Ronde tafel bijeenkomst Kinderopvang!

19 januari 2017

Dat de financiële crisis ook de Kinderopvang in haar macht kreeg is duidelijk geworden. Een crisis wordt vaak als een probleem gezien. Als je de daadwerkelijke (Griekse) omschrijving toepast van het woord crisis dan ontstaat er echter iets anders. De betekenis van het woord crisis is namelijk, “het is tijd voor verandering”. Klinkt heel anders, toch?

Deze positieve verandering heeft ook bij de branche Kinderopvang plaatsgevonden. De effectiviteit van de bedrijfsvoering is verbeterd, de zwakkere organisaties hebben zich laten overnemen door de sterkere, de kwaliteit van de dienstverlening en medewerkers is verhoogd en de bereidheid tot innovatie en flexibiliteit is toegenomen. Het ketenwerken heeft vorm gekregen door bijvoorbeeld de samenwerking met primair onderwijs en er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van IKC’s. Vertrouwen in de veiligheid, kwaliteit en de toegevoegde waarde van kinderopvang is gelukkig weer aan het toenemen.

K+V heeft in samenwerking met de BdKO in het verleden seminars voor bestuurders in de Kinderopvang georganiseerd. In 2017 willen wij daar graag een vervolg aan geven. Onze uitdaging is om een inhoudelijk thema te vinden met toegevoegde waarde voor de Kinderopvang branche, aansluitend op de huidige positieve ontwikkelingen.

Ter voorbereiding daarop organiseren wij daarom een ronde tafelbijeenkomst. Wilt u als bestuurder in de Kinderopvang uw bijdrage leveren dan bent u van hartelijke welkom. U kunt dan contact opnemen met:

Martine van der Velpen
t:06 5060 3351
e:velpen@kv.nl

Frank Snethlage
t: 06 5131 0178
e: snethlage@kv.nl

Sjef van Zwieteren 
t: 06 2153 7354
e: zwieteren@kv.nl

K+V

Het gaat om mensen

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.