Een inspirerende trainer

IJsselstein
Organisatie |

Trinamiek

Trinamiek is een stichting met 20 basisscholen in de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Vijfheerenlanden, Culemborg en Woerden.

Door het verschil te maken in het leven van kinderen en kinderen te leren het verschil te maken, draagt Trinamiek een steentje bij aan een betere wereld. Dit is waar de organisatie voor staat. Het verschil maken in het leven van kinderen doen we samen. Samen met medewerkers, kinderen en ouders. De waarden ‘vertrouwen’, ‘vakmanschap’ en ‘verbinding’ vormen de basis waar vanuit Trinamiek per januari fris start met een nieuw koersplan.

Een nieuwe koers

Als veel kleine (en grote) mensen op veel kleine plekken veel kleine stappen zetten, verandert het aanzien van de wereld. Vanuit deze gedachte is de verschilmakende missie en visie ontstaan.

De toekomst is voor de jeugd, de kinderen. Voor de kinderen die op de Trinamiekscholen zitten. En deze toekomst vindt plaats in een uitdagende wereld die volop in beweging is. De toekomst wordt gemaakt door wat we doen en wat we niet doen, door de keuzes die we maken en de impact daarvan op de korte en de lange termijn. Om deze toekomst zonnig te laten zijn, is het zaak om samen het verschil te maken. De komende jaren werkt Trinamiek aan een nieuw koersplan, waarin de focus ligt op de kwaliteit van het handelen van medewerkers.

Samenwerking en verantwoording

Trinamiek is een kringorganisatie waarin zowel horizontale verantwoording naar elkaar als verticale verantwoording naar de directeur, het bestuur, de raad van toezicht en de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad plaatsvindt. Vertrouwen en eigenaarschap spelen een belangrijke rol bij hoe ze met elkaar omgaan. Het servicebureau faciliteert en ondersteunt de basisscholen zodat zij zich kunnen richten op het geven van verschilmakend onderwijs

Functie | Adviseur Ontwikkelen en Opleiden

De adviseur ontwikkelen en opleiden

Vormgeven aan ontwikkelprocessen van teams en medewerkers is complex en dat vraagt, net zoals vormgeven aan ontwikkeling van kinderen, om goede expertise: de adviseur Ontwikkelen en Opleiden!

In afstemming met de afdeling kwaliteit ondersteunt de adviseur het bestuur, directies en schoolleiders bij het verder vormgeven van de lerende organisatie en een lerende cultuur en bij het ‘anders organiseren’ van onderwijs. Het gaat om het versterken van een lerende beweging op basis waarvan persoonlijke ontwikkeling, team- en schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie doelgericht en samenhangend kunnen plaatsvinden. Innovatie is daarbij geen doel op zich, maar meer de uitkomst van een beweging waarbij de professionele leerkracht in zijn kracht staat en vanuit intrinsieke motivatie en betrokkenheid ruimte heeft en neemt om tot ontwikkeling en verandering te komen. Ontwikkeling die rechtstreeks merkbaar is voor de kinderen. De adviseur opleiden en ontwikkelen ondersteunt daarbij op school en bovenschools door onderzoek, beleid, advies, het initiëren en sturen van projecten en het geven van concrete handvatten om een professionele en lerende cultuur te versterken. Vergroten en verbinden van het leren en het leervermogen van individuen en groepen, stimuleren van initiatieven en van samenwerking op de scholen zijn daarbij de belangrijkste resultaten. Ook geeft de medewerker advies over gedrag en stijl van leidinggevenden dat hierbij gewenst is en de facilitering die vanuit de organisatie daarvoor nodig is.

De adviseur Ontwikkelen en Opleiden werkt vanuit de afdeling P&O nauw samen met onderwijskwaliteit zodat onderwijsontwikkeling en ontwikkeling van medewerkers hand in hand gaan en elkaar kunnen versterken. Er is sprake van een beleidsontwikkeling, advies, ondersteuning en coördinatie.

Sensitief Inspirerend Toegankelijk Energiek Innovatief Onderzoekend Vasthoudend Professioneel Teamspeler Doelgericht Creatief

Profiel | De inspirerende trainer

Inspirerend

Iemand die op een bescheiden manier impact heeft. Medewerkers inspireert om te leren, te ontwikkelen en tegelijk praktische handvaten geeft om het (samen)leren te versnellen. Makkelijk binnenkomt om te helpen, mee te denken, mee te doen om het team sterker, leuker en ontwikkelingsgericht te maken. Jij onderzoekt, bent nieuwsgierig, stelt vragen en geeft vervolgens de juiste zetjes. Inspireert met verhalen, boeken, de nieuwste ontwikkelingen. Kijkt van buiten naar binnen. Creëert een lerende cultuur door beleid neer te zetten en ook te helpen praktisch in te vullen. Met jou erbij wil iedereen leren, ontdekken en ontwikkelen. Iemand die kan verleiden om mee te doen.

De trainer

Wij denken aan iemand die de ander beter laat spelen. Wij denken aan die trainer die de ander sterker maakt. Schoolleiders en directeuren ondersteunt in hun rol van coach. Slim weet te verbinden en de ontwikkeling van de ander centraal kan stellen. Jij brengt ook de vaardigheid van een goede trainer/docent mee. Wensen omzetten in handelingen en handelingen in gedrag. Durft te oefenen en vast te houden om de oefening om te zetten in gedragsverandering. Als trainer kun je ook je werk verantwoorden en resultaten zichtbaar maken. Daar ben je dan ook weer pragmatisch in. Als iets niet werkt voor een team dan zoek je samen naar wat wel werkt. Alles gericht op gedrag dat bijdraagt aan het ontwikkelen van kinderen.

Een prachtige vrij rol in een sterke organisatie. De vrije rol komt ook met verantwoordelijkheid. Je voelt haarfijn aan waar de gevoeligheden liggen, gaat moeiteloos door de organisatie met veel integriteit en openheid. Daarvoor heb jij een academische achtergrond en ervaring met leren, leerstijlen, trainen en ontwikkelen van mensen. Je kunt beleid maken en omzetten in processen en die omzetten in handelingen en gedrag. Je schrijft makkelijk, communiceert sterk en inspirerend en voelt je heel goed thuis in de rol van adviseur.  Je bent het lerende voorbeeld.

Aanbod | Onze inspirerende trainer worden?

Wij bieden jou een hele mooie rol in het hart van de ontwikkeling van onderwijs. Wij zoeken niet de onderwijskundige maar wel iemand die er heel goed in kan passen om de onderwijsprofessionals beter te maken. Daarvoor bieden wij je een uitdagende groeifunctie. Indeling is in CAO PO salarisschaal 11 met alle voordelen van de onderwijs CAO.

Procedure | Snel zorgvuldig en veilig

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we ‘s middags verder met een diepgaand gesprek.

De selectiegesprekken zijn gepland op 21 december. In de ochtend korte ontmoetingen en in de middag, bij een goede ontmoeting, uitgebreidere gesprekken. Het streven is de procedure voor eind december af te ronden, maar ook met zorg en veiligheid voor iedereen en passend bij de huidige omstandigheden.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd en nieuwsgierig naar deze mooie functie? Dan zien wij graag uiterlijk 16 december jouw reactie tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Deze vacature is in behandeling bij Johannes Arets (06-1026 0480) en Tamara Wijnja (06-8395 2012). Natuurlijk zijn Johannes en Tamara graag bereikbaar voor
nadere informatie.

Aan kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te doen.

Adviseur Ontwikkelen en Opleiden
0,6
24

SOLLICITEER DIRECT