Integer

AMERSFOORT
Organisatie |

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijke organisatie, met als missie: iedereen veilig over straat. VVN inspireert en stimuleert mensen om zich actief in te zetten voor verbetering van de verkeersveiligheid. VVN richt zich hierbij op de bewustwording en het gedrag van de verkeersdeelnemers. VVN zet zich in voor bijvoorbeeld verbetering van de verkeersveiligheid rondom scholen en in buurten en is ook bekend van o.a. de BOB-campagnes en het landelijk Verkeersexamen en vaardigheidstrainingen voor senioren. VVN draagt er verder aan bij dat verkeersveiligheid hoog op de politieke agenda staat, lokaal, regionaal en landelijk. VVN komt op voor veilige mobiliteit voor iedereen en in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers zoals kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking.

Het landelijk bestuur, dat uitsluitend bestaat uit vrijwilligers, geeft leiding aan de vereniging en houdt toezicht op de beroepsorganisatie. Het bestuur is ondersteunend en faciliterend aan de twaalf districten en haar vrijwilligers, binnen de gemeenten in de provincie.

KV_Opdrachten_Veiligverkeer
Functie | Vice voorzitter

U bent lid van het landelijk bestuur en u wordt benoemd door de verenigingsraad.

 

U bent het corporate Governance geweten van de organisatie en zorgt ervoor dat er wordt gehandeld overeenkomstig de wettelijke en statutaire verplichtingen, u bent daarbij de bewaker van de procedures binnen het bestuur. U zorgt voor een adequate agendavorming van activiteiten n.a.v. de jaarplanning en P&C binnen de VVN. U neemt deel aan de agendacommissie ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen en verzorgt de informatiebehoefte en – verplichting van en – verstrekking door het bestuur. U bent verantwoordelijk voor de juiste communicatie binnen het bestuur zelf en aan de vereniging en voor het overzicht over de portefeuilleverdeling binnen het bestuur en over de in te stellen bestuurlijke commissies, werkgroepen, e.d. U hebt inzicht over de verwachte interne en externe ontwikkelingen.

 

U brengt een verbindende focus mee, bent gericht op het bouwen van constructieve bruggen en hebt het vermogen om te relativeren en enthousiasme te creëren. Integriteit staat hierbij hoog in het vaandel. U bent bewust van uw voorbeeldfunctie. U bent daadwerkelijk geïnteresseerd in wat er leeft binnen de vereniging en houdt daarmee rekening met uw eigen handelen.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Integer, sensitief, analytisch en communicatief

U hebt HBO/Academisch werk- en denkniveau en bestuurlijke ervaring als secretaris. Kennis en ervaring met het verenigingsleven is een pré. Door uw invoelend vermogen en servicegerichte houding en uw affiniteit met vrijwilligers en verenigingen weet u de juiste verbindingen te leggen en de onderlinge samenwerking te stimuleren. Door uw proactieve houding goede sociale en communicatieve vaardigheden bouwt u het bestuurlijk netwerk verder uit. U bent accuraat en uitstekend in het plannen en organiseren.

 

Gevraagde vrijwillige tijdsbesteding

Het verenigingsbestuur vergadert periodiek 6 tot 8 keer per jaar. De verenigingsraad komt 2 keer per jaar bijeen. Jaarlijks wordt er een 2-daagse heisessie gehouden met het bestuur. U zit het tweejaarlijkse overleg met de districtssecretarissen voor. Gemiddeld vraagt dit van een secretaris van het landelijk bestuur een inzet voor de vereniging van gemiddeld 25 uur per maand.

Meer informatie over de functie en VVN vindt u op www.vvn.nl.

Aanbod

Een maandelijkse vergoeding van € 122,52 per maand. Reiskosten met eigen vervoer worden vergoed tegen

€ 0,28 per kilometer. Werkelijke onkosten worden op basis van declaratie vergoed. VVN heeft een vrijwilligers verzekering afgesloten en een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering.

Procedure

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.