerd op afgesproken wijze. Daarom voeren we ook tussentijds evaluatiegesprekken met zowel de interim professional als met de organisatie. Alles om de kans van slagen te vergroten.

Om ook de interim manager op een zo goed mogelijke wijze te ondersteunen bij de opdracht, geven we hem of haar ook de mogelijkheid voor het volgen van intervisie. Bij deze kosteloze intervisiebijeenkomsten gaan gelijkgestemden onder begeleiding van een onafhankelijke coach met elkaar in gesprek over werk gerelateerde onderwerpen. Moeilijkheden op de opdracht waar zij zitten, problemen met de uitvoering en verbetermogelijkheden in de eigen manier van werken. In het kader van objectiviteit, wordt de intervisietraining door een onafhankelijke partij gegeven. Gedurende de opdracht fungeren wij als de sparringspartner voor de interim manager.

5: Kostenneutraal (of zelfs voordeliger) na afronding

Het laatste voordeel  is een stelling die wij binnen K+V hebben. Ik durf te beweren dat wij betere onderhandelaars zijn dan het merendeel van onze opdrachtgevers. En dat je via een interim managementbureau geen hoger uurtarief betaalt dan wanneer je alle onderhandelingen op eigen houtje doet. Niet omdat wij commerciële salestijgers zijn, maar omdat wij zien hoe een bepaalde functie ligt in de markt. Wij communiceren transparant richting onze kandidaten en opdrachtgevers. Ook wanneer ze zichzelf te laag in de markt zetten, dan melden wij dit ook. Er moet altijd worden gestreefd naar een marktconform evenwicht, zodat de opdrachtgever een keuze kan maken op basis van kwaliteit.

Maartje Peters

Partner K+V

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.