Verbinder

ROTTERDAM
Organisatie |

DOCK

DOCK is als maatschappelijk dienstverlener met bijna 600 medewerkers, 250 stagiaires en ruim 2.000 vrijwilligers actief in de regio’s Amsterdam, Zaanstad, Haarlem en Rotterdam. De professionals van DOCK zijn actief binnen buurtbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke participatie, (school)maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning en ouderenwerk. Zij helpen mensen hun talenten te zien en in te zetten voor anderen. DOCK werkt vanuit de visie dat iedereen iets kan (bijdragen) en daarmee van betekenis is voor een ander. Hiermee ontstaat een sociaal netwerk en zelfvertrouwen om ook eigen problemen de baas te worden. De professional staat hierbij stevig in de wijk en beschikt over vakkennis en sterke (sociale) vaardigheden. DOCK levert innovatief maatwerk. Door de werkzaamheden voor verschillende gemeenten is er veel kennis en ervaring in huis. DOCK heeft oog voor nieuwe werkwijzen.

KV_Opdrachten_Dock
Functie | Bedrijfscontroller

De bedrijfscontroller heeft een onafhankelijke controlfunctie, voert in opdracht van de directeur-bestuurder audits (financiële, IT, operationele, kwaliteit en compliance) uit en doet zelf voorstellen daartoe.

De functie is geplaatst onder de directeur bedrijfsvoering, maar functioneert onafhankelijk; rapporteert aan de directeur-bestuurder en Raad van Toezicht en werkt nauw samen met de externe accountant (en certificerende instantie). Daarnaast geef je leiding aan het team kwaliteit en haar audit medewerkers.

Je maakt onderdeel uit van de groep managers op tactisch/operationeel niveau en je neemt op uitnodiging deel aan het directieoverleg en regionale managementteams.

Verder:

 • Regisseren van de conform de planning & control cyclus uit te voeren activiteiten en controleprocessen
 • Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het interne controle beleid
 • Vertalen van het strategisch en tactisch beleid, in samenspraak met de (regio)directeuren, in operationele auditprogramma’s en de evaluatie daarvan
 • Ondersteunen van de externe accountant bij de controlewerkzaamheden in het kader van de (jaar)verslaggeving
 • Ontwikkelen van AO/IC methodiek
 • Adviseren over inrichting administratieve organisatie, -processen en technieken ter ondersteuning van de bedrijfsvoering
 • Adviseren van de directeur-bestuurder, Raad van Toezicht en (regio)directeuren over het controlebeleid en verbeterprogramma’s
 • Interne en externe vertegenwoordiging van de auditfunctie en het onderhouden van relevante contacten met externe organisaties (accountants, verzekeraars, certificerende instantie kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ)
 • Leidinggeven aan en coachen van medewerkers van het team (4 medewerkers, circa 2 fte)
 • Opstellen jaarplan en begroting voor het team rekening houdend met het meerjarenbeleid en de vastgestelde strategische doelen
 • Inrichten van processen en functies waarbinnen het operationele beleid en audits op operationeel niveau gestalte krijgen

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Overtuigende verbinder met oog voor kwaliteit
 • relevante opleiding op WO niveau (accountancy, bedrijfseconomie, bedrijfskunde);
 • Inzicht en ervaring met kwaliteitssystemen, auditprocessen en risicomanagement, bij voorkeur aangevuld met relevante opleiding;
 • Uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden, jij wilt echt in control zijn;
 • Hands-on en communicatief: je weet de boodschap over te brengen;
 • Resultaatgericht, flexibel en servicegericht gecombineerd met relativeringsvermogen;
 • Je snapt en hebt een visie waarom finance en kwaliteit bij elkaar horen;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in vergelijkbare functie in een organisatie met professionals bestaande uit meerdere zelfstandige bedrijfseenheden/rechtspersonen en met verantwoording (over subsidie/aanbestedingen) aan gemeentelijke opdrachtgevers;
 • Senioriteit, uitstraling en overtuigingskracht
 • Ervaring binnen een welzijnsorganisatie is geen must, maar uiteraard heb je wél gevoel voor (en affiniteit met) waar het in het sociaal domein over gaat!
Aanbod

Een mooie functie in een informele en enthousiaste organisatie. Minimaal 32 uur per week en het geboden salaris is maximaal € 5.849,– op basis van een 36-urige werkweek conform Cao Sociaal Werk. In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden met mogelijkheid tot een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Procedure

De gesprekken bij K+V worden gevoerd in week 46 en/of 47. De gesprekken met de opdrachtgever zijn gepland voor week 49 en/of 50

 

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Bedrijfscontroller
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.