Financieel

ARNHEM
Organisatie |

Gemeente Arnhem

Het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor B.V. (in oprichting) heeft als centrale doelstelling de ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking of anderszins met een afstand tot de arbeidsmarkt, het zoveel mogelijk plaatsen van deze mensen in een reguliere arbeidsomgeving en, als dat niet lukt, in te zetten in passende functies binnen de eigen bedrijfsactiviteiten. Daarnaast zal het nieuwe bedrijf nadrukkelijk worden ingezet als arbeidsmarktinstrument voor gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet.

 

De uitvoering van de wet sociale werkvoorziening wordt tot 1 januari 2018 uitgevoerd door het werkvoorzieningsbedrijf Presikhaaf Bedrijven, een Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de tien gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden Gelderland. Scalabor B.V. wordt eigendom van de gemeente Arnhem. De tien gemeenten hebben de intentie uitgesproken om door middel van dienstverlenings-overeenkomsten de dienstverlening van Scalabor te gaan afnemen. Scalabor zal een belangrijk deel van de activiteiten van het huidige Presikhaaf Bedrijven overnemen. Grote uitdaging voor de komende jaren is de transformatie van het huidige werkvoorzieningsbedrijf, naar een breed inzetbaar arbeidsontwikkelings-bedrijf voor iedereen die aangewezen is op ondersteuning van de overheid bij het verkrijgen van het best passende werk op de arbeidsmarkt.

KV_Opdrachten_Gemeente-Arnhem
Functie | Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen gaat bestaan uit een vijftal leden. Vier leden zijn inmiddels als beoogd lid geaccepteerd door de aandeelhouder, de gemeente Arnhem.

Wij zijn nog op zoek naar een vijfde lid voor de RvC met als aandachtsgebied financiën (RA of RC). Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

 

De RvC heeft de volgende taken:

 1. Toezichthouden op het beleid van het bestuur i.c., de algemeen directeur en op de algemene gang van zaken van de onderneming.
 2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders.
 3. Het goedkeuren van de begroting, jaarrekening en andere belangrijke besluiten.
 4. Benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de statutaire bestuurder/algemeen directeur.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Met financiële achtergrond (RA of RC)

Het werkbedrijf heeft door de bedrijfsdoelstelling gericht op bijzondere doelgroepen en door de politieke context waar rekening mee gehouden moet worden, een ander karakter dan B.V.’s in een puur commerciële omgeving. Leden van de RvC zijn zich hiervan bewust en voelen zich maatschappelijk betrokken.

 

Algemene kenmerken

 • Ervaring op het gebied van bestuur van een onderneming en/of toezicht daarop
 • Maatschappelijke belangstelling en ervaring
 • Affiniteit met de problematiek van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt
 • Teamspeler zijn met een onafhankelijke, kritische maar ook constructieve opstelling
 • Kan omgaan met belangentegenstellingen, zeker wanneer het maatschappelijke, politieke en bedrijfsbelangen betreft.

 

Specifieke deskundigheden, lid Raad van toezicht met als aandachtsgebied financiën:

 • Financieel/(bedrijfs)economisch (RA of RC)
 • Bedrijfskundig inzicht
 • Kennis en ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Kennis en ervaring van het leiden van een groot bedrijf
Aanbod

.

Procedure

De selectiecommissie zal bestaan uit de betrokken wethouder en een directielid van de gemeente Arnhem, de OR-voorzitter van het huidige werkbedrijf en de kwartiermaker van Scalabor.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Raad van Commissarissen
Vast

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.