Verbinder

ARNHEM
Organisatie |

Gemeente Arnhem

Scalabor is het arbeidsontwikkelbedrijf voor Midden-Gelderland. Scalabor helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om die afstand te overbruggen door talenten al werkend te ontdekken en te ontwikkelen. Scalabor begeleidt mensen die dat nodig hebben naar passend en zo regulier mogelijk werk. Voor wie het werken bij een reguliere werkgever (nog) niet lukt, wordt werk in een beschutte omgeving geboden.

Samen met bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en gemeenten worden de best mogelijke arbeidsontwikkel- en werkopties gerealiseerd.

Scalabor is een overheids-B.V. met de gemeente Arnhem als (vooralsnog) enig aandeelhouder. Tien regiogemeenten hebben de intentie uitgesproken om door middel van dienstverleningsovereenkomsten diensten van Scalabor te gaan afnemen. Het bedrijf biedt bij aanvang werkgelegenheid aan circa 2.600 doelgroep-medewerkers en 200 leidinggevenden en staf. Als zelfstandige onderneming op afstand van de gemeente onder toezicht van een Raad van Commissarissen met onafhankelijke leden zal Scalabor zich de komende jaren ontwikkelen tot een bedrijfsmatig, naar buiten gericht en financieel gezond bedrijf.

Scalabor is een nieuw bedrijf met een nieuwe opdracht en nieuwe ambities. Tegelijkertijd bouwt Scalabor voort op de activiteiten en de medewerkers van het voormalig SW-bedrijf Presikhaaf Bedrijven. Dit maakt enerzijds een ‘vliegende start’ mogelijk, maar impliceert anderzijds een aantal complexe (verander-)opdrachten.

‘Core business’ is bedrijfsmatig georganiseerde arbeidsontwikkeling met als doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen bij reguliere organisaties. Eigen productie is ondersteunend aan deze doelstelling. Deze opdracht heeft vergaande consequenties voor management, medewerkers en organisatie. De ‘blauwdruk’ voor de nieuwe organisatie is inmiddels vastgesteld. De nieuwe directeur heeft als belangrijkste opdracht om hier nader vorm, inhoud en uitvoering aan te geven. Maar tevens heeft hij/zij de ruimte om in goede samenwerking met zijn MT en Raad van Commissarissen gemaakte keuzes tegen het licht te houden en zo nodig bij te stellen respectievelijk te herzien.

KV_Opdrachten_Gemeente-Arnhem
Functie | Directeur / Bestuurder

Voor dit nieuwe arbeidsontwikkelbedrijf wordt een directeur gezocht die op inspirerende en slagvaardige wijze leiding gaat geven aan de opbouw en verdere ontwikkeling van Scalabor. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het accent van diens werkzaamheden zal, mede gelet op het voorgaande, liggen op:

 • Doorontwikkeling van de organisatie tot een zelfstandig, zakelijk dienstverlenend bedrijf dat op een ondernemende wijze invulling geeft aan haar opdracht; dat inspeelt op kansen in de markt en dat voldoende (financiële) weerbaarheid ontwikkelt.
 • Uitbouwen, ontwikkelen en versterken van relaties met bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties, de gemeente Arnhem en andere gemeenten in de regio.
 • Invullen van de (top-)structuur van de organisatie en werkprocessen.
 • Ontwikkelen c.q. implementeren van een bij de doelstellingen aansluitende bedrijfscultuur.

Voorts is de directeur verantwoordelijk voor:

 • Leidinggeven aan het managementteam en continue verbetering van kwaliteit, bedrijfsvoering, kostenbeheersing en efficiency
 • Vertegenwoordigen van de organisatie (boegbeeld), zowel in- als extern (opdrachtgevers, zorg- en onderwijsinstellingen, gemeenten, UWV, etc.)
 • Al het noodzakelijke om binnen haar missie de continuïteit van Scalabor te waarborgen.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Ondernemend, vernieuwend en verbindend

Kernbegrippen in het profiel van de nieuwe Directeur – Bestuurder zijn:

 • Ondernemend, vernieuwend en verbindend
 • ‘Bouwer’ met uitgesproken organisatie- en realisatiekracht
 • Gezaghebbend en inspirerend; gericht op het optimaal functioneren van zijn/haar medewerkers
 • Politiek-bestuurlijk sensitief
 • Maatschappelijk geëngageerd/met een uitgesproken betrokkenheid met de doelgroepen van Scalabor
 • Met een ‘open mind’; gericht op samenwerking en kennisdeling.

Overige functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Stijlflexibiliteit en schakelvermogen
 • Ruime ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder met integrale verantwoordelijkheid voor de totale bedrijfsvoering in het bedrijfsleven en/of participatiebedrijven
 • Netwerkvaardigheden en in staat om in diverse contexten en op verschillende niveaus adequaat te functioneren
 • Open en transparant in communicatie met alle belanghebbenden
 • Vermogen tot (zelf-)reflectie, relativerend vermogen en gevoel voor humor.
Aanbod

Een veelzijdige en dynamische functie als directeur, met een beloning die afgestemd is op de zwaarte van de functie in de sector. De standplaats is Arnhem.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Directeur / Bestuurder
Vast

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.