no-nonsense

's-GRAVENHAGEN
Organisatie |

Cato wonen welzijn zorg

De Stichting (circa 150 Wlz plaatsen) is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Men biedt een breed pakket van diensten aan in de ouderensector op het gebied van zorg, wonen en welzijn vanuit de zorgcentra. Daarnaast levert ze vanuit haar eigen vastgoedstichting diensten aan thuiswonende ouderen.

KV_Opdrachten_Cato
Functie | Bestuurder

De organisatie heeft een roerige tijd achter de rug, het jaar 2017 heeft zich gekenmerkt door transitie en herijking van de strategie. Na een intensief traject van verbetering van de kwaliteit van zorg, is er nu veel aandacht nodig om de bedrijfsvoering en de financiƫn op orde te krijgen en daarbij zeker de kwaliteit van de zorg niet uit het oog te verliezen. Ook zal er een nadere afstemming van de strategische koers en positionering nodig zijn om de toekomst van de organisatie, haar bewoners en haar medewerkers te borgen.

 

  • De opdracht voor de komende periode is de organisatie financieel op orde te brengen en daarbij de kwaliteit van de zorg te verstevigen en te borgen.
  • De organisatie heeft gekozen voor een opbouw, waarin, naast locatiemanagers, coƶrdinerende verpleegkundigen een belangrijke rol hebben, om zo de regie laag in de organisatie te borgen. Deze implementatie werpt nu zijn vruchten af en deze organisatievorm dient gehandhaafd te worden. De effectiviteit van dit model kan nog versterkt en verstevigd worden door het aanreiken van heldere kaders en het aanscherpen van individueel en collectief leiderschap.
  • Daarnaast is het van belang om de PDCA-cyclus in de organisatie verder te verstevigen/vorm te geven.
  • Ook het aanbrengen van de prioritering in projecten en de samenhang hiervan zal van grote toegevoegde waarde zijn.
  • Nadrukkelijk ligt de focus op het orde brengen van de interne organisatie, om daarna in nauwe samenwerking met de Raad van Toezicht het toekomstpad voor de organisatie verder vorm te geven.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Koersvast, no-nonsense en doortastend
  • U heeft een academisch werk- en denkniveau, bent analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren.
  • U kent het werkveld, weet de uitdagingen in het werkveld (zorg & vastgoed in de zorg) te benoemen en de ontwikkelingen waar de sector voor staat te duiden.
  • U beheerst de dynamiek van de bedrijfsvoering en financiering van de zorg en u heeft aantoonbare resultaten behaald met organisaties financieel weer in evenwicht te brengen, met daarbij steeds oog voor de kwaliteit van de zorg en voor het welzijn van de medewerkers.
  • U bent een daadkrachtige, eerlijke en koersvaste bestuurder, met een managementstijl die resultaten vanuit de verbinding tot stand brengt.
  • U weet goed te delegeren, werkt vanuit vertrouwen en ziet feedback als een belangrijk instrument om de rolverantwoordelijkheid te borgen.
Aanbod

Een boeiende, uitdagende interimpositie in een kleinere organisatie met een eigen identiteit.

De opdracht is voor 6 tot 9 maanden, met een inzet van gemiddeld 3 tot 4 dagen per week.

De honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de vigerende WNT 2.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.