Laat ons nou eens de minister-president werven

20 januari 2017

Vandaag, 20 januari 2017 is het zover. Donald Trump wordt beëdigd als 45e president van de Verenigde Staten; het slot van één van de meest enerverende verkiezingen en het begin van …..; ja, het begin van wat eigenlijk.

Is het niet bijzonder dat het toekomstig functioneren in één van de machtigste functies ter wereld met zoveel onzekerheid is omgeven?

Dat is wat ons vak zo complex en interessant maakt. Hoe kun je de best denkbare kandidaat vinden die, naast essentiële (en verrassende) kwaliteiten, een onderscheidende persoonlijkheid heeft en van wie met grote waarschijnlijkheid verwacht kan worden, dat hij/zij de gewenste doelen gaat realiseren?

Zoals zo vaak is ook bij een werving & selectieprocedure de 1e slag een daalder waard. In dit geval betekent dat een zeer grondige vraagverkenning. Wat zijn de belangrijkste opdrachten en uitdagingen voor de komende periode? En welke kansen en bedreigingen zijn hierbij aan de orde? En wie zijn de belangrijkste partijen / actoren, die een rol spelen bij de realisatie. Het antwoord op deze en andere vragen bepaalt welk type leider / manager gezocht moet worden. In ons politieke systeem vindt ook een dergelijk soort verkenning plaats: de informatie-ronde. Het resultaat hiervan wordt echter uitsluitend vertaald in programmatische uitgangspunten; niet in een wervingsprofiel van de minister-president. Een uitstekende burgemeester kan mislukken als oppositieleider of als minister. Je hebt kwaliteiten per functie.

In onze adviespraktijk besteden wij juist aan deze eerste stap veel energie en aandacht. We kijken niet alleen naar noodzakelijke kennis en ervaring, maar juist ook naar bewezen persoonlijke successen, gewenste persoonlijkheid, gedragskenmerken en talenten. We formuleren dit in een scherp en onderscheidend zoekprofiel. We zetten vervolgens ons eigen netwerk maar ook sociale media en internet in om de beste kandidaten te vinden. Wij kunnen onze keuzes vrij en onafhankelijk maken; wij hebben geen kandidaten in onze ‘fractie’ of ‘partij’ die aanspraak (menen te) kunnen maken op een voordracht.

De voorgeselecteerde kandidaten worden op een grondige, professionele en onafhankelijke wijze getoetst aan het eerder genoemde profiel. Alleen zij die positief uit deze toets komen, worden voorgesteld aan onze opdrachtgever. Met andere woorden: alle door ons aan de opdrachtgever gepresenteerde kandidaten zijn geschikt voor de functie. Het laatste woord is vervolgens uiteraard aan de opdrachtgever.

We zullen deze opdracht natuurlijk nooit krijgen, maar best leuk om daar eens een beetje over te dagdromen.

Van droom naar daad? Zoek contact met:

Michiel van Wessem

Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.