K+V werving selectie interim management

Communicator in verbinding

Delft
Organisatie |

Perspektief

Perspektief staat voor herstel en participatie van de meest kwetsbare mensen. Mensen voor wie het leven niet vanzelf gaat vanwege bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening. Cliënten werken samen met Perspektief aan herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. Medewerkers ondersteunen cliënten bij het ontwikkelen van eigen kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen, betaald of vrijwillig werk en het opbouwen en in stand houden van een veilig netwerk.

Om haar cliënten te helpen biedt Perspektief onder meer beschermd en begeleid wonen, dagbesteding, nacht- en dagopvang voor dak- en thuislozen, vrouwenopvang, interventieteams huiselijk geweld, thuisbegeleiding etc. Er zijn circa 450 medewerkers werkzaam bij Perspektief. Het werkgebied bevindt zich in de regio’s Delft, Haaglanden en Rotterdam/Rijnmond.

Perspektief is, onder invloed van veranderende omgevingsfactoren, en een steeds ‘complexere’ doelgroep, een organisatie die volop in ontwikkeling is en vele uitdagingen en complexe vraagstukken kent.

Functie | Accountmanager / bestuursadviseur

De organisatie is in beweging. De opdrachtgevers van de organisatie zijn voornamelijk gemeenten. Met hen maakt Perspektief afspraken over de samenwerking: de te leveren diensten, wijze van monitoring en rapportage hierover. De kwaliteit van deze afspraken en de contacten met de opdrachtgevers , zijn belangrijk voor de duurzame continuïteit in de samenwerking. Datzelfde geldt voor de afspraken en de contacten met de ketenpartners. In dit kader ontstaat een nieuwe functie: accountmanager / bestuursadviseur. In deze nieuwe functie:
• Heb jij regie over het dienstportfolio van Perspektief.
• Heb jij een cruciale rol in de samenwerking met onze ketenpartners en opdrachtgevers.
• Ben jij degene die – samen met het bestuur en de teammanagers – de dienstverlening presenteert én inhoudelijk de discussie met onze ketenpartners en opdrachtgevers aangaat.
• Geef jij – samen met het bestuur en de teammanagers – vorm aan de samenwerking met onze ketenpartners.
• Ben jij verantwoordelijk voor het inschrijven op de aanbestedingen van onze opdrachtgevers en het binnenhalen van de contracten met onze opdrachtgevers (voornamelijk gemeenten).
• Ben jij de verbindende schakel tussen onze opdrachtgevers en de uitvoerende organisatie; jij coördineert de uitvoering van de contracten.
• Bewerkstellig je dat de ondersteunende processen en procedures op orde zijn.
• Draag je zorg voor de beheersing, uitvoering en monitoring van de vastgestelde afspraken met de opdrachtgevers. Het gaat hierbij om zowel effectiviteit als efficiency, kwaliteit van de productie, budgetbewaking en verantwoording.
• Ben je strategisch adviseur voor de raad van bestuur op het gebied van samenwerking met zowel ketenpartners als opdrachtgevers.

Zakelijk en sensitief Stevig maar niet star Tactisch en overtuigend Coachend en inspirerend

Profiel

Voor deze uitdagende functie zoeken wij kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • Passie voor en kennis van het sociaal domein en welzijn
 • Affiniteit met de GGZ
 • Zowel resultaat- als mensgericht
 • Focus op de grote lijnen en contractafspraken, met oog voor detail en uitvoeringsvraagstukken
 • Denken in mogelijkheden en oplossingsgericht zijn
 • Gericht op innovatie van product- en dienstverleningsaanbod
 • Een planmatige aanpak van zaken; realisatiekracht en voorbeeldgedrag
 • Medewerkers en bestuur , faciliteren en ondersteunen bij de uitvoering van taken, maar ook aanspreken wanneer de situatie daarom vraagt.

En die beschikken over:

 • Academisch /HBO+ werk- en denkniveau
 • Gedegen ervaring met het werken bij of samenwerken met gemeenten in het sociaal domein
 • Uitstekende sociale vaardigheden
 • Tact en overtuigingskracht, geduld en doorzettingsvermogen
 • Doelgericht en flexibel in de uitvoering
 • Oplossingsgericht en het vermogen om met tegengestelde belangen om te gaan
 • Het vermogen om kwaliteit te beoordelen, verbeteringsmogelijkheden aan te geven en deze te implementeren
 • Bedrijfskundig inzicht en een planmatige manier van werken
 • Commercieel inzicht en het vermogen je te verplaatsen in anderen
Aanbod

Een uitdagende functie, ingeschaald in FWG 65. De functie is fulltime (36 uur) maar kan in overleg parttime (28-32 uur) worden ingevuld.

Procedure

De procedure is erop gericht de nieuwe accountmanager / bestuursadviseur zo spoedig mogelijk te laten starten. De eerste oriënterende gesprekken vinden zo snel mogelijk in april bij K+V op kantoor plaats. De procedure wordt vóór 1 mei aanstaande afgerond. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op woensdag 24 april aanstaande in de ochtend. Verzoek om bij interesse uw sollicitatie zo snel mogelijk via onze site in te sturen.

 

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 16 april, te reageren door bij “reageer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff (06-1595 4079) en Sjef van Zwieteren (06-2153 7354).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Accountmanager / bestuursadviseur
Vast
28 – 36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.