Ontwikkelingen interim management en de WNT: Algemene Maatregel Van Bestuur

30 oktober 2015

NIEUWE DATUM: 4 februari 2016, congres i.s.m. bureau AXYOS over de WNT 2 en de AMVB

In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij onze bijeenkomst over de WNT aan, in samenwerking met Axyos, op 3 december aanstaande. Inmiddels weten we dat de datum waarop de volledige Algemene Maatregel Van Bestuur voor topfunctionarissen die onder de WNT vallen waarschijnlijk pas later in de maand december bekend wordt gemaakt. Reden waarom wij er voor kiezen de bijeenkomst over dit onderwerp te verplaatsen naar 4 februari 2016. Dat de topinkomens bij inhuur van tijdelijke bestuurders vanaf dag één genormeerd zijn in 2016 is wél zeker. Lees meer in het artikel van de Rijksoverheid.

De bijeenkomst over de WNT op 4 februari aanstaande (2e helft middag/begin avond) gaat over de meest actuele ontwikkelingen WNT 2 (2016) voor vaste en interim posities. Inclusief de nieuwe Algemene Maatregel Van Bestuur die in 2016 voor interim aanstellingen geldt! Een niet te missen bijeenkomst waarin de ontwikkelingen deskundig met u worden besproken en toegelicht. Op 1 december aanstaande zijn de definitieve nieuwe regels bekend, wij praten u heet van de naald bij over toepassing en interpretatie, overgangsrecht, valkuilen en juridische aspecten. Alvast aanmelden? kv@kv.nl

K+V
Het gaat om mensen

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.