Sterker word je samen

HOME > OVER K+V > REFERENTIES&BRANCHES

Referenties & Branches

Kracht van de mens  De sterkste match  Oog voor verschillen
Ander perspectief  Nieuwe mogelijkheden  Altijd maatschappelijk betrokken

Vanaf de start van K+V in 1983 hebben wij organisaties mee kunnen helpen om meer omgeving- en klantbewust te zijn (van product of dienst, gericht naar klant en marktgericht). Daarvoor waren en zijn nieuwe mensen nodig met andere competenties en dat was en is nog steeds ons werkterrein. Dat startte in de jaren tachtig met gemeenten en provincies, in samenwerkingen met bedrijfsleven. Maar ook het Openbaar Vervoer, de energiesector, de gemeentelijke afvalbedrijven, etc. In de jaren 1990 en 2000 is daar heel logisch de zorg en het onderwijs bijgekomen. Tegelijkertijd zijn wij door ons goede relatienetwerk van 35 jaar, thuis in veel gelieerde branches zoals de volkshuisvesting, kinderopvang, kunst en cultuur, verenigingen en niet te vergeten de sport. Door onze focus op leiderschap van organisaties in een veranderende en veel eisende open omgeving, zien en leren wij dagelijks wat werkt en niet werkt. Dat geeft ons onze waarde als intermediair in uw branche. In ons referentieoverzicht en archief vindt u veel voorbeelden van succesvolle plaatsingen.

Archief

Gerealiseerd

Zorgorganisatie

Zorgmanager a.i.

Een ervaren interim manager zorg met veel kennis van bewoners met een ernstig meervoudige beperking.
Bekijk vacature >>

Prinsenstichting

Strategisch Manager LVB-participatie

Iemand met natuurlijk overwicht, uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.
Bekijk vacature >>

Organisatie die innovatieve opleidingen, cursussen en congressen op maat biedt

Ervaren Interim Bestuurder

ervaren interim bestuurder, richting geven aan mensen binnen de organisatie
Bekijk vacature >>

Coloriet

Concerncontroller

Ambitieuze en vakbekwame financial, die graag zijn of haar bijdrage wil leveren aan de zorgsector. Met de ervaring en statuur om op te treden als gesprekspartner van commissarissen, bestuurders en directie.
Bekijk vacature >>

Zorglocatie

Locatiemanager a.i. VVT

Iemand die een verbindende en samenwerkingsgerichte stijl van leidinggeven heeft.
Bekijk vacature >>

Beatrix College – Stichting SOVOT

Rector Beatrix College

Ruimdenkend. Doelgerichte Bruggenbouwer. Een echte persoonlijkheid. Natuurlijke stijl van leiderschap. Verbindend en laagdrempelig. Iemand die talenten en kansen ziet en deze aan elkaar weet te verbinden.
Bekijk vacature >>

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

Plaatsvervangend Secretaris

Praktisch en inhoudelijk ingestelde organisator, die zorgt dat de secretaris en de collega’s zich goed kunnen concentreren op hun kerntaken. Zorgt voor soepele implementatie van wet- en regelgeving, contactpersoon voor de vele stakeholders en is de plaatsvervangend secretaris. Een ideale rol voor een jurist die graag spin in een politiek bestuurlijk web is, inhoud en organisatie.
Bekijk vacature >>

Slachtofferhulp Nederland

Senior Adviseur Financiën

Je levert een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de plannen en ambities van de Slachtofferhulp Nederland.
Bekijk vacature >>

De Blije Borgh

Manager Thuiszorg

Professioneel, zichtbaar, empathisch en coachend manager in de thuiszorg met hart voor client en medewerker.
Bekijk vacature >>

Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare

Coördinator Privacy en Informatiebeveiliging

Een Coördinator Privacy en Informatiebeveiliging die zorgt dat niemand binnen de organisaties meer om informatiebeveiliging en privacy heen kan.
Bekijk vacature >>

BreedSaam

Projectmanager Bouw

Als Projectmanager Bouw zet jij je samen met de andere medewerkers in voor een positieve verandering voor de toekomst van de kinderen in de gemeente Breda. Een fijne omgeving om te werken met collega’s die zich elke dag inzetten om samen te bouwen.
Bekijk vacature >>

Heliomare

Manager Expertiseteam Specialistische Revalidatie

Verantwoordelijk voor casemanagement om de cliënt de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te bieden, spelbepaler in de keten en die allianties benutten voor praktijkontwikkeling, innovatie en omzetgroei.
Bekijk vacature >>

Cultuur Oost

Adviseur Cultuurbeleid

Een schitterende rol voor een strategisch adviseur in het publieke domein die de maatschappelijke issues en kunst & cultuur verbindt in een duurzame, integrale, regionale aanpak.
Bekijk vacature >>

Ommelander Ziekenhuis Groningen

Business Analist Zorgverkoop

Strateeg in het proces van de contractafspraken met de verzekeraars. Ondersteunt bestuur en directie bij de onderhandelingen en monitort de gemaakte afspraken.
Bekijk vacature >>

VMBO school

VMBO Directeur

Processen sturen, op allerlei vlakken schakelen. Faciliteren, ruimte geven. Communicatie en natuurlijke motivator.
Bekijk vacature >>

Siza

Teamleider Wonen

Een daadkrachtige, verbindende leider die helder is in de communicatie.
Bekijk vacature >>

LVVP

Beleidsmedewerker

In deze functie wordt bovenal enthousiasme, doorzettingsvermogen en flexibiliteit van je gevraagd.
Bekijk vacature >>

Coloriet

Manager HR

Verbindend leider, die de afdeling kan meenemen in verbetering en professionalisering. Zorgt voor aansluiting van de HR-functie met de strategie en implementeert soepel lopende processen en systemen.
Bekijk vacature >>

Boba groep

Manager Finance & Control

Verantwoordelijk voor de financiële functie en planning & control. Een manager die medewerkers in hun kracht zet en indien nodig hands-on is. Zorgt voor de juiste basis om in control te zijn.
Bekijk vacature >>

Sportkoepel

HR Manager a.i.

Overbruggingsopdracht voor een daadkrachtige interimmanager
Bekijk vacature >>

Jan Arentsz

Hoofd Bedrijfsvoering

Een procesmatige denker die graag met financiën bezig is, optimistisch en enthousiast.
Bekijk vacature >>

Zorginstelling

Contractmanager a.i.

Zorgcontracten en subsidies binnen sociaal domein
Bekijk vacature >>

Siriz

Manager Zorg en Kwaliteit

Procesmatig, inhoudelijk leider.
Bekijk vacature >>

Judobond Nederland

Directeur (M/V)

Strategisch sterke directeur, authentiek, goed in communicatie, sensitief, organisatie in transitie, marcom en sponsoring,. werkorganisatie, topsport. Bruggenbouwer, thuis in verengingen land en energiek.
Bekijk vacature >>

Leerrijk!

HR Manager

Pionier, een organisatie in beweging. Mogelijkheden en kansen. Optimistisch en enthousiast. Aanjager en motivator. Uitdaging.
Bekijk vacature >>

‘s Heeren Loo Zeeland

Manager zorg

Een dynamische en verantwoordelijke rol met oog én tijd voor je medewerkers.
Bekijk vacature >>

Een stevige organisatie in de belangenbehartiging

Hoofd Finance en Control a.i.

Energiek en slagvaardig leider.
Bekijk vacature >>

Flevoziekenhuis

Teammanager

Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing.
Bekijk vacature >>

MBO-instelling

Teamleider MBO Sociaal Werk a.i.

Teamleider die het team op inspirerende wijze weet te motiveren en te enthousiasmeren.
Bekijk vacature >>

Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint

Bestuurder

Bestuurder gezocht. In een sterk samenwerkende omgeving in een uitgestrekt gebied met een relatief kleine omvang, is het slim en inventief opereren met een zeer gezonde en solide basis.
Bekijk vacature >>

SLACHTOFFERHULP NEDERLAND

Hoofd Finance, Inkoop & Control

Een uitdagende, verantwoordelijke en afwisselende positie bij een maatschappelijke organisatie met betrokken medewerkers, een echt ‘A-merk’.
Bekijk vacature >>

De Gelderhorst

HR Manager

Deze functie vraagt schakelkracht. Het betreft een brede en uitdagende functie, je bent zowel strategisch, tactisch als operationeel actief en er is veel ruimte voor eigen initiatief.
Bekijk vacature >>

Grote zorg & welzijnsinstelling

Interimmanager facilitair

Facilitair manager voor verbetering en nieuwe structuur.
Bekijk vacature >>

welzijnsinstelling

Controller a.i.

Controller welzijnsinstelling
Bekijk vacature >>

Woonbedrijf ieder1

Teamleider Vastgoedbeheer

Een aansprekende baan met veel verantwoordelijkheid
Bekijk vacature >>

ActiVite

Manager HR-services

Enthousiaste manager die leidinggeeft aan de ondersteunende HR-processen en -systemen. Voorbeeld in de ontwikkeling van de gewenste competenties van de medewerkers.
Bekijk vacature >>

Een grote huisartsenorganisatie

Manager Triage voor een Huisartsenorganisatie

kwaliteit en urgentie
Bekijk vacature >>

zorgorganisatie

Strategisch manager a.i.

Inspirerende en slagvaardige leider
Bekijk vacature >>

Kind & Jeugdinstelling

Manager Bedrijfsvoering/Regiomanager A.I.

Bedrijfsvoerder met balans tussen direct en betrokken
Bekijk vacature >>

Jeugdzorginstelling

Manager Finance a.i.

Verantwoordelijk voor alle financiële activiteiten.
Bekijk vacature >>

Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Ouderadviseur Passend Onderwijs

Passend Onderwijs Rijnstreek voor het Primair Onderwijs heeft als missie voor ieder kind een passende plek te vinden binnen het basisonderwijs. Samen met de ouders en de basisschool werken wij aan een ononderbroken ontwikkelingsproces voor de leerling. Leerlingen in de Rijnstreek kunnen zich op deze manier zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
Bekijk vacature >>

Grote zorg & welzijnsinstelling

Manager Facilitair a.i.

Facilitair Manager voor verbetering en nieuwe structuur.
Bekijk vacature >>

Stichting SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Beleidsmedewerker Passend Onderwijs

We zijn op zoek naar een beleidsmedewerker Passend Onderwijs. Dit is een nieuwe functie binnen ons team, dus nog niet alles staat vast. Onlangs is het Ondersteuningsplan 2022-2026 vastgesteld, dit vormt een stevige basis voor de komende beleidsperiode. De nieuwe beleidsmedewerker mag werken/bouwen/bewegen aan de uitvoering van dit plan. Daar hebben we jou voor nodig!
Bekijk vacature >>

Grote landelijke zorginstelling

Senior Manager Strategie en Projecten a.i.

Bewaken en managen van projecten
Bekijk vacature >>

De Beer Group

Algemeen Directeur

Een extern gerichte directeur, commercieel die samen met het MT autonome groei gaat realiseren op basis van een professionele organisatie vol dynamiek en transitie.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij MidWest Nederland

Voorzitter

Een voorzitter voor de regionale koepelorganisatie Sportvisserij MidWest Nederland met focus op verbinding, organisatie ontwikkeling, governance en goed werkgeverschap van directeur en bureau.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij MidWest Nederland

Penningmeester

Een penningmeester voor de regionale koepelorganisatie Sportvisserij MidWest Nederland met focus op autonomie, analyse en governance die samen met het bestuur de goede dingen doet.
Bekijk vacature >>

Huisartsenorganisatie

Manager Huisartsenposten

Ervaren leidinggevende HAP, eerstelijnszorg en acute zorg
Bekijk vacature >>

Directeur Sociaal Ontwikkelbedrijf Kansis en Kansis Groen

Directeur

Maatschappelijk ondernemer, die de visie uitdraagt en vertaalt naar dienstverlening
Bekijk vacature >>

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs

College van Bestuur

Verbindend leider en een inspirerende onderwijsondernemer
Bekijk vacature >>

De Bibliotheek Lek & IJssel

Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht

Wil jij kennis en expertise brengen en halen in een toezichthoudende rol in een onderneming met maatschappelijke impact? Dan nodigen we je uit te reageren. We zoeken naar een goede diversiteit binnen de Raad van Toezicht.
Bekijk vacature >>

Team Sportservice Haarlem

Manager Marketing en Communicatie

een rol voor een echt fris en innovatief vakmens, gericht op alle facetten van marketing communicatie om het merk en de dienstverlening van Team Sportservice te laden in samenwerking met de vestigingen en de communicatie professionals ter plekke.
Bekijk vacature >>

Humankind

Regiodirecteur Humankind

Een regiodirecteur die als een maatschappelijke ondernemer opereert.
Bekijk vacature >>

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

Directeur Bestuurder

Boegbeeld van de vereniging, aansturing van de werkorganisatie, linking pin naar Raad van Toezicht en Ledenraad, gericht op topsport, breedtesport en de academy. Stategisch sterk, thuis in een vereniging.
Bekijk vacature >>

Publieke organisatie in Gelderland-Zuid

Afdelingsmanager/MT-lid

Ervaren integraal verantwoordelijke voor de verschillende afdelingen.
Bekijk vacature >>

Directeur van De Connectie

Directeur

Gericht op de verdere professionalisering van het MT en het stimuleren van de interne samenwerking door zelforganisatie binnen teams, klant- en/of productketens.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Nederland

Algemeen Bestuurslid

Een onafhankelijk bestuurslid, ervaren met een vereniging in transitie die de verbinding houdt en organiseert met de bestuurlijke achterban en positief kritisch en diplomatiek opereert.
Bekijk vacature >>

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Belangenbehartiger

Een rol waarin je de belangen van sportvissers combineert met de belangen van diverse andere partijen als overheden, water- en natuurorganisaties en de maatschappij op drie niveaus: lokaal, regionaal en landelijk.
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director

Toegankelijk, verbindend en natuurlijk leider met een warme persoonlijkheid en een scherp zakelijk inzicht
Bekijk vacature >>

Stichting Siza

Programmamanager Zorg VB

Programma manager die vastgoed verbind met de zorgbeleving.
Bekijk vacature >>

Koning Willem II College

Rector Koning Willem II College

Inspirerend, communicatieve leider. Onderwijskundig verbinder.
Bekijk vacature >>

MFC Doelum

Algemeen Manager

MFC Doelum is een prachtig multifunctioneel centrum waar 30 organisaties samen voor inwoners van Renkum een breed scala aan sport en cultuur bieden. Als algemeen manager ben je hier de spil tussen bestuur, huurders en verenigingen, gemeente en de operatie.
Bekijk vacature >>

Stichting Siza

Programmaleider NAH

Programmaleider die inhoudelijk het boegbeeld wil zijn.
Bekijk vacature >>

Stichting Siza

Drie managers behandelaren

Relatiegerichte, resultaatgerichte, verbindende managers
Bekijk vacature >>

Huisartsenorganisatie

Manager Service Center a.i.

Manager van alle ondersteunende onderdelen voor het primair proces
Bekijk vacature >>

Stadsbank Oost Nederland

Manager Bedrijfsvoering & Control

Een prachtige functie bij een organisatie die ertoe doet. Een organisatie die opkomt voor kwetsbare mensen in de samenleving, waar je vanuit de bedrijfsvoering een bijdrage levert door het primair proces professioneel te faciliteren.
Bekijk vacature >>

Aeres Hogeschool

Faculteitsdirecteur Almere

Als faculteitsdirecteur val je rechtstreeks onder de instellingsdirecteur, geef je leiding aan de medewerkers en het managementteam van de faculteit en ben je lid van het directieteam van de hogeschool.
Bekijk vacature >>

Onderwijsorganisatie

Interim Teamleider MBO

Iemand die goed kan verbinden en communiceren.
Bekijk vacature >>

Stichting Jongeren Die het Kunnen

Zakelijk leider

Mooie ondernemende omgeving voor iemand die een passionele en creatief leider wil ondersteunen met zijn/haar zakelijke inbreng.
Bekijk vacature >>

UWV Arnhem

Manager Uitkeren

Samen werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.
Bekijk vacature >>

Woningcorporatie De Woonplaats

Adviseur Strategie & Beleid

Jij en je directe 5 collega’s zijn verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van de strategische beleidskaders.
Bekijk vacature >>

Onderwijs/zorgorganisatie

Teamleider a.i.

Je houdt de menskant van je teamleden goed in het oog.
Bekijk vacature >>

Stichting MosaLira

Collega van Bestuur

“De leider is een fluisteraar, eerder dan een schreeuwer”.
Bekijk vacature >>

Regionale VO Stichting

Interim HR Manager

Onderwijs en HR hebben geen geheimen voor jou.
Bekijk vacature >>

VMBO-school

Directeur a.i.

Instappen, doorgaan en de operationele gang van zaken goed doorzetten!
Bekijk vacature >>

VO-school

Rector a.i.

Je bent een echte kwartiermaker en laat de school lekker doordraaien!
Bekijk vacature >>

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)

Finance Manager

Een prachtige rol in het hart van de wielersport, manager en MT lid, bij een organisatie in transitie waarin je vooral vooruitkijkt en het financiële en fiscale beleid verder ontwikkelt en meewerkt aan groei.
Bekijk vacature >>

Woningcorporatie De Woonplaats

Teamleider Klant & Service

Je geeft energie, met humor en relativeringsvermogen trek je samen op. Je bent een ster in het coachen, begeleiden en motiveren van medewerkers in een prettige en constructieve werksfeer.
Bekijk vacature >>

Grote zorg & welzijnsinstelling

Facilitair Manager a.i.

Bekijk vacature >>

Sportvisserij Zuidwest Nederland

Verenigingsondersteuner

Servicegerichte ondersteuner die planmatig met verenigingen aan het werk gaat en verenigingen helpt te vitaliseren en verbinden. Iemand die verbindt, initieert en de tools geeft en bedenkt, maar niet overneemt.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Coördinator behandeldienst

Je geeft leiding aan het behandelteam en team intensieve zorg (circa 20 fte (para)medici en verpleegkundig specialisten) op basis van integraal management en resultaatgericht & creatief leidinggeven.
Bekijk vacature >>

Sportservice De Vallei

Directeur-Bestuurder

Een directeur -bestuurder van een ondernemend en dynamisch sportbedrijf met een heldere interne en externe focus die met bestuur, medewerkers en samenwerkingspartners professioneel de volgende fase vormgeeft in de regio.
Bekijk vacature >>

Liliane Fonds

Controller

Proactieve financial en stevige sparringpartner voor het MT, die uitdaging ziet in het verder professionaliseren. Veelzijdige leidinggevende functie in een missiegedreven en mensgerichte organisatie.
Bekijk vacature >>

Woningcorporatie De Goede Woning

Financieel controller

Je bent een pragmatisch en resultaatgerichte financiële professional die vanuit de PDCA cyclus bijdraagt aan de begroting en voortgang en de verantwoording in de vorm van de jaarrekening. Cijfers zitten in je genen.
Bekijk vacature >>

Groninger Museum

Hoofd Participatie & Educatie

Een hedendaagse leider op het gebied van educatie en overdracht in het Groninger Museum die samen met het team, andere afdelingen en publiek integraal en professioneel aan de slag gaat.
Bekijk vacature >>

De Zonnebloem

Voorzitter Nationaal Bestuur van de Nationale Vereniging De Zonnebloem

Zinvol werk binnen een maatschappelijke organisatie om samen doelstellingen, vernieuwingen en verbeteringen te realiseren.
Bekijk vacature >>

Landstede Groep

Directeur Bestuursdienst/Bestuurssecretaris

De kern waar Landstede Groep naar toe wil; eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor iedereen in de organisatie, gelijkwaardig, aansprekend, professioneel.
Bekijk vacature >>

Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom

Manager Wonen, Zorg en Behandeling

Resultaatgerichte manager met visie op wonen, zorg en welzijn en gevoel voor bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Gemeente Venray

Teammanager Werk en Inkomen

Met jouw enthousiasme en energie breng je je team in beweging en ga je samen mooie doelen realiseren.
Bekijk vacature >>

Kleine zelfstandige VVT organisatie

Manager Bedrijfsvoering a.i.

Inrichting nieuwe bedrijfsvoering
Bekijk vacature >>

Samenwerkingsverband VO Westelijke Mijnstreek

Directeur

De organisatie is klein, maar de impact van het samenwerkingsverband is groot. De directeur stimuleert de samenwerking en houdt de partijen bij elkaar, de scholen zullen het gaan realiseren, de docenten gaan het doen en de leerlingen zullen de vruchten ervan plukken.
Bekijk vacature >>

Gemeente

Manager beleid maatschappelijke ontwikkeling

Verantwoordelijk voor uitvoeringstaken
Bekijk vacature >>

Gewoon Speciaal Onderwijs

Lid Raad van Bestuur

In de cultuur van GSO past een lenige leider. Bereikbaar, aanspreekbaar, energiek. Een leider die ruimte geeft en creëert en die vertrouwen geeft en stimuleert.
Bekijk vacature >>

Jeugdzorginstelling

HR-adviseur a.i.

Generalist HR-adviseur Zorg.
Bekijk vacature >>

Flevoziekenhuis

Teammanager laboratorium

Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het lab.
Bekijk vacature >>

Ziekenhuis

Bedrijfskundig adviseur

Een ervaren professional
Bekijk vacature >>

Evidensia

Cluster Clinical Director

Optimistisch, op samenwerking gericht en communicatief vaardig.
Bekijk vacature >>

Een selectie van onze Opdrachtgevers