Raadgever

UTRECHT
Organisatie |

V&VN

Wil jij meewerken aan V&VN van de toekomst? De vereniging is bezig met een kanteling! Niet het bureau en de statuten zijn het uitgangspunt, maar de leden. Wie lid is wil gehoord worden en zich laten horen, zich ondersteund weten en 24/7 verbinding kunnen leggen met ZIJN/HAAR ‘club’. Daar ontmoet je je beroepsgenoten en de medewerkers van het bureau.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is dé beroepsvereniging van en voor verpleegkundigen en verzorgenden en heeft haar landelijk bureau in Utrecht. Met 90.000 leden is het de grootste beroepsvereniging van ons land en zij maakt zich er sterk voor dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hun vak op het hoogste kwaliteitsniveau en met trots en passie kunnen uitoefenen. V&VN maakt zich daarom sterk voor alles wat dat mogelijk maakt, zoals scholing, beroepsprofielen, kwaliteitsstandaarden en richtlijnen, maar vooral door de dialoog aan te gaan met diverse partijen of op te starten tussen de leden onderling en/of met de medewerkers van het bureau. Hierdoor komt uitwisseling van kennis en invloed op beleid tot stand binnen een levendige community (off en online) voor de leden. 

Ruim 80 collega’s werken met veel inzet en energie, voor en met de leden aan het realiseren van die belangrijke doelen en speerpunten van V&VN. Het bureau van V&VN heeft een belangrijke rol in het contact met de leden. Het houdt de leden op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen en organiseert bijeenkomsten, congressen en ontmoetingen. Het bureau ondersteunt allereerst de leden bij het uitoefenen van hun vak, met deskundigheidsbevordering, een helpdesk, advies en informatie. Daarnaast ondersteunt het bureau leden die actief zijn in o.a. afdelingen en platforms, het bestuur en de centrale commissies. Het bureau bestaat uit negen teams en daarvoor zijn de directeur-bestuurder en een drietal hoofden eindverantwoordelijk.

Het team Leden en Registers bestaat uit zeven Adviseurs Registers en drie Relatiemanagers en het team Klantenhart. Het team is gezamenlijk inhoudelijk verantwoordelijk voor:

  • Strategische advisering Collectieve Lidmaatschappen
  • Beheer van drie registers (Kwaliteitsregister, Register Zorgprofessionals, VS Register)
  • Ondersteuning en advisering van verschillende bestuurlijke Accreditatie- en Visitatie Commissies
KV_Opdrachten_VENVN
Functie | Adviseur Registers

Als adviseur Registers ben je de spil tussen diverse bestuurlijke commissies rond de verschillende registers die door V&VN worden beheerd, het bureau van V&VN, verschillende externe stakeholders en de gehele vereniging inclusief alle afdelingen en platforms van V&VN. Binnen het team Leden en Registers valt ook het team Klantenhart, waar alle uitvoerende taken op het gebied van leden- en registeradministratie als ook het directe leden- en klantencontact verzorgd wordt. Vanuit die contacten met de leden komen vragen en suggesties die jij als adviseur analyseert, waarover jij advies uitbrengt en acties ter verbetering initieert.

V&VN maakt in toenemende mate gebruik van alle digitale mogelijkheden om contacten met en tussen leden te onderhouden. Als adviseur stimuleer je leden om van deze mogelijkheden gebruik te maken. Daarnaast heb je ook een actieve rol in het organiseren en begeleiden van groepen leden die actief zijn als beoordelaar van scholingen of die deelnemen aan commissies van V&VN. Je zoekt actief de dialoog met leden en stakeholders: dat gebeurt zowel bij V&VN op locatie als soms ook op locaties waar leden werken. Bij alle partijen staat het belang van de beroepsgroep die zich voortdurend ontwikkelt en bijschoolt centraal. Jij zorgt ervoor dat alle input die je ophaalt, vertaald wordt naar V&VN-kwaliteitsregisters die aantoonbare meerwaarde bieden voor leden en alle belanghebbende partijen.

In de rol van secretaris ondersteun je één of meerdere commissies of colleges van de Registers met beleidsontwikkeling. Je vormt de brug tussen beleidsontwikkeling en het vertalen naar werkbare processen en procedures binnen de gehele vereniging. Hierbij valt te denken aan het opzetten van een actueel CRM-systeem in samenwerking met de afdeling ICT of de communicatie naar leden en ingeschrevenen in samenwerking met de afdeling Communicatie, etc.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Expert, onderzoeker, raadgever

Jij snapt de cultuur en kent de uitdagingen waar leden dagelijks mee te maken hebben. Je hebt ervaring met het vertalen van bestuurlijke processen naar een goede en efficiënte bedrijfsvoering en hebt ruime ervaring met projectmatig werken binnen een complexe en veranderende omgeving. Een flexibele werkhouding en goed kunnen plannen en sturen is vereist vanwege de gevarieerde werkzaamheden op verschillende niveaus en de grote mate van zelfstandigheid die hierbij van jou wordt verwacht. Het werken voor de verschillende commissies en onderdelen van de vereniging vereist zeer goede adviesvaardigheden en uitstekende communicatieve vaardigheden. Als adviseur Registers opereer je tegelijkertijd ondersteunend als ook initiërend, regisserend, enthousiasmerend en verbindend. 

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Adviseur Registers
Vast
28-36

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.