Communicatie

UTRECHT
Organisatie |

PCOU Willibrord

De stichting heeft meer dan 20 scholen, confessioneel en interconfessioneel, van speciaal basisonderwijs tot voortgezet onderwijs. Er is een tweehoofdig College van Bestuur welke leiding geeft aan de schoolleiders. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en het handelen van het College van Bestuur. De schoolleiders zijn verantwoordelijk voor het onderwijs, het personeelsbeleid, het financiële beheer, de bedrijfsvoering en de kwali­teitszorg van de school.

 

Het College van Bestuur en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau. Het bureau voert taken uit op het gebied van huisvesting, financiën, salaris­administratie, personeel en organisatie, kwali­teits­zorg, ICT-ondersteuning, inkoop en facilitaire dienstverlening.

 

Een van de onderwerpen op de bestuurlijke agenda is de profilering en positionering van de organisatie. Op dit moment loopt een traject, extern begeleid door een adviesbureau, dat tot doel heeft vanuit een heldere positionering en profilering van de organisatie een communicatiestrategie te ontwikkelen. Aansluitend hierop wil het bestuur op korte termijn komen tot een plan gericht op professionele en adequate communicatie (intern en extern). Daartoe zoekt het bestuur een kwartiermaker/adviseur die het beleid en de eerste stappen van de uitvoering vorm kan geven.

KV_Opdrachten_PCOU-Willibrord
Functie | Adviseur Communicatie
  • Het opstellen van strategisch communicatiebeleid en -uitgangspunten. Beleid en uitgangspunten formuleren op basis van het adviesrapport inzake profilering/positionering van de stichting en de wensen van de verschillende doelgroepen.
  • Communicatie en woordvoering. De communicatie van het College van Bestuur, van het bestuursbureau, crisiscommunicatie, perscontacten en woordvoering, arbeidsmarktcommunicatie.
  • Het uitbrengen van advies inzake de inrichting van de functie van communicatie en het aanstellen van medewerkers die de communicatie van de organisatie gaan verzorgen.
  • Het uitbrengen van advies over en mede uitvoeren van een aantal werkzaamheden die in de eerste helft van 2018 aandacht vragen zoals, werving van personeel, totstandkoming van de bestuurlijke jaarverslagen 2017, enz.
  • Het (laten) ontwikkelen en implementeren van een huisstijl, die aansluit bij de nieuwe positionering en profilering van de organisatie.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Strategische vakman/vakvrouw die beleid en uitvoering een stevige impuls geeft

Wij zoeken een senior communicatieadviseur, die zowel in (advisering over de) strategie als de uitvoering direct meerwaarde biedt. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring/bekendheid met het (grootstedelijke) onderwijs. Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau. Je kent de mogelijkheden en krachten van de huidige en toekomstige communicatie- en marketingmiddelen inclusief social media. Weet deze vanuit de geformuleerde visie en strategie om te zetten naar het tactische operationele niveau. Je bent op basis van aantoonbare leiderschapskwaliteiten in staat om met een nuchtere, vasthoudende maar ook aanspreekbare stijl in goede verbinding te staan met de organisatie. Je bezit overtuigingskracht, uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en sturend vermogen.

Aanbod

De opdracht start zo snel mogelijk voor de duur van vier tot zes maanden.

Procedure

Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Geïnteresseerd

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Adviseur Communicatie
Interim

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.