Resultaatgericht

RHENEN
Organisatie |

Zideris

Zideris is een kleinschalige en platte organisatie met een eigen gezicht: eigenzinnige zorg noemen ze dat. Bij Zideris wonen ongeveer 450 mensen met een verstandelijke beperking en 150 mensen krijgen ambulante begeleiding. Ruim 600 medewerkers zorgen dat deze cliënten deskundig en klantgericht geholpen worden in 10 regio’s, verdeeld over de provincie Utrecht, Gelderland en Noord-Holland.

 

Werken bij Zideris is weggelegd voor mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen rol. Dat houdt in dat naast eigenaarschap nemen ,de medewerkers zich blijven ontwikkelen. Klantgerichtheid en het in verbinding blijven met elkaar is vanzelfsprekend.

 

Het thema voor Zideris in 2017 is: ZIDERIS GROEIT DOOR! Groei in kwaliteit, groei in cliëntaantallen en inkomsten, groei in ondernemerschap in de clusters, groei in effectiviteit van de interne organisatie en groei in professionaliteit van organiseren en werken. Waarbij zelforganiseren het hoofdthema is.

 

Daarnaast is er organisatiebreed gestart met een project voor de verbetering van de roosterplanning. Intensieve zorg is de pilot voor dit project.

Wat zeggen medewerkers over Zideris? Bij Zideris mag je zijn zoals je bent. Dat geldt voor de cliënt maar ook voor mij!

 

Cluster Intensieve Zorg

Het cluster Intensieve Zorg bestaat totaal uit 8 gecombineerde woningen op het terrein in Rhenen. Op deze locatie wordt de clustermanager verantwoordelijk voor de (intensieve) verzorging van de oudere bewoner en werkt samen met de teams die allen werkzaam zijn op de Cuneraweg. Ook is de clustermanager verantwoordelijk voor 7 dagbestedingsgroepen op het terrein. Daarnaast vallen ook alle nachtzorgmedewerkers van Zideris onder de verantwoordelijkheid van de Clustermanager. Het gaat totaal om 100 medewerkers/60 fte. De cliënten die binnen Intensieve Zorg wonen, hebben veelal het ZZP VG 5 of 8, waarbij de cliënten een verstandelijke beperking hebben, maar ook lichamelijke verzorging behoeven. De medewerkers van het cluster zijn ‘eager’ om zich te ontwikkelen en staat open voor de transitie naar zelforganisatie.

KV_Opdrachten_Zideris
Functie | Clustermanager

Het is je doel om verantwoordelijkheden te leggen waar ze horen en niet over te nemen. Je gaat de teams van het cluster Intensieve Zorg ondersteunen bij het meer zelfstandig uitvoeren van de zorgtaken waarbij de prioriteit ligt bij de afgesproken resultaten, doelmatigheid en kwaliteit. Daarnaast geef je functionele aanwijzingen aan facilitair medewerkers.

Je onderhoudt diverse in- en externe contacten met andere sectoren en ketenorganisaties. Het aansturen van projecten is een belangrijke taak waardoor je breder in de organisatie wordt betrokken bij vernieuwing en ontwikkeling. Je bent integraal verantwoordelijk, je bouwt mee aan het tactisch/operationele clusterbeleid en je rapporteert aan de sectormanager.

 

Wat heb je na een jaar bereikt?

 • Optimale kwaliteit van geleverde zorg.
 • Een sluitende begroting.
 • Efficiënte planning. Dit loopt samen met het organisatie brede project.
 • Bijdrage geleverd op de visie op ouderenzorg. Er zijn wachtlijsten en de doorstroom kan verbeterd worden, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van andere (woon)vormen.
 • Medewerkers hebben zich ontwikkeld in hun vakgebied en veranderende zorgvraag.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Zichtbaar, aanspreekbaar, spreekt aan en resultaatgericht

Herken je jezelf in de volgende kwaliteiten en werkwijzen?

 • Relevante HBO-opleiding aangevuld met een managementopleiding.
 • Kennis en ervaring met bedrijfsvoering en relevante wet- en regelgeving in de VG zorg.
 • Innovaties en ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn bekend en worden proactief gevolgd.
 • Het creëren van draagvlak, stimuleren en coachen.
 • Project- en adviesvaardigheden.
 • Buiten de gebaande paden denken en doen.
 • Werken op basis van co-creatie, participatie en transparantie.
 • Lef en daadkracht.
 • Integriteit en betrouwbaarheid.
 • Afspraak = afspraak.
 • Geduld, volharding en doorzettingsvermogen.
 • Wendbaarheid en flexibiliteit.
 • Enthousiaste netwerker: je begeeft je makkelijk in allerlei netwerken binnen en buiten de organisatie.
 • Goede communicatieve (zowel mondelinge als schriftelijke) vaardigheden.

Dan zijn wij, namens Zideris, op zoek naar jou!

Aanbod

Ruimte en stimulans om te werken aan professionele groei. Bijvoorbeeld door opleiding binnen je vakgebied, training voor persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk door kennis- en uitwisselen van ervaring met collega’s. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg; FWG-schaal 60. Je krijgt een jaarcontract met een inzet van 32-36 uur, dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie van Zideris zult ontmoeten.

 • Kennismaken (speed) op donderdag 9 november (hele dag) waarin je langs twee tafels kort kennis maakt met de organisatie en met name de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
 • Selectie (slow) op maandag 13 november óf donderdag 16 november (tijden nog onbekend; hele dag reserveren) waarin ruimte is voor aandacht en diepgang in een persoonlijk gesprek. Kandidaten die voor deze slow worden uitgenodigd, zullen wij vragen een online gedragsindicator vanuit Zideris te maken.
 • Presentatie en eindgesprek (show) op maandag 20 november (tijden nog onbekend; hele dag reserveren) waarin je een presentatie geeft over een nog nader te bepalen onderwerp.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.