Passie voor verzekerde interimmers

18 mei 2017

Verzekeringen speciaal voor interim managers? Ja, ze bestaan en het is heel boeiend je hierin te verdiepen.

In gesprek met Peter Jongmans, initiator van de Vrije Beroepsorganisatie Interimmanagers (VBIM), de partner voor K+V voor het verzekeren van alle interimmanagers. 

Voor de bestuursleden van VBIM is het vrijwilligerswerk, dat we sinds de jaren ’90 met veel plezier doen. Toen was ons vak een relatief nieuw fenomeen. Samen met een collega dook ik in de materie en vroeg me af in hoeverre je als interimmer bepaalde aansprakelijkheden kunt afwentelen op een verzekering. Uiteindelijk stapten we uit naam van een collectief van zo’n honderd vijftig interimmers naar verzekeraars met de vraag voor een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor 20 à 30 duizend gulden per opdracht wilden zij het risico wel overnemen. Kassa! Onze problemen waren praktisch onverzekerbaar. Gelukkig zijn de tijden veranderd.

Inmiddels hebben we een serieus ledenbestand van honderden interimmers weten op te bouwen. We bieden allerlei services aan leden over ondernemerschap en diverse verzekeringen. Om dat goed te kunnen doen hebben we het kaf van het koren gescheiden via een toetsing; waar moeten professionele interim managers aan voldoen? Op deze manier worden mensen uitgesloten die even tussen twee jobs een klus doen. Verzekeraars zien dat wij een omvangrijk en kwalitatief aanbod van leden hebben, en een goede naam. Wat resulteert in een laag risico, dus een lagere premie; rond de 550 euro.

Combinatie polis met juridische bijstand

Onze polis is een combinatie tussen bedrijfs-, beroeps- en bestuurlijke aansprakelijkheid. Die laatste is van belang als je wordt aangesproken op wanbeleid, dan kunnen claims bijzonder hoog uitvallen. Vaak ligt dan ook meteen een dagvaarding op de mat waarin je voor de rechter wordt gedaagd. Dat is nooit leuk om mee te maken. Het goede nieuws is dat ook als de polis de claim niet dekt, we toch juridische bijstand bieden.

Geen makkelijke onderhandelingspartner

Als interimmer kan ik via mijn werkzaamheden voor VBIM iets terugdoen voor mijn eigen beroepsgroep. Verzekeringen lijken misschien saai, maar elk jaar is anders, en dat maakt het voor mij zo levendig. Door actuele veranderingen binnen onze beroepsgroep moeten polissen en voorwaarden vaak worden aangepast. Steeds weer opnieuw onderhandelen we dan ook met verzekeraars. En altijd proberen we het beste voor onze leden eruit te halen. Ik durf wel te stellen dat onze stichting geen makkelijke onderhandelingspartner is!

Pensioenfonds voor interim managers

Verder zijn we bezig met het oprichten van een pensioenfonds voor zelfstandig ondernemers zoals interim managers. Een ingewikkeld proces dat met name politiek gezien lastig ligt. Gelukkig zijn politieke partijen het inmiddels eens dat ZZP-ers een pensioenvoorziening moeten kunnen krijgen. Goed nieuws, omdat onder onze leden minder dan de helft niet is verzekerd voor een pensioen. Eenmaal aangesloten bij onze verzekering, komt deelname aan het pensioenfonds er automatisch bij, evenals een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Meedoen aan deze professionele community?

Ben je als interim manager op dit moment ingeschreven bij K+V of werk je via K+V dan kun je nu profiteren van een unieke samenwerking die alleen K+V bij VBIM kan bieden!

Peter Jongmans is voorzitter van VBIM en sinds 1987 zelfstandig ondernemer en interim manager. Hij heeft opdrachten in Nederland en het buitenland, zowel voor overheid als bedrijfsleven.

K+V

Het gaat om mensen

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.