Zo haal je de nieuwe generatie binnen!

3 oktober 2018

Heeft jouw organisatie behoefte aan vernieuwing? Een frisse wind, die iedereen goed wakker schudt? Heb je er weleens aan gedacht een talentvolle starter in huis te halen? Met jong talent haal je meer dan alleen verjonging binnen. Juist deze generatie is in staat met een onbevangen blik draagvlak te creëren voor verandering in organisaties. Heb je daar weleens bij stilgestaan? Ze kunnen een belangrijke aanjager zijn van vernieuwing en innovaties. Met de vaardigheden van de nieuwste generatie zetten ze écht stappen waar het gaat om nieuwe thema’s, cultuurveranderingen en projecten. Omdat ze zorgen voor authentieke verbindingen, waardoor veranderingen makkelijker worden geaccepteerd.

Benieuwd hoe je jongeren in jouw organisatie laat bloeien?

De jongste generatie denkt in kansen, en niet in beperkingen. Ze hebben toegang tot de nieuwste ICT-toepassingen en gebruiken sociale media heel anders dan wij. Prima toch? K+V wil leren van de jeugd. Hun frisheid en verwondering vasthouden, maar hen ook de kaders en de ruimte geven om te leren, fouten te maken en te vernieuwen. Om hun energie op een juiste wijze te ontwikkelen. Zodat we – samen met onze opdrachtgevers – die vernieuwende energie kunnen inzetten om te groeien.

Samen met bestuurders aan tafel

Daarom hebben we onze krachten gebundeld. Samen met Newpublic, een traineeship voor de overheid, is het traineeship van Oranye ontwikkeld. Onder deze naam scouten, selecteren en begeleiden we jonge talentvolle starters om succesvol te zijn. De deelnemers ronden in twee jaar tijd een aantal opdrachten af, binnen verschillende gebieden: van zorg en onderwijs tot maatschappelijke organisaties als kinderopvang, kunst en cultuur. In twee jaar ronden ze ook hun intensieve trainee opleiding af, met een interim manager als inhoudelijk mentor. Ze volgen trainingen gericht op inhoudelijke ontwikkeling, met coaching, gaming en intervisie. Als K+V zetten we ons netwerk in; bestuurders delen hun strategische ideeën en wij denken mee hoe jongeren hierin een rol kunnen spelen.

Eerste trainees gestart!

En dat begint al lekker op stoom te komen. Momenteel zijn de eerste Oranye trainees gestart op een opdracht. Starters die bewust hebben gekozen hun talent in te zetten in de non-profit sector. Zo zet een twintiger binnen een zorgorganisatie een innovatielab op. Het bedrijf levert goede kwalitatieve topzorg, en wil graag meer input van haar medewerkers en vrijwilligers; bruikbare ideeën voor de organisatie om zo een proactieve, meedenkende houding te creëren. De trainee gaat eropuit om dit denkproces teweeg te brengen. Een andere trainee is begonnen op de afdeling finance voor een screeningsorganisatie. Met als doel om voor de gehele organisatie nieuwe prestatie indicatoren op te zetten in nauw overleg met de medewerkers. Rekening houdend met dilemma’s uit de dagelijkse praktijk en de visie van de organisatie.

Een investering in kandidaat en bedrijf

Via Oranye leren trainees verschillende type organisaties kennen en raken bekend met het reilen en zeilen binnen de publieke sector. Aan welke criteria de deelnemers moeten voldoen? Trainees zijn academisch opgeleid, hebben maximaal drie jaar werkervaring, zijn ambitieus en hebben maatschappelijke betrokkenheid en passie voor de sector. En voor elk traineeship bestaat een wervingsprofiel met bijbehorende competenties en type persoonlijkheid.

Toptalenten van de toekomst

Wij gaan met onze trainees een commitment aan van twee jaar. Een periode waarin ze zichzelf ontwikkelen, door te werken aan een inhoudelijke opdracht en iedere twee weken een intensieve opleidingsdag te volgen. Een echte investering in ontwikkeling en groei! Oranye staat in verbinding met de toptalenten van de toekomst. Wij zijn samen succesvol als wij de ‘juiste’ synergie kunnen creëren die wij beogen: duurzaam verbinden van generaties door de krachten en ervaringen van beide op elkaar te laten aansluiten en zo organisaties te laten groeien.

PS: Meer weten over Oranye, neem contact op met Aruna Radjkoemar. Zij is de pionier van Oranye, is zelf trainee geweest, werkte o.a. als adviseur en leidinggevende en was gemeenteraadslid in Rotterdam. Of neem contact op met Sjef van Zwieteren, partner van K+V.

Aruna Radjkoemar

Oranye

Deel bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Wij geloven in de kracht van mensen. Organisaties zijn er voor mensen en wij zorgen ervoor dat de sterkste match wordt gemaakt. Door uit te gaan van verscheidenheid en oog te hebben voor verschillen die een organisatie mooier en beter maken. Onze adviseurs zijn ook verschillende mensen. Door een ander perspectief te bieden, creëer je nieuwe mogelijkheden en invalshoeken. Wij kunnen dat als geen ander.