Intervisie voor toezichthouders kinderopvang

Alweer enkele jaren geleden heeft K+V in samenspraak met de bdKO (beroepsvereniging directeuren kinderopvang) intervisiebijeenkomsten opgezet en uitgevoerd voor directeuren/bestuurders. Deze bijeenkomsten gaven invulling aan de behoefte van directeuren/bestuurders om, buiten hun eigen organisatie, te ‘sparren’ over hun functie en positie.
In het afgelopen jaar werd duidelijk, onder andere na gesprekken met individuele toezichthouders en bestuurders, dat deze behoefte, om te ‘sparren’ buiten de eigen organisatie, ook leeft bij toezichthouders. Natuurlijk is het mogelijk om binnen de eigen Raad van Toezicht/Commissarissen feedback te halen, maar soms is het verfrissend om met ‘gelijkgestemden’ uit andere organisaties te delen en nieuwe invalshoeken en ideeën op te halen.

Daarom heeft K+V het initiatief genomen om een intervisie/verdiepingsprogramma, gericht op toezichthouders binnen de kinderopvang, te starten.

Het programma

Het gaat in al deze bijeenkomsten om de vraag: hoe zetten Raden van Toezicht uitgangspunten van goed intern toezicht om in daden? Codes, reglementen, wet- en regelgeving zijn natuurlijk van groot belang. De uitdaging voor iedere toezichthouder is: hoe zorg ik ervoor dat ik toezicht houd op een manier die past bij deze organisatie? Hoe zorg ik ervoor dat we als toezichthouders echt iets toevoegen aan de organisatie: voor de kinderen en hun ouders, voor de mensen die er werken, voor de samenleving?

Elke bijeenkomst wordt gefaciliteerd door een begeleider, alternerend zijn dit Bas Baanders (oud-bestuurder in de zorg, een van de twee auteurs van de Atlas van het Toezicht; evaluator en adviseur bij zelfevaluaties van Raden van Toezicht; docent NVTZ academie leergang nieuwe toezichthouders) en Jacob Boskma (oud-bestuurder kinderopvang; mede oprichter en oud-bestuurlid bdKO, mede-opsteller Governance Code Kinderopvang, en oud bestuurslid Brancheorganisatie Kinderopvang).
Ieder onderwerp wordt ingeleid door een terzake deskundige (zie hieronder). De avonden hebben een interactief karakter.

Bijeenkomst 1 | 13 november 2018
Ontwikkelingen in Governance en wat die betekenen voor Raden van Toezicht in de kinderopvang, nu en in de nabije toekomst

 • Trends en ontwikkeling in en rondom het interne toezicht
 • Hoe kan je als toezichthouder de uitgangspunten voor ‘good governance’ vertalen in concreet gedrag?

Inleider: Bas Baanders: een van de twee auteurs van de Atlas van het Toezicht; evaluator en adviseur bij zelfevaluaties van Raden van Toezicht; docent NVTZ academie leergang nieuwe toezichthouders.

Bijeenkomst 2 | 20 november 2018
Boardroom Dynamics

 • Over het spanningsveld tussen bestuurder en Toezichthouder.
 • Hoe ga je de discussie met elkaar aan, wat laat je gaan en wat ga je uit de weg? Wanneer gaat en moet het knallen in de Boardroom? En hoe jij daar mee om? Persoonlijk en als RvT?

Inleider: Bettina de Jong: executive coach, mediator, oud-bestuurder en Toezichthouder, en tevens landelijk bestuurslid VTOI-NVTK.

Bijeenkomst 3 | 22 januari 2019
De Raad van Toezicht en integraal risicomanagement

 • Welke informatie moet je hierover hebben? Wat kan je ermee doen?
 • Zie je niet iets over het hoofd? Een vraag de iedere toezichthouders zich regelmatig stelt.
 • Het gaat niet alleen over financiën, vastgoed en ICT, maar juist in de Kinderopvang gaat het ook om integraal risicomanagement. Risico’s zoals kwaliteit en veiligheid en strategisch HRM-beleid.

Inleider: Marius Buiting Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ).

Bijeenkomst 4 | 26 februari 2019
Toezicht voor de korte of lange termijn?

 • Hoe lukt het als Raad van Toezicht op afstand betrokken zijn. Distanie versus nabijheid. Korte versus lange termijn.
 • Van visie naar operationalisering.

Inleider: nog niet bekend, mogelijk Bas Baanders.

Bijeenkomst 5 | 26 maart 2019
Samenwerking/fusies/overnames

 • Wat zijn specifieke aandachtspunten bij een fusie of overname?
 • Hoe kom je tot een nieuwe Raad van Toezicht?
 • Lessons learned: waar ging het fout en waarom?

Inleider: Ed Buitenhek: eigenaar Buitenhek Management en Consult; Ed helpt bestuurders en toezichthouders bij het versterken van financiële en organisatorische pijlers van organisaties, waaronder fusiebegeleiding etc.

 

Inschrijving, kosten en tijden

Via ‘aanmelden’ kunt u zich inschrijven. U krijg na aanmelding van ons een e-mail waarin u kunt aangeven aan welke bijeenkomsten u wil deelnemen. Pas nadat u de data heeft aangegeven is uw deelname definitief.

U kunt zich voor het hele programma inschrijven voor € 1.500,–*, u kunt zich inschrijven voor 3 onderdelen voor € 1.000,–* of u schrijft zich in per onderwerp voor € 395,–*. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Het programma bestaat uit een vijftal bijeenkomsten van 2,5 à 3 uur.
De bijeenkomsten worden gehouden op dinsdagavonden van 18.00 tot 21.00 uur bij K+V in Veenendaal.
Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
De groepsgrootte is 8 tot 10 deelnemers (in uitzonderingsgevallen kan hiervan afgeweken worden).
Bij minder dan 6 deelnemers wordt een vervangende avond gezocht, danwel wordt de avond afgelast.

Wij organiseren deze avonden graag voor u. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan natuurlijk contact met ons op met een van onderstaande partners van K+V.

Sjef van Zwieteren, 06 2153 7354
Martine van der Velpen, 06-5060 3351

Algemene informatie

Aantal plaatsen

10

Datum

13 november 2018

Tijdstip

18:00 -21:00

Kosten

€ 395,– per bijeenkomst*

Locatie

K+V Veenendaal

Aanmelden voor deze bijeenkomstVrouwMan

Gegevens werk(gever)

Indien het factuuradres afwijkt
Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken