KV_Vacatures

Ontwikkelingsgerichte verbinder

Heerlen
Organisatie |

INNOVO

INNOVO is een koepelorganisatie van 40 basisscholen, 2 SBO-scholen en 2 SO/VSO scholen in Zuid- en Midden-Limburg met 9000 leerlingen, 700 leerkrachten en 200 overige medewerkers. Bij INNOVO geven de scholen kleur aan het onderwijs en dat betekent dat iedere school inhoud geeft aan een eigen onderwijskundige identiteit en schoolprofilering. In het aanbod kiezen zij voor maatwerk en daarmee voor ieder kind passend onderwijs. Verbinden en delen is de keuze in hun aanpak. Dat maakt dat INNOVO open staat voor nieuwe invalshoeken, mensen die willen leren en ontdekken hoe je elkaar kunt ontwikkelen.

Rijnlands model

INNOVO heeft het Rijnlands model omarmd en daar wordt ook naar gehandeld. De missie, onderwijsvisie en besturingsfilosofie is gebaseerd op vertrouwen, verbinding en vakmanschap. Het met elkaar creëren van een omgeving waarin eigenaarschap wordt gevoeld en zichtbaar is in gedrag. Wie het weet, mag het zeggen.

De komende jaren staan in het teken van de strategische implementatie van de uitgezette koers tot op schoolniveau. Met elkaar zorgen wij voor passend onderwijs voor elk kind via de programmalijnen Villa Kakelbont, Vitale Medewerker en Onderwijs Anders Organiseren en daarin de relatiedriehoek: school-kind-ouder centraal.

Wil je meer weten over INNOVO? Kijk dan op hun site.

KV_Opdrachten_INNOVO
Functie | Lid College van Bestuur

Collegiale bestuurder

INNOVO heeft een collegiaal bestuur. Samen bestuur je zoals besturen is bedoeld: met de juiste afstand en met oprechte aandacht voor iedereen. Als bestuur stel je kaders waarbinnen scholen invulling geven aan hun primaire opdracht. Samen met de directeuren ben je beleidsbepalend en word je ondersteund door een servicebureau. Daarbij ben je dichtbij en benaderbaar, geef je vertrouwen en bevorder je creativiteit en eigenaarschap. Ieder heeft vrijheid in zijn rol en bewaakt deze grenzen.

Wie dat niet kan, help je. Je snapt dat het Rijnlands model continue aandacht nodig heeft om de cultuur te handhaven, om als organisatie in positie te blijven, intern en extern. Collegiaal bestuur betekent ook samen verantwoordelijk voor het geheel, voor de onderwijskwaliteit en de dagelijkse gang van zaken binnen INNOVO. De komende jaren staat de verdere implementatie van de vastgestelde koers en strategie hoog op de agenda van het bestuur.

Binnen het College van Bestuur liggen wel accenten. De voorzitter is als boegbeeld met name gericht op de externe oriëntatie. Het lid richt zich vooral op de ontwikkelkant van mensen in de meest brede zin en zorgt voor de verbinding met kindpartners. De bedrijfsvoering is operationeel belegd bij de directeur servicebureau en finance wordt in belangrijke mate opgepakt door de concerncontroller. Uiteraard krijgen deze ‘portefeuilles’ voldoende bestuurlijke aandacht van het CvB.

Profiel | Ontwikkelingsgerichte verbinder

Verbinden

Van nature ben je geïnteresseerd in de ander. Het kind, jouw omgeving, de mensen om je heen. Binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen. Dat beeld wil je het liefst zelf ophalen. Je wordt blij van mensen zien, vragen stellen en aandacht geven. Zowel intern als extern weet je wat er speelt en welke consequenties dit heeft voor mensen en organisaties. Daardoor ben je in staat win/win-situaties en kansen te zien en deze ook te benutten.

Ontwikkelingsgericht

Bij jou staat ontwikkeling voorop. Van het kind, van de organisatie maar ook van jezelf. Je ontwikkelt en groeit zelf en zorgt dat anderen tegelijk met jou meegroeien. Daarbij is innovatie belangrijk. Anders durven kijken en goede ideeën omarmen. Je bezit implementatiekracht om het vervolgens ook echt te laten gebeuren. Wat je zegt dat je doet, doe je ook en goed. In het juiste tempo, zodat jouw omgeving er beter van wordt. Dit sluit aan bij de missie van INNOVO: ‘inspireren om te leren’. Dat betekent dat INNOVO op zoek is naar een bestuurder die (persoonlijke) groei, innovatie en ‘samen ontwikkelen’ terug wil vinden in haar/zijn werk.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en een leaseauto maakt hiervan deel uit. Inschaling vindt plaats in schaal B-6 cao bestuurders primair onderwijs.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en RvT. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een goed gesprek en een presentatie. Transparant maar wel zo vormgegeven, dat veiligheid en privacy absoluut geborgd zijn.

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen:

Speeddate op donderdag 13 september 2018; waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.

Slow op woensdag 19 september 2018 (middag); waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op dinsdag 25 september 2018 (ochtend).

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben jij de ontwikkelingsgerichte verbinder die we zoeken? Geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag vóór 6 september jouw reactie tegemoet. Dat kan door onderaan uw cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij de reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen, partner, 06 5060 3351, velpen@kv.nl en Johannes Arets, directeur, 06 1026 0480, arets@kv.nl. Natuurlijk zijn Johannes en Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddate wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.