Nieuwsbrief juni 2017

15 juni 2017

Mensen lezen? Als kind kon je de was doen!

Wie herinnert zich dit niet: er komt een nieuwe leerkracht (juf/meester) in de klas en je weet op slag of iemand les kan geven en orde kan houden. Of niet natuurlijk! Want dat weet je ook. Wat deed je dan? je ging je navenant gedragen! Je daagde de leerkracht uit en je keek of je hem/haar uit de tent kon lokken en kwaad kon krijgen. Vaak lukte dat en had je er de grootste lol om. Wat een kwelgeesten waren we toch….

Je verleert een hoop, zou je zo zeggen, door opvoeding, opleiding, de peergroup en met vallen en opstaan. En dat terwijl je zelf hartstikke druk ben met het ‘ontwikkelen’ in kennis, vaardigheden en ervaringen. Zijn we het echt kwijt geraakt, dat gevoel dat je het op slag weet? Ik denk het niet. Soms handelen we er zelfs naar, al zijn we niet meer zo klierig als destijds in de klas. In een recent promotieonderzoek toont de promovendus aan dat kleuters al wetenschappelijk kunnen denken, al is het beter om ze de ruimte te geven om te experimenteren.
Toch lezen wij ook mensen. Met de één heb je meteen een klik en van de ander krijg je pukkeltjes. Mensen die veel op je lijken; ja, dat wil wel. Maar vaak is het wat lastiger samenwerken met degene die wat minder op je lijkt. Werken ‘vanuit je onderbuik’ en alleen je gevoel  (Japke D-Douma zou van dit zinnetje subiet jeuk krijgen) is een kunst, maar het is en blijft lastig als het je enige drijfveer is. Dat doen we dus ook niet.

Bij K+V gebruiken we het ODC- Odin Development Compass; een onderlegger om te bepalen waar de echte drijfveren en kwaliteiten van mensen liggen. Soms zelfs op een heel ander vlak dan waar mensen zelf denken. Met de uitkomsten van dit persoonlijkheidsonderzoek in de hand, kun je mensen met verschillende drijfveren en kwaliteiten goed laten samenwerken. Dan weten ze hoe dat komt; de één doet het vooral procesmatig terwijl de ander snel en direct resultaten nastreeft. De één poldert door, de ander zet door of forceert zelfs. Je heb het in een managementteam allebei nodig en als je elkaars kwaliteiten kent, kun je ze inzetten waar dat het beste past. In managementteams is het kennen van je eigen valkuilen en kwaliteiten van belang, maar om een goed functionerend managementteam te worden, is het nodig om elkaars kwaliteiten en valkuilen te kennen. Je durft je kwetsbaar op te stellen; je team functioneert beter en dat merken alle stakeholders: de klant/cliënt/burger, de medewerkers en cliënten- en ondernemingsraden.

Ben je benieuwd hoe jouw team er voor staat en welke kwaliteiten je team beter zouden maken? Doe de meting als individu en als team en dan kun je heus weer net als vroeger de was doen. Soms kinderlijk eenvoudig; ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’.
Informatie: bel of mail met Helga Bijker

06 22 698 599
bijker@kv.nl

Nieuwsbrief juni 2017

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.