K+V werving selectie interim management

Verbinder

ZWOLLE
Organisatie |

RIBW Groep Overijssel

RIBW Groep Overijssel (GO) biedt begeleiding aan 2800 mensen met een psychische/psychiatrische beperking. Meedoen in de maatschappij, zelfstandigheid, werken aan herstel of het evenwicht bewaren: met ondersteuning lukt het hen. RIBW GO biedt die ondersteuning, eventueel met een plek om te wonen, voor korte of langere tijd. Ook is RIBW GO actief op het gebied van Werken en Leren.

RIBW GO heeft een omzet van € 52 miljoen en werkt met 800 medewerkers in zelforganiserende teams op diverse locaties in Overijssel en wordt ondersteund door medewerkers van de ondersteunende diensten. RIBW GO is een lerende organisatie. Ontwikkeling is bekwaam worden én bekwaam blijven. Daarom wordt de deskundigheid van de medewerkers gestimuleerd en bevorderd, bijvoorbeeld met een opleidingsbudget en e-learning. Binnen RIBW GO wordt in (meer dan 60) zelforganiserende teams gewerkt, die elk verantwoordelijk zijn voor het resultaat, kwaliteit van de begeleiding, deskundigheid en ontwikkeling van het eigen team. De teams worden daarbij ondersteund door teamadviseurs.

KV_Opdrachten_RIBW-Overijssel
Functie | Business Controller

Onder leiding van de Manager Bedrijfsvoering, tevens Concerncontroller, worden de ondersteunende diensten opnieuw gepositioneerd waarbij de dienstverlening aan het primaire proces voorop staat. Een belangrijk accent ligt daarbij op business control, verbeterplannen en financiële sturing.

De vacante positie wordt momenteel ad interim waargenomen. Samen met een collega business controller hebben jullie de regie over de volgende onderwerpen:

 • Aansluiten bij en ondersteunen van de teamadviseurs en de teams in het primaire proces, met name voor het opbouwen en verdiepen van inzicht in de financiële stromen en afstemmen van de informatiebehoefte;
 • Verantwoordelijk voor:
  • De maand- en kwartaalrapportages per team en in totaal op het niveau van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht;
  • De productieverantwoording (bewaken kwaliteit en opvolgen van correcties);
  • De prognose voor het gehele jaar, inclusief het monitoren van verbeteracties en taakstellingen.
 • Coördinatie op de uitvoering van het controleplan op de werking van de AO/IB en de gevolgen daarvan op de werkzaamheden van de teams;
 • Deelname aan het zorgverkoopoverleg per centrumgemeente, in samenwerking met de betreffende relatiemanager.

De beide business controllers vormen samen een sterk koppel, dat knelpunten adequaat en snel signaleert en probleemoplossend benadert. Hierdoor wordt de Manager Bedrijfsvoering in staat gesteld te focussen op het doorontwikkelen van planning & control, stuurinformatie, AO/IB en dienstverlening conform de contracten met de gemeentes.

De afdeling bestaat verder uit twee financial controllers, die een belangrijk deel van het voorbereidend werk voor hun rekening nemen. De afdeling is in deze vorm nog in opbouw.

De functie heeft ook een praktische kant; er wordt gewerkt met Excel bestanden e.d., die worden gekoppeld aan de gegevens van de dagelijkse processen en waarover – voor formats en stuurinformatie – wordt gecommuniceerd met de teamadviseurs en de individuele teams.

Stressbestendig  Resultaatgericht  Zelfstandig
Onderzoekend  Signalerend  Kritisch 
Toekomstgericht  Financieel expert  Probleemoplosser

Profiel | Business controller met focus

Ben jij een ambitieuze financiële expert met een heldere visie? Kun jij op basis van jouw ervaring in de meest brede zin adviseren over het financieel-economisch beleid? Dan biedt deze functie jou de juiste uitdaging.

Je voelt je thuis in de rol van vraagbaak en opsteller van essentiële financiële rapportages. Wij zoeken een vakbekwame controller, een bouwer maar vooral een betrokken en sterke persoonlijkheid.

De kandidaat van keuze voldoet aan de volgende eisen:

 • Afgeronde opleiding op HBO/WO (financieel) niveau;
 • Meerjarige ervaring als controller in een soortgelijke functie;
 • Kennis van of affiniteit met de ontwikkelingen in de gezondheidszorg (relevante wet- en regelgeving en landelijke richtlijnen) is geen voorwaarde maar wel een belangrijke pre;
 • Bekwaam in het hanteren van omvangrijke databestanden, business intelligence ervaring.

De kandidaat sluit aan op de kernwaarden van de organisatie: zuiver in denken en doen, mens centraal en toekomstgericht. Verdere persoonlijke kenmerken zijn:

 • Kritisch, onderzoekend en signalerend;
 • Nieuwsgierig en willen weten waarom iets gaat zoals het gaat. Waar de kansen en ook de risico’s liggen en onderneemt op basis van deze controles/analyses passende acties;
 • In staat om zelfstandig en met draagvlak te opereren binnen de kaders van de organisatie. Een proactieve rol is hierbij vereist;
 • Verbinding met de teams in het primaire proces kunnen maken en onderhouden;
 • Stressbestendig, sterk in het stellen van prioriteiten en resultaatgericht.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

RIBW GO biedt een uitdagende fulltime functie in een prettige werkomgeving, waarin constructief wordt gewerkt aan verbetering van zorg en bedrijfsvoering. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de geldende CAO (GGZ) in FWG 60 max. Gestart wordt met een jaarcontract.

De procedure

De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe Business Controller voor 1 september aanstaande. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je uiterlijk vrijdag 10 augustus te reageren, door onderaan bij solliciteer direct uw cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989), partner.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken

Business Controller
Vast
32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.