regisseur

LAREN
Organisatie |

Amaris Zorggroep

In de regio is deze organisatie een belangrijke speler in ouderenzorg. Ongeveer 2.300 medewerkers bieden ruim 3.000 cliënten zorg en ondersteuning, in een breed palet van huishoudelijke diensten en thuiszorg tot specialistische verpleging en revalidatie. De omzet bedraagt ruim € 90 mio.

In de afgelopen vier jaar kende de organisatie veel reorganisaties door een omvangrijke en ingrijpende centralisatie van lokale staf- en ondersteuningsfuncties, waaronder ook die van HR. In deze periode is ook gestart met zelforganisatie en wordt uitvoering gegeven aan een ambitieuze vastgoedagenda. En ook zorginhoudelijk worden belangrijke kwaliteitsimpulsen gegeven, onder andere aan dementiezorg, geriatrische revalidatie en palliatieve zorg. De nieuwe HR-afdeling werd en wordt hierdoor sterk operationeel belast. Tegelijkertijd staat HR voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan de organisatie te binden, om de ambitie van de organisatie waar te kunnen blijven maken. De komende jaren is de koers gericht op samenwerking en co-creatie, omdat men ‘wij’ stelt boven ‘zij’ en ‘relaties’ boven ‘regels’. Samenwerken als de ruimte voor noodzakelijke verandering; samen bouwen aan een toekomstbestendige organisatie waar samenredzaamheid en co-creatie hoog in het vaandel staan, met als basis dialoog en wederzijds vertrouwen op gelijkwaardig niveau.

KV_Opdrachten_Amaris-Zorggroep
Functie | Manager HR

Bovenstaande ambitie vraagt naast een proactieve HR-afdeling een op deze koers uitgelijnd HR-beleid. Een kader dat als wenkend en werkend perspectief fungeert; voor de afdeling zelf in temen van koers, activiteiten en verbinding; naar bestuur, management en medewerkers toe als onderlegger onder en uitnodiging tot een waardevol businesspartnerschap. In deze opdracht voer je de centrale regie op het ontwikkelen en implementeren van een nieuw HR-beleidskader. De focus ligt op het ontwikkelen van een nieuwe HR-ambitie, breed gedragen en inspirerend en verbindend. Speerpunten zijn passende personeelsformatie, opleiding en ontwikkeling, werving en ondersteuning van zelforganisatie. Tevens zet je de contouren uit en eerste stappen, in termen van inrichten en gedrag. Als manager geef je in deze beweging leiding aan de afdeling (circa 27 medewerkers) en stuur je de teams (HR-adviseurs, personeelsadministratie, flexpool, Arbo, recruitment, academie, inclusief docenten en werkbegeleiders). Als aanjager en regisseur treed je op naar RvB, HR-teams en het management. Als vernieuwer doe je mee en spreek je aan. Als adviseur creëer je rust, hou je overzicht en snap je dat alles niet in een keer kan. Als je de opdracht hebt afgerond is het nieuwe HR kader uitgelijnd en staan de bijpassende onderdelen in de steigers of al in de grondverf.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | daadkrachtige regisseur; vernieuwend en verbindend

Je bent een ervaren interim HR manager die aantoonbaar vergelijkbare opdrachten met goed resultaat en draagvlak heeft uitgevoerd, en wellicht combineer je dat met lijnervaring. De zorgsector (en bij voorkeur de langdurige zorg) ken je goed, vooral in de uitdagingen van de sector en de doorwerking daarvan op de eisen aan arbeid en organisatie. Je bent gewend in grotere organisaties te werken en bent een manager die medewerkers inspireert en hen helpt zich als individu en als team te ontwikkelen. Bij voorkeur heb je zowel binnen als buiten de zorgsector gewerkt.

Je bent analytisch sterk, bezit natuurlijke senioriteit en hebt overzicht op wat nodig is en inzicht in wat daarvoor moet gebeuren. Dat alles kan je duidelijk en aansprekend verwoorden in een integraal beleidskader. Als mens ben je open, communicatief en verbindend, met waardering voor wat is en duidelijk op wat aanvullend moet worden ontwikkeld, ook als dat scherpe keuzes van jou vraagt. Door je aanwezigheid, ervaring en enthousiasme, creëer je nieuw elan, wat een impuls geeft op de vernieuwende rol die van HR in de komende jaren wordt verlangd.

Aanbod

Een interessante en uitdagende interim positie, ingaande per 1 januari 2018, bij een mooie en gedreven zorgorganisatie, voor bij aanvang 3 tot 4 dagen en later afbouwend naar drie dagen per week, voor een periode van circa zes maanden.

Procedure

De procedure is gericht op een eerste selectie en oriënterende gesprekken bij K+V van 5-7 december. Daarna volgen de gesprekken van geselecteerde kandidaten met de Raad van Bestuur op donderdag 14 december.

Geïnteresseerd

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.