Ontwikkelingen interim management en de WNT: Algemene Maatregel Van Bestuur

9 september 2015

Save the date: 4 februari 2016 congres in samenwerking met bureau AXYOS over de WNT 2 en de AMVB

De afgelopen periode heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over ‘topfunctionarissen zonder dienstbetrekking’, de interimmer. Voor wie hem gemist heeft zie deze link: www.internetconsultatie.nl/topfunctionarissen_zonder_dienstbetrekking. U kunt de tekst nog wel lezen, maar niet meer reageren. Toch wel interessante informatie voor wie wil weten waar het naar toe gaat met de honorering van interimmanagers die werkzaamheden verrichten binnen organisaties die onder de WNT vallen. Onze sector is al geruime tijd bij monde van de RIM in gesprek met het ministerie over de uitvoeringsproblematiek die ontstond na de invoering van de WNT 1. De inhoud van de voorgestelde AMVB is dan ook geen volledige verrassing. Al met al is onze sector (met name de RIM) niet ongelukkig met de voorstellen zoals verwoord in de conceptversie van AMVB.

Waarom niet?

Door deze AMVB wordt erkend dat interimmanagers / topfunctionarissen een andere positie hebben dan de topfunctionarissen in vaste dienst. Heel belangrijk is dat de periode dat een interimmer aan het werk mag zijn in een dergelijke toppositie (vaak interim bestuurder) van 6 maanden wordt verlengd naar 12 maanden. Belangrijk omdat opdrachten vaak 9 maanden vergen. Voor een goede interventie is meestal zelfs meer tijd nodig. Een interim opdracht van 6 maanden met een forse interventie is op bestuurlijk niveau echt lastig. Bovendien – wanneer een interimmer wordt aangesteld moet er binnen de WNT I na 6 maanden een vaste nieuwe bestuurder klaar staan. Binnen een half jaar is dat moeilijk te realiseren. Eerst moet duidelijk worden (vaak aan de hand van de bevindingen van de interimmer) wat het gezochte profiel is van de nieuwe bestuurder. Vervolgens moet er een procedure voor werving & selectie worden opgestart en uitgevoerd en tot slot hebben kandidaten te maken met een opzegtermijn van 2 maanden. In de afgelopen periode bleek het moeilijk voor de interimmer om de opdracht binnen 6 maanden af te ronden en voor de RVT (al dan niet samen met een bureau) om een nieuwe bestuurder aan te stellen.

Het voorstel zoals nu gepubliceerd, gaat dus uit van een maximale duur van 12 maanden, één normering voor alle branches (behalve verzekeraars) en noemt geen parttime-ratio. Ook is het plezierig dat de klasse-indeling voor interim bestuurders zoals we die bijvoorbeeld in de zorg kennen bij aanstellingen in loondienst in de WNT 1 en die straks in de WNT 2 zal terugkomen, voor interim contracten niet terugkomt. Een opdracht bij een wat kleinere instelling is ook niet perse eenvoudiger (en dus ‘minder waard’) dan bij een grote instelling.

Er zijn nog wel wat vragen die wij als branche hebben gesteld n.a.v. de internet consultatie, maar wij hebben veel vertrouwen op een constructieve discussie en zien uit naar een werkbare AMVB. Wat ons betreft stellen we deze met elkaar voor een bepaalde periode vast en evalueren we bijvoorbeeld over een jaar of drie.

Voor alle geïnteresseerden is het goed om donderdag 4 februari 2016 alvast te noteren: op die dag organiseert K+V samen met AXYOS een bijeenkomst over de nieuwe WNT 2 en de AMVB waar op dat moment (per 1 december) alles over bekend zal zijn.
U kunt zich alvast aanmelden kv@kv.nl.

Sjef van Zwieteren, Partner
Zwieteren@kv.nl

Sjef van Zwieteren

Partner

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.