Over K+V

K+V Profiel

Waarom doen wij wat we doen

Wij geloven dat de kracht van een organisatie in de mensen zit. En dan met name in het leiderschap van mensen. Dat leiderschap in de zin van leiding geven aan jezelf en anderen. Wij gaan uit van de kracht van teams en geloven dat die kracht schuilt in het vinden van de “juiste” combinaties van mensen. “Juist” is altijd situationeel, dat vraagt analyse van het team, analyse van de vraag en analyse van de mens én scherpe kennis van de arbeidsmarkt. Dat vraagt om hulp en die hulp willen wij zijn.

Wie doen dat

K+V heeft sterke, onafhankelijke professionals (partners) in haar organisatie. Ondernemende mensen, die de regisseursrol van nature invullen. Met gevoel en passie voor de mens als lid van een organisatie. Onze mensen zijn zelf opgeleid in de top van organisaties en gewend aan de bestuurlijke en/of politieke druk en zich bewust van de druk van verantwoordelijkheid van leidinggevenden. Zij kennen als geen ander het werkveld van de ‘meervoudige partijdigheid’.
In dit werkveld realiseren onze professionals de best mogelijke resultaten met betrokkenheid en scherpe realiteitszin. En vooral door gewoon (goed werk) te doen in werving en selectie en interim management.
Onze professionals zijn gewoon mensen. Menselijke professionals. Of professionele mensen. Elk met een eigen verhaal. Zij zijn in staat om leven en werk met elkaar in verbinding te brengen. Het zijn gewoon ook net echte mensen, zei iemand ooit eens...

Tenslotte

Onze geschiedenis

K+V is vernoemd naar haar oprichters, de heren Geurt van de Kerk en Ed van Venrooy. Zij hebben het bedrijf opgericht met de blik op organisaties met maatschappelijke betrokkenheid en met de specialisatie leiderschap. Dit zijn nog steeds de pijlers binnen ons bedrijf: werving en selectie en interimmanagement en advies.

Kwaliteit

En ook nog. Voor wie dat belangrijk vindt:
K+V garandeert een zorgvuldige registratie en beveiliging van uw persoonsgegevens. Ons kandidatenbestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (Cbp). Wij verwerken en beheren uw gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)
Wij zijn lid van Summum (branche vereniging W&S) en werken conform de de gedragscode van branche richtlijnen.
Voor onze administratie maken wij gebruik van software van EasyToAccess in de cloud