Verbinder

LELYSTAD
Organisatie |

GGD Flevoland

GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad (hoofdvestiging), Noordoostpolder, Urk en Zeewolde met in elke gemeente een vestiging. De zes Flevolandse gemeenten zijn met elkaar een gemeenschappelijk regeling aangegaan waarin de voornaamste taken en uit te voeren werkzaamheden van de GGD staan beschreven. De GGD geeft uitvoering aan wettelijk opgedragen taken, maar ook aan zogenaamde plustaken die per gemeente kunnen verschillen.

 

Het team Maatschappelijke Zorg bestaat uit de onderdelen OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) en Forensische Geneeskunde. OGGZ is verdeeld in verschillende processen zoals het meldpunt vangnet en advies, coördinatie nazorg ex-gedetineerden, centrale toegang Flevoland en toegangsbepaling beschermd wonen.

OGGZ komt op voor de kwetsbare mensen in onze maatschappij, staat midden in onze samenleving en beweegt flexibel mee met alle veranderingen in de zorg. De zorgprofessionals hebben veelal coördinerende en regisserende functies binnen de gehele zorgketen en komen in actie waar anderen de zorg niet meer goed kunnen leveren. Zij fungeren daarbij als vangnet, maar ook als expert om complexe zorgvragen op te lossen. Dat vergt moed, flexibiliteit en veel kennis.

Forensische Geneeskunde betreft de medische taken die zij uitvoeren voor politie en justitie. Hieronder vallen onder andere de medische zorg voor arrestanten op de politiebureaus, het verrichten van lijkschouwingen bij niet-natuurlijk overlijden, het verrichten van zedenonderzoek bij slachtoffers van seksueel geweld en het opmaken van letselverklaringen na mishandeling.

KV_Opdrachten_GGD-Flevoland
Functie | Teamleider

Als teamleider Maatschappelijke Zorg heb je een initiërende en coördinerende rol bij het vormen van een integraal beleid binnen de OGGZ-keten en bij het implementeren hiervan. Hierbij behartig je op strategische en tactische wijze de belangen van het team en de GGD als organisatie. Je maakt je hard om de kerntaken van het team op de agenda te plaatsen en te behouden. Om dit te bewerkstelligen heb je veelvuldig contact met de zes Flevolandse gemeenten en met instellingen en netwerkpartners in Flevoland. Je bent tevens betrokken bij landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie van de Forensische Geneeskunde in relatie tot de GGD.

 

Je adviseert en ondersteunt het team bij complexe materie, je hebt hier een heldere visie op en pakt dit op beleidsmatig niveau aan. Je waarborgt de aansluiting van de dienstverlening van het team op marktontwikkelingen en -eisen, zowel op korte als op lange termijn. Ook draag je zorg voor een optimale personeelsbezetting, voer je jaar- en beoordelingsgesprekken en zorg je voor een goed opleidingsklimaat binnen het team.

 

Je bent medeverantwoordelijk voor de begroting, de jaarrapportages en een adequate bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan circa 35 medewerkers. De genoemde verschillende onderdelen vormen één groot team, binnen de onderdelen wordt zelfsturend gewerkt.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Verbinder, marktgericht, leidinggevend aan professionals
  • Een afgeronde HBO/WO-opleiding en een aanvullende managementopleiding
  • Ruime aantoonbare werkervaring als manager in de gezondheidszorg
  • Ervaring met het leidinggeven aan professionals
  • Kennis van het sociale domein
  • Een heldere visie op OGGZ en forensische geneeskunde, in een complexe veranderende omgeving
  • Een heldere visie op projectmatig werken met zowel strategische, werkinhoudelijke als organisatorische aspecten binnen de zorg
  • Enthousiasme en resultaatgerichtheid
  • Besluitvaardig, overtuigingskracht en het kunnen overzien van complexe bedrijfsprocessen
  • In staat om nieuwe kansen in het werkveld te signaleren, te benutten en te implementeren, marktgerichtheid
  • Sterke communicatieve vaardigheden op politiek bestuurlijk niveau, zowel mondeling als schriftelijk
Aanbod

Standplaats van deze functie is Almere/Lelystad. Het betreft een functie voor 32 – 36 uur per week.

In eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar maar de intentie is te komen tot een vaste verbintenis. De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het salaris is marktconform en bedraagt maximaal € 5.400,– bij een fulltime (36 uur) aanstelling. De eindejaarsuitkering bedraagt 6% en de levensloopbijdrage bedraagt 1,5%.

Procedure

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Naar referenties kan worden gevraagd.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.