Ambitieus

DEVENTER
Organisatie |

Zorggroep Solis

Zorggroep Solis is een dienstverlenende organisatie met 1.000 medewerkers en 900 vrijwilligers.

Er worden WLZ, WMO en ZVW-zorgdiensten geleverd in en vanuit locaties in de gemeente Deventer. Zorggroep Solis ondersteunt de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid van haar cliënten en stelt daarbij regie over het eigen leven centraal. De geboden zorg en dienstverlening strekt zich uit van wonen en welzijn tot medische zorgverlening en behandeling. De organisatie is ingedeeld naar de volgende pijlers: wijkzorg noord en wijkzorg zuid, gespecialiseerde verpleging en behandeling en revalidatie. Zorggroep Solis bestaat in 2017 al 750 jaar!

KV_Opdrachten_Solis
Functie | Controller

De VVT is volop in beweging en kent veel dynamiek én mooie kansen. Tegelijkertijd zijn er nog veel uitdagingen. De transitie in de zorg en de daarbij horende bezuinigingen uit de afgelopen jaren hebben geleid tot grotere efficiency en verbeteringen, de invoering van nieuwe managementconcepten als zelfverantwoordelijkheid en verandering van dienstverlening. Denk hierbij aan extramuralisering van zorg en diensten en een verschuiving naar het aanbod van juist zwaardere zorgverlening. De controller heeft bij de invoering en uitvoering van deze veranderingen een faciliterende en ondersteunende rol.

 

In deze functie ben je het kritische bedrijfseconomische geweten van de organisatie. Wij zoeken daarom een vakvolwassen controller, die durft te zeggen wat hij/zij ziet. Met adviesvaardigheden, ondersteunend, stevig, met een eigen mening, ook als het een vervelende boodschap is. Iemand die met zijn/haar kennis en inzet Solis helpt haar ambitieuze doelen te realiseren.

De controller werkt nauw samen met de manager bedrijfsadministratie, die leiding geeft aan de financiële- salaris- en cliëntenadministratie. In deze functie geef je leiding aan de twee financieel analisten. De controller valt hiërarchisch onder de bestuurder. De controller is adviserend lid van het MT en heeft een zelfstandige positie in de organisatie.

 

Taken en verantwoordelijkheden zijn verder onder meer:

 • Toetsen planning- en control cyclus op vastgestelde ken- en stuurgetallen, bewaken budgetten en prognoses
 • Advisering over toepassing en inbedding van algemene planning en control principes
 • Verantwoordelijk voor toetsing integrale managementinformatie
 • Monitoren financieringsbehoefte en liquiditeitspositie
 • Advisering naar aanleiding van in- en externe ontwikkelingen op bedrijfseconomisch terrein
 • Evalueren van en adviseren over doelmatigheid en efficiency van bestaande werkwijzen en procedures
 • Analyseren van de effecten van genomen maatregelen
 • Zorgdragen voor de uitvoering van de controletaken op het financiële gedeelte
 • Bijdrage leveren aan de samenstelling van de jaarrekening

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | ambitieus, sociaal vaardig, organisatiesensitief

De ambitieuze controller die wij zoeken heeft bij voorbeeld ervaring binnen een vergelijkbare positie. Ervaring binnen of mét één van de zorgsectoren is een pré. Je overziet de grote lijnen en hebt tegelijk oog voor detail. Je beschikt over de nodige organisatie-sensitiviteit. Vanuit een goed analytisch inzicht en het vermogen tot structureren van informatie ben je in staat om gevraagd én ongevraagd adviezen uit te brengen aan management en bestuurder.

 

Een samenvatting van competenties waar wij naar zoeken:

 • Analytische en beleidsmatige wijze van denken en werken
 • Een positief kritische instelling, vasthoudend en met humor
 • Goede advies- en communicatieve vaardigheden op management- en bestuursniveau
 • Je volgt proactief de ontwikkelingen in de buitenwereld (sector, landelijk)
 • Zelfstandig werkend, eigen initiatief

 

Je beschikt over een afgeronde financieel-economische of bedrijfseconomische opleiding eventueel aangevuld met een controllers opleiding. Ervaring met en actuele kennis van relevante wet- en regelgeving (externe verslaggeving, fiscaal, zorgvastgoed) en de financiering van de zorg is een pré.

Aanbod

Een uitdagende positie, inschaling maximaal in FWG 65.

Procedure

Na de gesprekken bij K+V volgt voor enkele kandidaten het gesprek met de selectiecommissie Solis. De gesprekken bij K+V worden zo spoedig mogelijk gehouden. De procedure is erop gericht de aanstelling snel te realiseren, vóór 1 maart aanstaande.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.