Nieuwe sportbestuurders KNGU: een terugblik op het wervingsproces

19 maart 2019

Met 300.000 sporters actief bij ruim 900 sportverenigingen binnen 11 gymdisciplines, is de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) één van de grootste en oudste sportbonden van Nederland. Als Olympische sportbond klopte de bond bij sport&zaken aan met de vraag: willen jullie meedenken in onze zoektocht naar twee nieuwe bestuursleden voor ons Bondsbestuur?

Sport&zaken koppelde de KNGU aan searchbureau K+V uit Veenendaal. Als bekende partner in het netwerk van sport&zaken heeft K+V inmiddels kennis van de sportsector. K+V is een interim management en een werving & selectie bureau. “Wij werken door het hele land in verschillende branches met passie voor sport. We vinden het belangrijk om sport in Nederland verder te brengen en geloven in de toegevoegde waarde van een divers bestuur. In onze database en ons netwerk vinden we mensen die geloven in de kracht van diversiteit en zich graag in zouden willen zetten vanuit een bestuurlijke rol voor de sport. Wij matchen graag die ambities”, zegt Roel Roelfzema, partner bij K+V.

Dit resulteerde in een intakegesprek tussen de KNGU, searchbureau K+V en sport&zaken. De uitkomst: een helder functieprofiel schrijven en samen communiceren en het traject starten waarbij K+V de spil van het proces is. Voor het opstellen van dit juiste functieprofiel, is het van waarden om de huidige positie en toekomstplannen in kaart te brengen. ‘De bond fungeert als verbindend aanjager en als ‘gids’ voor verschillende klantgroepen. Met het aanbod als turnen, trampolinespringen, freerunning, dansen en het nijntje Beweegdiploma draagt de KNGU bij aan de fysieke, mentale en sociale fitheid van veel mensen’, klinkt de vacature voor een algemeen bestuurslid en een bestuurslid met specifieke achtergrond in marketing.

Van traditionele bond naar onderneming

De transitie in de sport vraagt aan de ene kant een ledenmodel met toegevoegde waarde en aan de anderen kant het bedienen en verdienen van nieuwe groepen. K+V ziet als intermediair hier de noodzaak mensen met andere competenties te werven, om organisaties meer omgevings- en klantbewust te laten zijn: “van product tot dienst, gericht naar klant en marktgericht”. K+V zet hiervoor onder andere een meting in waarbij de drijfveren, talenten en competenties van kandidaten in beeld worden gebracht.

Het Bondsbestuur van de KNGU geeft sturing op strategisch niveau en is sparringpartner van de directeur Marieke van der Plas. Als organisatie wordt, met de huidige ontwikkelingen in de sportwereld, de noodzaak gezien om van traditionele sportbond naar een marktgerichte en flexibele onderneming te bewegen. Hierin ligt de focus op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, waarbij de behoefte van de gymsportfan centraal staat. Het is daarom van belang dat een nieuwe bestuurder enerzijds affiniteit heeft met de doelgroep jeugd en het belang inziet van bewegen en de ontwikkeling van een goede motoriek bij jonge kinderen. Anderzijds iemand die kennis heeft én het belang inziet van ontwikkeling en bijsturing van nieuwe businessmodellen in combinatie met data en digitale ontwikkelingen. De competentie ‘omgevingssensitief’ zorgt voor de koppeling tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de ‘shared value’ van de KNGU. Waarbij de KNGU een verbinder is tussen de verenigingen en de samenleving.

Zoektocht

In augustus en september in 2018 is de actieve zoektocht naar potentiële kandidaten gestart. K+V heeft per functie 3 tot 5 kandidaten voorgesteld. Uit gesprekken met de KNGU zijn uiteindelijk twee kandidaten voorgedragen. In december zijn zij officieel benoemd: Meta Neeleman als algemeen bestuurslid en Koos Block als algemeen bestuurslid met aandachtsgebied marketing.

“We zijn erg content met deze twee nieuwe mensen in ons bestuur. Het was onszelf niet gelukt om de juiste mensen te vinden voor deze rollen en het is fijn dat via sport&zaken een partij als K+V dit pro deo voor de sport doet. Het ontzorgt, het is professioneel en het levert resultaat op. We hebben hen dan ook met plezier ontvangen en bedankt tijdens ons event Dutch Gymnastics – A Touch of Gold in Ziggo Dome”, aldus Marieke van der Plas, directeur KNGU.

*Dit is een gastbijdrage geschreven in coproductie met sport&zaken

K+V
Het gaat om mensen

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.