K+V werving selectie interim management

Uitstekend in het creëren van vitale verbindingen

Apeldoorn
Organisatie |

Nederlands Rode Kruis

Het NRK is dé humanitaire noodhulporganisatie en werkt in Nederland met ruim 25.000 vrijwilligers. De meeste van deze vrijwilligers maken deel uit van een Rode Kruis-afdeling in hun omgeving. Een aantal afdelingen vormt samen met het districtsbestuur en eventueel samen met een studentendesk, één district. De 25 districten vormen de Nederlandse Rode Kruisvereniging, samen met de Caribische afdelingen, de drie Mappa Mondo huizen.

De vereniging van het NRK wordt versterkt door de ondersteuningsorganisatie van beroepskrachten. De vrijwilligers en de beroepskrachten vormen samen de hulporganisatie. Het hoogst toezichthoudend orgaan binnen de vereniging is de ledenraad, waarvan de afgevaardigden eens in de vier jaar door de leden gekozen worden. Het verenigingsbestuur bespreekt strategische onderwerpen met de ledenraad en legt verantwoording af over gevoerd beleid. Meer informatie over het Nederlands Rode Kruis vindt u op www. rodekruis.nl.

Functie | 2 Bestuursleden

Voor de afdeling Apeldoorn zoekt NRK een algemeen bestuurslid en een toekomstig voorzitter

Er werken ongeveer 250 vrijwilligers actief voor de afdeling Apeldoorn. Om het werk van de vrijwilligers mogelijk te maken en te ondersteunen, is men op zoek naar 2 bestuursleden. Het afdelingsbestuur is een collegiaal bestuur en verantwoordelijk voor een diversiteit van activiteiten. Hierbij kun je onder andere denken aan opleidingen, evenementenhulpverlening, vrijwilligersmanagement, fondsenwerving en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven zoals ‘goed voorbereid op een noodsituatie’.

Duurzaam, accuraat, verbindend

Profiel

Wat wordt van u gevraagd als afdelingsbestuurslid

  • Bestuurlijke en pragmatische ervaring, liefst in een omgeving met het werken met vrijwilligers.
  • Ervaring op het gebied van verandermanagement en het in beweging brengen van mensen.
  • Intrinsieke motivatie om duurzaam van betekenis te zijn voor het Nederlands Rode Kruis.
  • Accuratesse, organisatietalent, plan- en projectmatigheid en initiatiefrijk.
  • Een krachtig ingestelde persoonlijkheid met een positief kritische verbindende instelling.
Aanbod

Een passionele organisatie met professionele ondersteuning, verzekering en een onkostenvergoeding.

Geïnteresseerd

Indien u geïnteresseerd en gekwalificeerd bent voor de bovengenoemde functie verzoeken wij u te reageren, met toezending van uw cv en motivatie, door onderaan deze opdracht op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Wij verzoeken u ook om in de motivatiebrief te benoemen op welke functie u reageert. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kunt u bij uw reactie vermelden. Deze opdracht is in behandeling bij de heer ing. F.C. (Frank) Snethlage, partner (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

2 Bestuursleden
Vrijwillig

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.