Verbinder

AMERSFOORT
Organisatie |

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijke organisatie, met als missie: “iedereen veilig over straat”. VVN inspireert en stimuleert mensen om zich actief in te zetten voor verbetering van de verkeersveiligheid. VVN richt zich hierbij voornamelijk op de bewustwording en het gedrag van de verkeersdeelnemers. VVN zet zich in voor bijvoorbeeld de verbetering van de verkeersveiligheid rondom scholen en in buurten en is ook bekend van onder andere de BOB-campagnes, het landelijk Verkeersexamen en vaardigheidstrainingen voor senioren. VVN draagt er verder aan bij dat verkeersveiligheid hoog op de politieke agenda staat, lokaal, regionaal en landelijk. VVN komt op voor veilige mobiliteit voor iedereen en in het bijzonder voor de rechten van de kwetsbare weggebruikers zoals kinderen, ouderen en mensen met een functiebeperking. De vereniging wordt bestuurd door een vrijwillig landelijk bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris/vice voorzitter, penningmeester en 4 regiobestuurders voor Noord, Zuid, West en Oost. Zij geeft leiding aan de vereniging en houdt toezicht op de beroepsorganisatie van VVN. Het bestuur is ondersteunend en faciliterend aan de 12 districten en haar vrijwilligers, binnen de gemeenten in de provincie. Wij nodigen u van harte uit, om als een van de vier Regiobestuurders het landelijk bestuur te komen versterken, het gedachtegoed van VVN te vertegenwoordigen en actief de landelijke koers uit te dragen.

KV_Opdrachten_Veiligverkeer
Functie | Regiobestuurder

U bent lid van het landelijk bestuur en u wordt voor benoeming voorgedragen door de districtsbesturen van regio West te weten Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Evenals de andere leden van het bestuur wordt u benoemd door de verenigingsraad. De zittingstermijn is drie jaar met tweemaal een mogelijke verlenging van drie jaar. Als verbindende factor tussen bestuur en de betreffende districtsbesturen weet u de juiste wisselwerking tussen het bestuur en de regio te laten plaatsvinden. U levert vanuit het landelijk bestuur een bijdrage aan het optimaal functioneren van de vereniging door op een functionele wijze richting en sturing te geven aan de districtsbesturen. U zorgt ervoor dat uw regio op de hoogte is van genomen-, gedragen- en uit te voeren besluiten.

 

In deze functie bent u voorzitter van het regionale overleg van districtsvoorzitters. Indien mogelijk levert u een bijdrage aan de ontwikkeling van landelijke projecten en treedt wanneer nodig als intermediair op bij conflictsituaties in de betreffende regio. Verder bent u (mede)verantwoordelijk voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de functies van de voorzitters van de districten en stuurt bij indien nodig.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Verbindend, schakelend, ondernemend

U hebt een HBO/Academisch werk- en denkniveau, bezit bestuurlijke ervaring en een recente VOG-verklaring en woont in de betreffende regio.

U brengt een externe focus mee, bouwt constructieve bruggen en hebt het vermogen om te relativeren en enthousiasme te creëren. U schuwt er niet voor om ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Door uw invoelend vermogen en servicegerichte houding en uw affiniteit met vrijwilligers en verenigingen weet u de juiste verbindingen te leggen, weerstanden om te buigen en de onderlinge samenwerking te stimuleren. Door uw proactieve houding bouwt u het bestuurlijk netwerk verder uit.

 

Gevraagde vrijwillige tijdsbesteding

Gedurende het jaar zal u in uw rol als regiobestuurder de volgende vergaderingen bezoeken:

  • Verenigingsbestuur, 6 tot 8 keer
  • Verenigingsraad, 2 keer
  • Districtsvoorzittersoverleg, 2 keer
  • Districtsleden vergaderingen, 6 keer

Jaarlijks wordt er een tweedaagse heisessie gehouden met het bestuur. Gemiddeld vraagt dit van een regiobestuurder een inzet voor de vereniging van gemiddeld 6 uur per week.

Aanbod

Een maandelijkse vergoeding van € 122,52 per maand. Reiskosten met eigen vervoer worden vergoed tegen € 0,28 per kilometer. Werkelijke onkosten worden op basis van declaratie vergoed. Een vrijwilligersverzekering die een secundaire dekking geeft en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Procedure

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

 

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Regiobestuurder
Vast
Vrijwillige basis

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.