K+V werving selectie interim management

Omgevingssensitieve leider met natuurlijke stijl

Hilversum
Organisatie |

Goois Natuurreservaat

In 1932 is de stichting Goois Natuurreservaat opgericht om de Gooise natuur te beschermen tegen de toenemende verstedelijking vanuit Amsterdam. De opdracht aan de stichting was en is nog steeds om de rijke Gooise natuur “ten eeuwige dage” te beschermen, zodat mensen ervan kunnen blijven genieten. Dit vormt de basis voor het denken en handelen van Goois Natuurreservaat: circa 2.800 hectare grond op verschillende locaties “ongeschonden als natuurreservaat te behouden en aan het publiek het genot van dit natuurschoon te verzekeren”. Vanuit Hilversum wordt met ruim 30 medewerkers, 380 vrijwilligers en een bestuur met veel passie hieraan gewerkt. Goois Natuurreservaat is een zelfstandige stichting met ANBI status waarin gemeenten en provincie participeren. De organisatie herbergt veel kennis en ervaring en is in doorontwikkeling om als eigentijdse organisatie haar toekomst tegemoet te gaan. Een heldere koers is uitgezet om succesvol te blijven. Het nieuwe tijdperk van Goois Natuurreservaat vraagt om een natuurlijk leider als boegbeeld van deze passievolle club.

Functie | Directeur - Rentmeester

De directeur-rentmeester is de eerste adviseur van het bestuur, geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor de werkorganisatie en realiseert de organisatiedoelstellingen. De directeur-rentmeester stuurt drie teamleiders aan (van de teams Terreinbeheer, Projecten en Beleid, Ondersteuning en Externe relaties) en een controller. Daarnaast is de directeur-rentmeester de verbindende schakel tussen het bestuur en de werkorganisatie en initieert en onderhoudt hij of zij samenwerkingsverbanden en relaties (onder andere fondsenwerving). Een boeiende functie in een complex maatschappelijk veld, waarin meer en meer aandacht is voor samenwerking en ondernemerschap. Het belang van een natuurlijke leefomgeving in deze tijd is evident en het succesvol opereren in de Gooise samenleving is essentieel: natuur, recreatie, economie, politiek, maatschappij en educatie vormen verschillende referentiekaders in een kritische omgeving.

Communicatief Verbindende schakel Ondernemend Netwerker Boegbeeld

Profiel | Authentieke persoonlijkheid, affiniteit met natuur

K+V zoekt voor deze functie een authentieke persoonlijkheid, die affiniteit heeft met natuur, landschap, recreatie en rentmeesterij. Iemand die vertrouwd is met de Gooise samenleving of daarin makkelijk een weg kan vinden. En die ook de mores van de politiek-bestuurlijke arena kent en zich hierin als een vis in het water voelt. Daarnaast een mens- en resultaatgerichte leider, een manager die de organisatie stuurt en naar een hoger plan brengt. Iemand die mensen in hun kracht zet, die een cultuur creëert waarin de passievolle mensen van Goois Natuurreservaat tot hun recht komen en waar samen koersvast gewerkt wordt aan heden en de toekomst.

  • Kennis van of affiniteit met natuur, landschap en recreatie.
  • Politiek bestuurlijk ervaren.
  • Omgevingssensitief.
  • Mens- en resultaatgericht leider.
Aanbod | In het groene hart

Een bijzondere functie in het groene hart van het Gooi voor een energieke persoonlijkheid die houdt van afwisseling: de raadszaal en de heide, de bezorgde burger en de betrokken boswachter, een interessante omgeving die leiderschap, tact en ondernemerschap vraagt. De functie is fulltime, 36 uur per week, en de bezoldiging is conform de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling provincies, schaal 15.

Procedure

De eerste gespreksrondes vinden plaats bij K+V in Veenendaal, de kennismakingsgesprekken bij Goois Natuurreservaat staan gepland in de week van 12 november. Precieze data volgen.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Wij vragen je uiterlijk woensdag 31 oktober te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatiebrief te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 438 73 326) of Henk van der Velde (06 51 75 86 77). Roel en Henk begeleiden deze procedure.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Directeur – Rentmeester
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.