Denker

OUD-BEIJERLAND
Organisatie |

Werk & Inkomen Hoeksche Waard

Werk & Inkomen Hoeksche Waard (verder WIHW) voert de participatiewet uit voor de gemeenten Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Oud-Beijerland en Korendijk. WIHW is een gemeenschappelijke regeling ontstaan uit een fusie van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard en het voormalig SW-bedrijf WHW.

 

WIHW bestaat, naast directie en staf, uit de afdelingen ‘Werk’ en ‘Maatschappelijke ondersteuning’. Binnen de afdeling ‘Werk’ vallen de re-integratie-activiteiten (training, begeleiding en bemiddeling) en het voormalig (SW-)werkbedrijf. De belangrijkste opdracht van deze afdeling is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via (bij voorkeur betaald) werk in staat te stellen te participeren in de samenleving en zo goed mogelijk in hun eigen inkomen te laten voorzien. Dit door het slim en in samenhang inzetten van de binnen de afdeling aanwezige kennis, ervaring, expertise en infrastructuur.

KV_Opdrachten_WIHW
Functie | Afdelingshoofd Werk

Het afdelingshoofd Werk is eindverantwoordelijk voor de afdeling en geeft leiding aan een bedrijfsleider productie en een coördinator werk. De bedrijfsleider en de coördinator werk zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het accent binnen de functie van het afdelingshoofd ligt op het ontwikkelen van strategisch en tactisch beleid en de vertaling hiervan in operationele plannen en doelstellingen. Hierin vormt organisatieontwikkeling en verdere verbinding en integratie van de activiteiten een cruciaal onderdeel alsmede het versterken en onderhouden van de samenwerking met bedrijven en instellingen.

Het afdelingshoofd Werk is lid van het Management Team en legt verantwoording af aan de directeur.

 

Belangrijke aandachtgebieden zijn voorts:

 • Verdere transformatie van het voormalig werkbedrijf in een leer-werkbedrijf
 • Ontwikkelen werkgeversdienstverlening en re-integratie van uitkeringsgerechtigden
 • Optimalisatie van het arbeidspotentieel van de Wsw-medewerkers
 • Efficiency en effectiviteit van de werkprocessen binnen de afdeling
 • Planning & control; begrotingen en prognoses; periodieke voortgangs- en verantwoordingsrapportages
 • Kwaliteitsbeleid, arbobeleid en het personeelsbeleid

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Ondernemend; met kennis van zaken; strategische denker en resultaatgerichte doener

Voor deze functie denken wij aan kandidaten die beschikken over een HBO werk- en denkniveau met succesvolle managementervaring in een (publieke) dienstverlenende organisatie en met kennis van c.q. affiniteit met de participatiewet, werkvoorziening en/of re-integratie.

 

Belangrijke persoonlijke kwaliteiten/kenmerken zijn:

 • Gezaghebbend, inspirerend en coachend leiderschap; prikkelt medewerkers om samen te werken en hun creativiteit en eigen verantwoordelijkheid aan te spreken
 • Analytisch scherp, strategisch sterk en in staat om strategie te vertalen naar tactisch/operationele doelstellingen: schakelvermogen en realisatiekracht
 • Ondernemend en creatief; denkt in kansen, mogelijkheden en resultaten; commercieel inzicht en goede netwerker
 • Gericht op ontwikkelingen in de buitenwereld; kennis van arbeidsmarktontwikkelingen en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Affiniteit met de doelgroepen
 • Communicatief; gericht op samenwerking; (her)kent gemeenschappelijke doelen en verwezenlijkt deze samen met anderen binnen (en buiten) de organisatie
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen; organisatie-sensitief
Aanbod

Een veelzijdige functie in een ondernemende en veranderingsgezinde organisatie. Het betreft een fulltime functie (36 uur); in eerste instantie een aanstelling voor 1 jaar met zicht op vast.

De functie is gewaardeerd in schaal 12 (CAR/UWO) met een maximum van € 5.384,– per maand

Procedure

De gesprekken bij K+V worden gevoerd tussen 4 en 11 oktober. De gesprekken met de opdrachtgever zijn gepland op 19 (1e ronde) en 23 oktober (2e ronde). De procedure is er op gericht het nieuwe afdelingshoofd werk aan te stellen vóór 1 november 2017.

 

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.