Schoolleidersopleiding – Frisse Kijk

Samenwerking Frisse Kijk en Onderwijs Maak je Samen

Vanuit K+V is Frisse Kijk ontstaan. Een format waar persoonlijke ontwikkeling, verbinden en een leven lang leren centraal staat. We geloven dat goede leiders het verschil maken voor leerlingen, onderwijscollega’s en scholen. Onze drijfveer is om daar een bijdrage aan te leveren. Frisse Kijk heeft een samenwerking gevonden in de schoolleidersopleiding van Onderwijs Maak je Samen. Een geaccrediteerde opleiding van 1,5 jaar. Een opleiding die een directe verbinding maakt met de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid. Dit doen we door inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling en handvatten.

Frisse Kijk Schoolleidersopleiding in het kort:
* De opleiding duur 1,5 jaar.
* Bij de start van het traject willen we je beter leren kennen. Door een intake kunnen we de de opleiding goed laten aansluiten op je behoefte.
* We zorgen voor een combinatie van de praktijk en de inhoud.
* We zorgen voor verbinding met andere leiders door het aanbieden van intervisie en kennisevents.
* Je kan gebruik maken van ons grote netwerk binnen het onderwijs.
* Na de opleiding begeleiden we je in je nieuwe uitdaging als schoolleider.
De kosten voor de 1,5 jaar inclusief materiaal en lunch bedraagt 12.000,- (btw vrij)

1,5 jaar geaccrediteerde opleiding, breder kijken, persoonlijke ontwikkeling centraal, leven lang leren, verbinden, verdiepen, verduurzamen, samenwerking K+V Frisse Kijk en Onderwijs Maak je Samen

Live en online leren als krachtige mix
We hebben beschikking over een aantal locaties in Nederland. De exacte locatie zal bepaald worden als we de groep compleet hebben. Waar het kan organiseren we de ontmoetingen live in een veilige setting. Waar het nog niet kan online.Schema en onderdelen van de opleiding

Module Inhoud
Invullen TMA en 360 Links TMA
Startbrief informatie opleiding
Intakegesprekken Geschiktheid werkplek, check instroomeisen,
kennismaken, TMA competentiematch, 360 reflectie
Start
Module: Veranderkunst
Oriëntatie
Kennismaken met opleiding, digi-academie, groep en inhoud
Veranderkunst
Module: Veranderkunst & Richting geven Veranderkunst – Agile werken
Richting geven (missie-visie-strategie-focus-structuur-cultuur)
Onderzoek Praktijkonderzoek onderzoeksbegeleiding
Module: Organisatie inrichten Onderwijs (anders) inrichten
Module: Ondernemerschap & Bedrijfsvoering Beleidsrijk begroten
HR
Facilitair
Ondernemen
Module: Onderwijskwaliteit & kwaliteitscultuur Kijkkaders maken, scholenbezoeken
Onderwijskwaliteit Maak je Samen!
Module: Lerende Organisatie Gespreid leiderschap, de werkplek als leerplek,
benutten van diversiteit, onderzoekende houding
HBM-HRD
Onderzoek Praktijkonderzoek, onderzoeksbegeleiding
Module: Lerende Organisatie Gespreid leiderschap, de werkplek als leerplek,
benutten van diversiteit, onderzoekende houding
HBM-HRD
Studiereis Wales Internationalisering
Systeemspeler Leren van en met elkaar (facultatieve onderwerpen)
(Extra aanbod: leren in en tussen organisaties)
Systeemspeler Leren van en met elkaar (facultatieve onderwerpen)
Stakeholders: IKC, VO/PO, ouders, bestuur, inspectie,
gemeente jeugd/bouwbeleid, medezeggenschap, leernetwerken, etc.
Actuele invloeden als passend onderwijs, lerarentekort,
gelijke kansen, digitalisering, globalisering en andere wicked problems
Onderzoek Onderzoeksbegeleiding
Systeemspeler Leren van en met elkaar (facultatieve onderwerpen)
Stakeholders: IKC, VO/PO, ouders, bestuur, inspectie,
gemeente jeugd/bouwbeleid, medezeggenschap, leernetwerken, etc.
Actuele invloeden als passend onderwijs, lerarentekort,
gelijke kansen, digitalisering, globalisering en andere wicked problems
Afstuderen Inleverdatum examenstukken:
Ochtend, middag, avond rooster
45 min. per deelnemer
Diploma-uitreikingsmiddag

Voor meer informatie en vragen over de Schoolleidersopleiding – Frisse Kijk, kun je contact opnemen met Tamara Wijnja. Tamara is te bereiken op het nummer: 06 839 520 12 of via mailadres wijnja@kv.nl

Algemene informatie

Aantal plaatsen

Datum

n.t.b.

Tijdstip

Kosten

€ 12.000,- (btw vrij)

Locatie

Nader te bepalen

  Aanmelden voor deze bijeenkomst  VrouwMan

  Gegevens werk(gever)

  Indien het factuuradres afwijkt
  Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
  Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken