Wet DBA

10 maart 2016

Wilt u als opdrachtgever volledige zekerheid bij het inhuren van een interim manager?

Een belangrijke stap is gezet in de nieuwe wetgeving over de inzet van interim managers. De wet DBA treedt per 1 mei 2016 in werking. Een nieuwe wet met verstrekkende gevolgen voor opdrachtgevers en interim managers.

Wat verandert er voor u als opdrachtgever?

Bij het inhuren van een interim manager loopt u altijd het risico dat de relatie met de interim manager door de belastingdienst beoordeeld wordt als een dienstbetrekking. Daardoor kunt u geconfronteerd worden met het achteraf moeten afdragen van sociale premies. Een situatie die u uiteraard wilt voorkomen.

Tot 1 mei 2016 kunt u gevrijwaard worden van dit risico, omdat het volledige risico bij de interim manager is belegd. De interim manager overlegt u een VAR, waarmee u als opdrachtgever de zekerheid heeft dat de relatie met de interim manager niet als dienstbetrekking wordt gezien en krijgt u geen naheffing van sociale premies.

Per 1 mei 2016 vervalt de VAR en wordt het volledige risico van het wel of niet bestaan van een dienstbetrekking van een interim manager bij u als opdrachtgever neergelegd. De beoordeling van de dienstbetrekking kan op elk moment plaatsvinden, tijdens maar zelfs ook na afloop van de interim opdracht. Dit betekent een lange onzekerheid over een mogelijke naheffing van sociale premies.

De enige oplossing die hiervoor is aangedragen, is het werken met zogenaamde “voorbeeldovereenkomsten”. Dit zijn overeenkomsten die u kunt afsluiten met de interim manager, waarin vast staat hoe de relatie is en hoe er gewerkt wordt. De belastingdienst controleert dan tijdens de duur van de overeenkomst of er ook daadwerkelijk gewerkt wordt volgens de overeenkomst en kan dan alsnog beoordelen dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Hoe kunt u dit risico en deze onzekerheid volledig verleggen?

Bij het inhuren van een interim manager kunt u de juridische zaken (de overeenkomst) via K+V laten lopen. K+V werkt volgens het zogenaamde “tussenkomstmodel”. Dit houdt in dat K+V, bij de inzet van een interim manager bij u, feitelijk de juridische opdrachtgever is van deze interim manager. Het volledige risico van een mogelijke naheffing van sociale premies ligt daarmee bij K+V.
Interim management is ons vak en daarom weten wij exact hoe we om moeten gaan met de juridische kant en de risico’s.

Wat kunt u nu het beste doen?

Wees goed voorbereid op de nieuwe wetswijziging. Ga in uw organisatie na of u interim managers aan het werk heeft en beoordeel of de overeenkomsten en de manier waarop gewerkt wordt, voldoen aan de nieuwe wetgeving. U heeft nog twee maanden om daarin eventuele aanpassingen te doen.

Hoe kunnen wij u nu helpen?

Wij denken graag met u mee. Vrijblijvend kan een adviseur van K+V met u de lopende interim opdrachten beoordelen en u advies geven over hoe u in elk specifiek geval binnen korte tijd kunt voldoen aan de nieuwe wetgeving.

De lopende interim contracten kunnen wij overnemen, waarmee u ook met de huidige interim opdrachten volledig gevrijwaard bent van risico’s en onzekerheid. K+V rekent voor deze dienstverlening circa 10% van het interim tarief.

U kunt telefonisch contact opnemen met Anne Kodde (0318-555388 of 06 2902 1063) voor meer informatie of om een afspraak te maken met een adviseur van K+V.

K+V
Het gaat om mensen

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.