K+V werving selectie interim management

Boegbeeld, Ondernemend, Inspirerend, Teamspeler, Politiek-Bestuurlijk Sensitief, met Hart voor ‘Inclusiviteit’

Veenendaal
Organisatie |

IW4

IW4 is een breed opererend bedrijf voor werkvoorziening, arbeidsparticipatie en re-integratie en richt zich op alle, onder de Participatiewet vallende, doelgroepen. IW4 voert deze activiteiten uit voor de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Binnen IW4 zijn ruim 400 personen werkzaam in het kader van de (voormalige) Wsw en ruim 50 vanuit andere regelingen. Daarnaast zijn circa 50 personen op reguliere basis werkzaam. Het bedrijf is gevestigd in Veenendaal.

De centrale doelstelling van de onderneming is de ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking of anderszins met een afstand tot de arbeidsmarkt, het zoveel mogelijk plaatsen van deze mensen in een reguliere arbeidsomgeving en, als dat niet lukt, in te zetten in passende functies binnen de bedrijfsactiviteiten van IW4. Daarnaast worden nieuwe activiteiten ontwikkeld, gericht op de ondersteuning van werkgevers/ondernemers en overheden bij de uitvoering van de Participatiewet. De netto omzet (exclusief subsidie Participatiewet/Wsw) is circa € 5,3 miljoen. De afgelopen jaren zijn zowel in activiteiten als resultaten succesvol geweest.

Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet hebben de bovengenoemde gemeenten zich beraden over de wijze waarop de uitvoering van deze wet het best georganiseerd kan worden. Recent is besloten dat IW4 doorontwikkeld zal worden als sociaal werkbedrijf ter ondersteuning van een inclusieve arbeidsmarkt. Dit impliceert een voortzetting van het beleid van zo regulier mogelijke plaatsing in werk. Het besluit biedt een stevige basis voor de continuïteit van IW4 en de daarin werkzame Sw-medewerkers. IW4 blijft een overheids-NV, waarbij de zeggenschap van de gemeenten wordt vergroot. De infrastructuur en organisatie zullen de komende periode moeten worden aangepast aan de dalende omvang van het aantal Wsw-dienstverbanden en de toekomstige taken in het kader van samenwerking met werkgevers aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Functie | Algemeen Directeur

De directeur heeft, naast de algemene leiding van het bedrijf, als belangrijkste opdracht de doorontwikkeling van IW4 als zelfstandig bedrijf dat met inzet van haar ervaring en expertise:

 • Werkgelegenheid biedt aan mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving.
 • Mensen met een arbeidshandicap stimuleert en faciliteert om hun arbeidspotentieel zo goed mogelijk te ontwikkelen.
 • Gemeenten en bedrijfsleven maximaal ondersteunt bij het realiseren van inclusief werkgeverschap.

Daarnaast geeft u leiding aan de aanpassing van infrastructuur en organisatie, passend bij de dalende omvang van het aantal Sw-dienstverbanden en gericht op ontwikkeling, innovatie en ondersteuning van een regionale inclusieve arbeidsmarkt.

U geeft leiding aan een management team en bent bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.

Boegbeeld Ondernemend Inspirerend Teamspeler Politiek-Bestuurlijk Sensitief met Hart voor ‘Inclusiviteit’

Profiel

Voor deze uitdagende en maatschappelijk relevante functie zoeken wij kandidaten met een academisch denk- en werkniveau, met succesvolle ervaring in arbeids- en organisatieontwikkeling.

In aanmerking komende kandidaten beschikken in ieder geval over:

 • Aantoonbare ervaring in een eindverantwoordelijke managementpositie.
 • Ervaring met, kennis van en/of gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen binnen gemeentelijke organisaties.
 • Kennis van c.q. affiniteit met de doelgroep en met name de potentieel-ontwikkeling en begeleiding daarvan.
 • Het vermogen tot versterken, uitbreiden en benutten van de netwerken met bedrijven en instellingen in het kader van ‘inclusiviteit’.

En hebben de volgende persoonlijke kwaliteiten:

 • Ondernemend, vernieuwend en inspirerend
 • Stevige persoonlijkheid en niet dominant
 • Sensitief / het vermogen zich in anderen te verplaatsen
 • Op mensen, verbinding en samenwerking gericht
 • In staat de lijnen uit te zetten en daar vervolgens af en toe ook ‘buiten te kleuren’
Aanbod

IW4 biedt een inspirerende en uitdagende werkomgeving; een organisatie die volop in beweging is en een regio die serieus werk wil maken van inclusief werkgeverschap.

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de functie en passend binnen het publiek-maatschappelijk domein.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd? Reageer dan door uw cv en motivatie te uploaden. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Michiel van Wessem (06 5200 8834).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Algemeen Directeur
Vast
40 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.