Lobbyist

NIEUWEGEIN
Organisatie |

Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht (SWV VO Zuid-Utrecht) beslaat de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vianen en Lopik. Het SWV VO Zuid-Utrecht speelt een belangrijke rol bij het realiseren van passend onderwijs. Alle scholen in de betrokken gemeenten werken met elkaar samen om iedere leerling een passende plek te kunnen bieden. De school waar de leerling met een extra ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld, zorgt voor een passende plek voor de leerling. Daarnaast werkt iedere school aan het verstevigen van de basis, om zoveel mogelijk leerlingen binnen boord te kunnen houden. De rol van het SWV is dienstverlenend, faciliterend en ondersteunend. Daarnaast is het van belang dat het samenwerkingsverband zich inzet om de samenwerking tussen de scholen (VO en VSO) te bevorderen en initiatieven neemt om het dekkend aanbod en de kwaliteit voor leerlingen te verbeteren.

Concreet gaat het dan om:

  • Doelmatige inzet en toekenning van de middelen
  • Goede overlegstructuur en cultuur, waarbij onderwerpen worden geagendeerd die ertoe doen
  • Inspirerende ideeën aandragen
  • Ondersteunen in het terugdringen van thuiszitters
  • Ondersteunen en faciliteren bij het realiseren van een dekkend aanbod
  • Ondersteunen en faciliteren bij het professionaliseren van de teams en docenten

Met een klein vast team, veel expertise en een groot netwerk, lukt het SWV VO Zuid-Utrecht om haar taak goed uit te voeren.

KV_Opdrachten_Samenwerkingsverband-Voortgezet-Onderwijs-Zuid-Utrecht
Functie | Directeur

De huidige directeur bestuurder gaat met pensioen. De directeur bestuurder opereert in een complex en uitdagend netwerk. Enerzijds is er het algemeen bestuur dat als toezichthouder optreedt naar de directeur bestuurder. Anderzijds is er het directieoverleg met de schooldirecties en het OPR (de Ondersteuningsplanraad, ouders en medewerkers). En daarnaast is er directe invloed via diverse netwerkoverleggen (begeleiders passend onderwijs/zorgcoördinatoren). De contacten met de gemeenten, beleidsambtenaren en wethouders geven ruimte voor initiatief dat school of bestuur overstijgend is of zou kunnen zijn. Weliswaar is er veel invloed maar dat zal als vakman/-vrouw verdiend moeten worden. Het vereist samenwerking, sensitiviteit en tact om in dit complexe netwerk mooie zaken voor de leerlingen voor elkaar te krijgen.

Van de directeur bestuurder wordt een heldere visie op onderwijs verwacht, maar vooral ook creativiteit in beleid en oplossingen voor de leerling die er echt toe doet.

 

De functie van de directeur bestuurder is gericht op de kwaliteit van het werk dat verricht wordt voor de leerling en op de kwaliteit van het netwerk als geheel als maatschappelijke omgeving voor de leerling, ouders, school en zorg. Dat vergt geen doorsnee bestuurder maar meer een passionele lobbyist met een goed bestuurlijk gevoel.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Lobbyist met passie voor de leerling

Wij zijn op zoek naar die lobbyist met passie voor de leerling die ertoe doet. De onderwijs vakman of -vrouw die slim is, het spel snapt en er vol durft in te gaan zonder op tenen te staan. Een directeur bestuurder die flexibel is in stijl om doelen te bereiken en dat liever samen doet dan alleen. Die het fijn vindt om zich transparant te verantwoorden in heldere cijfers. Iemand waarmee het prettig is te werken en voor wie deuren opengaan.

Kortom een mens waar je blij van wordt. Onderwijservaring is wel heel mooi meegenomen en een academische achtergrond ook.

Aanbod

Een inschaling in cao VO OBP schaal 15 en daarmee prima secundaire arbeidsvoorwaarden in een meer dan uitdagende omgeving.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

  • Speed op woensdag 21 maart: waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op vrijdag 23 maart: waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op dinsdag 27 maart: waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij leiding geeft.

 

Na elke ronde maken we een keuze voor kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.