Inspirerend

ARNHEM
Organisatie |

Rijnbrink

Rijnbrink gelooft dat de essentie van een leefbare samenleving is dat alle burgers kunnen meedoen. Vanuit die overtuiging ondersteunt Rijnbrink bibliotheken en andere maatschappelijke en culturele organisaties bij persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke kansen van iedereen.

 

Rijnbrink biedt full-service ondersteuning en advisering aan (netwerken van) bibliotheken in Gelderland en Overijssel, partners van bibliotheken en amateur musici en orkesten. Rijnbrink levert goede en betaalbare producten en diensten aan deze partners. Rijnbrink is in 2013 ontstaan vanuit een fusie van Biblioservice Gelderland, de Overijsselse Bibliotheek Dienst en serviceorganisatie De Blauwe Brug. De organisatie bestaat uit circa 170 fte, de jaaromzet bedraagt circa € 30 miljoen. Rijnbrink werkt vanuit twee vestigingen: Arnhem en Nijverdal. Er zijn plannen om in de toekomst vanuit één centraal gelegen vestiging te gaan werken. De belangrijkste opdrachtgevers zijn de provincies Gelderland en Overijssel en individuele bibliotheken. Bibliotheken werken, naast de traditionele uitleen, in toenemende mate met inhoudelijke programma’s aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke kansen (van ‘collectie naar connectie’). De financiële bijdragen van de provincies zijn steeds meer geënt op programma’s en projecten, in plaats van op beleidsdoelen. Daarnaast is bezuinigd op de totale provinciebijdrage. Deze en andere ontwikkelingen leiden ertoe dat Rijnbrink volop in transitie is. In de dienstverlening dient te worden geanticipeerd op de ontwikkelingen bij de opdrachtgevers, terwijl steeds hogere eisen worden gesteld aan projectplannen en verantwoording. De balans tussen maatschappelijk presteren en financiële continuïteit is daarbij van groot belang, evenals innovatie en ondernemerschap.

 

De kernwaarden van Rijnbrink in haar klantbenadering zijn: Klantgericht, innovatief, flexibel en resultaatgericht. Binnen de organisatie gelden als belangrijkste waarden: vertrouwen, ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Rijnbrink streeft naar ‘integrale dienstverlening’. Dit doet zij door te werken in klantenteams en projectteams, waarin alle gewenste disciplines vertegenwoordigd zijn. In die zin ontwikkelt Rijnbrink zich tot een matrix-gestuurde organisatie.

 

Binnen het team Advies Bedrijfsvoering zijn de volgende, in vakgroepen georganiseerde, disciplines aanwezig: HRM, Financiën & Control, Informatiemanagement en Marketing & Communicatie. Betrokken professionals leveren producten en diensten aan de bibliotheken en culturele instellingen, met name in Gelderland en Overijssel.

KV_Opdrachten_Rijnbrink
Functie | Teammanager

De teammanager Advies Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsmatige dienstverlening aan de klanten van Rijnbrink en heeft hierbij de focus op kwalitatief hoogwaardig integraal advies. Op een inspirerende en coachende wijze begeleidt hij/zij de professionals die werkzaam zijn binnen de vakgroepen. In nauwe samenwerking en verbinding met andere delen van de organisatie, en mogelijk externen, worden vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering vertaalt naar integrale oplossingen en in ondersteunende dienstverlening aangeboden.

 

Kerntaken zijn:

 • Leidinggeven aan het team Advies Bedrijfsvoering (bestaande uit vier vakgroepen, circa 25 professionals) op basis van doelstellingen en (financiële) resultaten
 • Coachen en ontwikkelen van professionals richting adviesvaardigheden, ondernemend gedrag, eigenaarschap en resultaatgerichtheid
 • Omzetten van strategie naar een tactische en operationele uitvoering en daaruit voortvloeiende jaarplannen, projecten en activiteiten
 • Het zorgen voor efficiënte en effectieve afgestemde processen, teneinde zo goed mogelijk op de klantvraag te kunnen inspelen
 • Het stimuleren van en zorgdragen voor een optimale samenwerking, zowel binnen als buiten het team, waarbij de focus ligt op het optimaal laten functioneren van de integrale klantenteams
 • Als lid van het MT zorgen voor een juiste afstemming met collega-managers, specifiek met de teammanager Administraties & ICT
 • Het behouden en uitbouwen van de dienstverlening en omzet van bestaande klanten en nieuwe klanten
 • Meedenken over visieontwikkeling en de strategische koers van Rijnbrink
 • Het signaleren van kansen en bedreigingen in de sector, het beoordelen van de consequenties hiervan voor de positie en het aanbod van Rijnbrink en het vertalen ervan naar mogelijkheden voor de organisatie

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Inspirerend met focus op professionalisering en resultaatgericht werken

Voor deze functie denken wij aan kandidaten die beschikken over minimaal een academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld opleiding bedrijfskunde, met managementervaring in een (publieke) dienstverlenende organisatie. De gezochte teammanager heeft succesvolle managementervaring met bedrijfsvoering en kennis van c.q. affiniteit met de binnen de functie vallende aandachtsgebieden (minimaal ervaring op het gebied van informatiemanagement en financieel). Hij/zij onderschrijft de in de inleiding genoemde kernwaarden.

 

Belangrijke persoonlijke kwaliteiten/kenmerken zijn:

 • Inspirerende manager; motiverend en explorerend vanuit oprechte interesse in mensen
 • In staat om strategie te vertalen naar tactisch/operationele doelstellingen
 • Senior ervaring in het leidinggeven aan (groepen) professionals in bedrijfsvoeringsfuncties; in staat om medewerkers in hun kracht te zetten en te stimuleren in hun ontwikkeling
 • In staat om sturing aan processen te geven, gericht op kwaliteit, effectiviteit en efficiency
 • Sturen op resultaten; onder meer door te investeren in de ontwikkeling van mens en organisatie
 • Samenwerkingsgericht en vervult een voorbeeldfunctie
 • Maatschappelijk betrokken
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden
Aanbod

Een veelzijdige functie in een dynamische en ondernemende organisatie. De honorering van de functie is in overeenstemming met de zwaarte van het profiel.

Procedure

gesprekken bij K+V worden gevoerd in de week van 20 november. De gesprekken met de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 29 november (1e ronde, in Nijverdal) en donderdag 7 december (2e ronde, in Arnhem).

De procedure is er op gericht de nieuwe teammanager aan te stellen vóór 1 januari 2018.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.