KV_Diensten_Raad-van-Toezicht

Autoriteit zorglogistiek, hard en hart

Amsterdam
Organisatie |

Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is de organisatie voor zorg, onderwijs en diensten aan slechtziende en blinde mensen. Zorgprofessionals, verwijzers, cliënten, jong en oud kunnen bij Visio terecht met vragen over werken, wonen, school of vrije tijd.

KV_Opdracht_Visio
Functie | Manager Zorglogistiek

Om haar doelen bedrijfsmatig, kwalitatief en kwantitatief, zo goed mogelijk te realiseren zijn goede planningen voor Visio cruciaal. Om die reden is Visio gestart met het project GRIP. Kern is het pro-actief sturen op vraag en aanbod. In de drie R&A-regio’s (Revalidatie en Advies) zijn kernteams aan de slag gegaan om thematisch, verbetermogelijkheden te inventariseren die kunnen bijdragen aan optimalisering in vraaggericht productaanbod en transparante cliëntprocessen. Uitkomst is onder meer een lijst van 21 experimenten die houvast bieden om te helpen belangrijke veranderingen in gang zetten. Daarnaast is input geleverd door een gespecialiseerd extern adviesbureau. De uitkomsten zijn als input voor de interimmer richtinggevend en beschikbaar.

 • Realiseer gedurende een jaar een majeure verbetering in de zorg-logistieke processen gebruikmakend van de uitkomsten van onderzoekingen en de gedane inventarisaties/verbetervoorstellen en experimenten.
 • Focus op een effectief en efficiënt plannings- en cliëntproces met grip op wacht- en doorlooptijden en grip op productie en productiviteit met de cliënt als uitgangspunt.
 • Betrek daarbij het management, de planningsafdelingen en realiseer verbetering van medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid.
 • Maak duidelijk welke experimenten en innovaties de grootste impact hebben en zorg voor snelle implementatie.
 • Werk daarbij aan harmonisatie van werkwijzen over de drie regio’s.
 • Zorg voor verankering van de verandertrajecten in werkwijzen, cultuur en AO zodat het project overdraagbaar en levensvatbaar is na de periode van één jaar.

Er is een voornemen om de interim manager in de drie regio’s te laten bijstaan door drie trainees die als aanjager en mede-implementator de doelrealisaties en resultaten helpen scoren.

Autoriteit Zorglogistiek Hard&Hart

Profiel

Voor deze uitdagende taak zoekt Koninklijke Visio een landelijk werkende interimmanager zorglogistiek. Welke ervaring en competenties zoeken wij:

 • Je beschikt over een relevante academische opleiding en een uitgebreide staat van dienst als interimmanager/verandermanager.
 • Het zwaartepunt van je kennis en ervaring ligt bij verandertrajecten in het onderhavige vakgebied: je beschikt over kennis van en ervaring met zorg- en/of revalidatieprocessen én zorglogistiek; je bent een specialist op dit gebied en wordt erkend en herkent als autoriteit binnen de zorg.
 • Je werkt vanuit een visie en bent bedrijfsmatig en strategisch sterk.
 • Je begrijpt dat het om veel meer gaat dan planningen, efficiency en effectiviteit. Het gaat om mensen, cultuur, patronen, verandering, niet om machines. Je bent dus hard op de zaak en werkt met en vanuit je hart.
 • Jouw managementstijl is te omschrijven als coachend en past bij een organisatie in ontwikkeling, je geeft makkelijk leiding aan veranderprocessen en werkt makkelijk samen met management en de drie aan te stellen trainees.
 • De kernwaarden van Visio, Vakmanschap, Inspireren, Samenwerking, Initiatief en Ontwikkelen zijn bij jou goed belegd.

 

Aanbod

Stevige interim opdracht voor 12 maanden voor 36 uur per week, start per 1 september 2018.

Procedure

De oriënterende gesprekken bij K+V worden gehouden vanaf maandag 20 augustus aanstaande, gesprekken bij Visio in de week van 27 augustus. Graag ontvangen wij bij je reactie de eventuele data van afwezigheid door vakantie.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie dan verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren door onderaan bij solliciteer direct uw cv en motivatie te uploaden met motivatie én indicatie van je uurtarief. Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Frank Wolff (06-1595 4079), Partner. De procedure wordt behandeld door Frank Wolff en Sjef van Zwieteren.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Manager Zorglogistiek
Interim
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.