Beïnvloeder

MAASTRICHT
Organisatie |

Stichting MosaLira

MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary) in Maastricht. MosaLira heeft 5.200 leerlingen, 700 medewerkers en een jaarlijkse exploitatie van € 40 mln. MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Elke school vult dit op eigen wijze in, passend bij de leerlingen en de schoolomgeving. De hoofddoelstelling van MosaLira is het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. Het onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. Iedereen binnen MosaLira heeft de opdracht uit elk kind te halen wat erin zit en alle kinderen optimale startkansen te geven in de maatschappij van de toekomst.

De schooldirectie is integraal verantwoordelijk voor de school (scholen) en wordt daarin ondersteund door het bestuurskantoor. In de 10 jaar dat MosaLira in deze vorm opereert, is er veel gerealiseerd in de bedrijfsvoering en organisatie. De komende jaren staan in het teken van onderwijs en professionalisering.

In deze transitie van MosaLira worden nu grote stappen gezet. De adviseur onderwijs is een nieuwe rol die cruciaal is. Nieuw betekent ook mee ontwikkelen en vormgeven in de organisatie maar ook in een onderwijs landschap dat sterk aan het veranderen is. Nieuwe impulsen binnen brengen en MosaLira nieuwsgierig en leergierig maken.

KV_Opdrachten_Mosalira
Functie | Adviseur Onderwijs

De adviseur onderwijs is verantwoordelijk voor het zicht op het onderwijs (inhoud en kwaliteit), kwaliteitsontwikkelingen, zorgt voor vernieuwing en aansluiting bij het huidige onderwijslandschap. Binnen MosaLira zijn de schoolleiders integraal verantwoordelijk. Je fungeert als een spil, motor en sparringpartner. Deze verschillende rollen vraagt werken op basis van vakmanschap, autoriteit, prettige beïnvloeding en verleiding en toch scherp in de feedback. Kortom; we zoeken iemand die dichtbij durft te komen zonder hiërarchie. Samenwerkend met de schoolleiders, coachend en vasthoudend. De functie moet verder worden vormgegeven. Dit geeft de kans om onderwijsontwikkeling binnen MosaLira flink te verstevigen, vrijheid en uitdaging om samen met de organisatie stappen te maken en nieuwe wegen te bewandelen.

Je hebt een sterke functionele relatie met HR in het kader van de kwaliteitsontwikkeling. Je hebt de verantwoordelijkheid om de voortgang van de scholen te monitoren, feitelijk en objectief en bent verantwoordelijk voor het opstellen van de inhoudelijke management- en kwartaalrapportages. Je onderwijsnetwerk neem je mee en breid je uit als dé onderwijskundige van MosaLira. 

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel

Onderwijskundig, verbindend en realiserend

MosaLira zoekt een energieke adviseur die het verschil wil maken en onderwijskundig bij de top hoort. Een passie heeft voor onderwijs en toch ook realistisch is in de uitvoering en het resultaat. Een verbindende samenwerker en scherpe uitvoerder. Iemand die mensen vasthoudt en bij ze blijft, ook als het even gaat schuren. Een adviseur die dusdanig organiseert en stimuleert dat de anderen in beweging komen. Je bent iemand die leiding geeft of heeft gegeven en weet dat dat ook zonder formele structuur kan. Een mooi en betrokken mens, in competentietermen; de onderzoekende strateeg en de sensitieve communicator.

Je hebt:

  • Onderwijskundige kennis en vaardigheden en academisch werk- en denkniveau.
  • Kennis over de actuele thema’s die nu spelen in het onderwijs zoals onderwijs aan kinderen in de toekomst, onderwijsinspectie, digitalisering onderwijs, etc.
  • Inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het primair onderwijs.
  • Vaardigheid in het analyseren van (beleids)ontwikkelingen en het opstellen van beleidsnotities,
    -adviezen en -notities.
  • Vaardigheid in het vertalen van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen naar de situatie bij MosaLira.
  • Vaardigheid in het vertalen van de strategie van de organisatie naar het te voeren strategisch beleid, het formuleren van uitgangspunten voor (meerjaren)plannen en ontwikkelrichtingen.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.