Spin in het web

UTRECHT
Organisatie |

MEE Nederland

De 20 gezamenlijke MEE-organisaties richten zich onder het motto “Meedoen mogelijk maken” op de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking.

 

Zij werken samen in de coöperatieve vereniging MEE NL. MEE NL richt zich op:

 • Ontwikkelen van een actueel, flexibel en toekomstgericht dienstverleningspakket voor bedrijven en organisaties die met en voor kwetsbare mensen met een beperking werken.
 • Faciliteren van de lid-organisaties van de coöperatie bij de vormgeving van actuele dienstverlening en de marketing van programma’s en diensten.

 

MEE NL werkt voor en met haar leden aan kennis ontwikkelen en delen, door maatschappelijk ondernemen en samenwerking met overheden, publieke organisaties en private partijen. Door MEE NL landelijk verworven opdrachten, worden uitgevoerd door regionale MEE-organisaties en succesvolle lokale initiatieven kunnen via MEE NL naar het landelijke niveau worden opgeschaald. Aansprekende voorbeelden zijn het tv-programma Kitchen Impossible (in samenwerking met SBS) en ontwikkeling van de training Smart met Geld voor praktijk en vso-scholen in samenwerking met de Rabobank.

 

De expertise, het netwerk, de (circa 1.800) medewerkers en middelen van de regionale / lokale MEE-organisaties en voormalig MEE Nederland vormen het ‘werkkapitaal’ van MEE NL. De coöperatie werkt met een compacte uitvoeringsorganisatie in de vorm van een klein kernteam. Het kernteam bestaat uit: een directeur, drie portfolio-/accountmanagers, een adviseur marketing en communicatie, een communicatiemedewerker, een projectcoördinator, een officemanager, een managementassistent en een receptioniste. Afhankelijk van lopende en nieuwe opdrachten is de verdere omvang van het team flexibel.

 

Belangrijke aandachtspunten zijn: netwerkontwikkeling en marktbewerking op landelijk niveau, productontwikkeling en contractering, ondersteuning van lokale uitwerking en het oppikken van lokale innovaties. Vanuit deze kernfunctie van MEE NL worden – met netwerkpartners en bedrijfsleven – nieuwe diensten en markten ontwikkeld, nieuwe product-markt-combinaties voorbereid en duurzame (lokale) ontwikkelingen gestimuleerd. Dit wordt vormgegeven in drie samenhangende labels/programma’s: ‘arbeid’, ‘cliëntondersteuning’ en ‘academie’.

KV_Opdrachten_Mee
Functie | Manager

De programma-manager arbeid is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en met name de ‘marketing en verkoop’ van het programma arbeidsparticipatie. In het kader van dit programma is de afgelopen jaren een aantal ‘producten’ ontwikkeld, zoals de ‘participatiescan’, de ‘toekomstcoach’ en de ‘integrale arbeidscoach’. Producten die een succesvolle en duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een beperking (mede) mogelijk maken.

 

Belangrijkste opdracht van de programma-manager arbeid is de verdere ontwikkeling van deze en eventuele andere producten, maar vooral een succesvolle uitrol hiervan. De programma-manager neemt, in samenwerking met de MEE-organisaties, het voortouw in het verwerven en duurzaam borgen van marktrelaties in de private en (semi)publieke sector. Hij/zij ontwikkelt nieuwe samenwerkingsrelaties en bouwt bestaande relaties verder uit, met als nadrukkelijke doelstelling contracten te sluiten voor afname/inzet van eerder genoemde producten.

 

Een intensieve en constructieve samenwerking met de collega programma-managers, de accountmanagers binnen de MEE-organisaties en collega’s binnen het ‘platform arbeid’ is hiervoor cruciaal. De programma-manager stemt activiteiten en acties met hen af, maar neemt ook nadrukkelijk het initiatief en helpt initiatieven en projecten verder als het even wat stroever loopt.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Ondernemend, ‘spin in het web’ met schakelvermogen en realisatiekracht

Kernbegrippen in het profiel van de programma-manager zijn:

 • Ondernemend en verbindend
 • Netwerker, sterk in contacten
 • Resultaat gedreven, gericht op contractering
 • Omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief
 • Maatschappelijk geëngageerd/met een uitgesproken betrokkenheid met de doelgroepen van MEE NL
 • Gericht op samenwerking en kennisdeling

 

Overige functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Kennis, netwerk en (commerciële) ervaring op het gebied van arbeidsparticipatie
 • Actuele kennis op het gebied van arbeids(-markt)ontwikkeling en sociale wetgeving
 • Slagvaardig en ervaring in het werken met targets
 • Onderhandelingsvaardig; overtuigend en gezaghebbend
 • ‘Schakel-vermogen’; kan op verschillende niveaus en in verschillende omgevingen adequaat functioneren
 • Rijbewijs B en eigen auto
Aanbod

Een veelzijdige en dynamische functie in een inspirerende en maatschappelijk relevante omgeving, voor 32 – 36 uur per week. Het betreft een extern georiënteerde functie met Utrecht als standplaats. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en sluiten aan bij het maatschappelijk karakter van de organisatie.

Procedure

De kennismakingsgesprekken door K+V vinden plaats in week 45. De selectiegesprekken bij MEE NL zijn gepland op vrijdag 17 november en mogelijk een tweede gesprek op dinsdag 21 november. Beoogd is de selectieprocedure af te ronden voor vrijdag 1 december aanstaande.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.