Algemeen Directeur – Nevobo

Verbindend en toekomstgericht strateeg

Over de organisatie

Nevobo

De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) is de overkoepelende organisatie voor zaal, beach- en zitvolleyballers in Nederland. Tot de kerntaken behoren het ondersteunen van verenigingen en haar leden en het organiseren van competities en (internationale) evenementen.
Met ruim 100.000 actieve leden, 600.000 mensen die graag volleyballen, jaarlijkse topsportevenementen en miljoenen fans van de nationale teams is de Nevobo een bond die maatschappelijke impact wil maken en daaraan actief partners verbindt. De Nevobo staat voor een inclusieve volleybalsport en vertaalt dit ook naar de organisatie. De organisatie bestaat uit een tweekoppige directie met daaronder teams van bevlogen professionals met hart voor de (volleybal)sport.

Voor deze moderne en mooie sportorganisatie zoeken we een algemeen directeur, een energieke verbinder die de juiste bruggen slaat tussen nu & toekomst, intern & extern en tussen sport & maatschappij.

Functie

Algemeen Directeur

De algemeen directeur is een belangrijke spil in de organisatie. Je geeft samen met je collega directeur sportontwikkeling en evenementen leiding aan de werkorganisatie en je rapporteert samen aan het Bondsbestuur.
De sfeer en cultuur: informeel en ambitieus. De kernwaarden: Resultaatgericht, Samen, Plezier, Vertrouwen en Betrokken. Bij de Nevobo werken ongeveer 100 medewerkers. Het grootste deel van de medewerkers werkt vanuit De Weerelt in Utrecht, een sporthub waar meerdere sportorganisaties samen wonen en werken. Daarnaast werkt, met name, het topsport deel van de medewerkers vanuit Papendal en vanuit Den Haag. Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor een optimaal functionerende organisatie, nu en in de toekomst.

Je bent resultaatgericht, ontwikkelt de dienstverlening naar een hoger niveau en creëert samenhang tussen de verschillende afdelingen. Je bent de verbindende factor, de generalist tussen de specialisten. Op energieke wijze geef je leiding aan diverse managers en afdelingen. Daarbij creëer je de randvoorwaarden, waaronder een strategisch personeelsmanagement, die nodig zijn om de doelen van de organisatie te behalen.

De coördinatie en totstandkoming van het strategisch beleidsplan en het jaarplan zijn in jouw handen. Als directeur bewaak je de structuur, cultuur, governance en de (strategische) doelstellingen van de organisatie en anticipeer je op relevante ontwikkelingen in de sportbranche die van toepassing zijn op de organisatie. De strategie is gericht op sportief en maatschappelijk goud. De Nevobo is de komende jaren gericht op versterken van clubs, topsport, maatschappelijke impact, interne organisatie, financiën en evenementen.

Stimulator Strateeg Authentiek Samenwerken Communicatief Ontspannen Open Transparant Betrouwbaar Besluitvaardig Energiek Verbindend Toekomstgericht Organisatie Diplomatiek Realiseren

Profiel

Wij zoeken een directeur die vol energie aan de slag gaat in de wereld van volleybal. De directeur is een authentieke man of vrouw die de verenigingswereld kent. De Nevobo kent een Bondsraad, een Bondsbestuur, een werkorganisatie, clubs en vrijwilligers. Iedereen wil vanuit zijn of haar rol het beste voor volleybal in Nederland. En de verbinding in deze keten is essentieel voor het succes. Hier ligt een belangrijke taak voor je als directeur om de balans goed te vinden tussen heden en toekomst. Het fundament van volleybal is stevig en solide, de wereld verandert en hoe beweeg je mee zodat je een duurzame toekomst hebt?

De belangrijkste opgaven voor de algemeen directeur:

 • Clubs: zorgen voor gezonde clubs die bijdragen aan sportief en maatschappelijk goud.
 • Maatschappelijk: vertalen van trends en ontwikkelingen in de maatschappij naar de wereld van sport en zorgen voor een goede balans tussen sportieve en maatschappelijke doelstellingen.
 • Topsport: zorgen voor borging van het topsportbeleid vanuit een heldere High Perfomance Organisatie en cultuur met meerjarige begroting en projecten.
 • Organisatie: versterken van afstemming en samenwerking binnen de werkorganisatie met aandacht voor eigenaarschap. Op de langere termijn gaat het om een duurzame en lenige organisatie structuur met een vitaal personeelsbestand.
 • Financiën: aandacht voor verantwoording en gezonde financiën met een visie op de veranderende geldstromen in de toekomst.

Als algemeen directeur geef je, met je collega directeur sportontwikkeling en evenementen, leiding aan de werkorganisatie, stimuleert groei en ontwikkeling door richting en verantwoordelijkheid te geven aan de medewerkers. Je bent duidelijk in verwachtingen, maakt resultaten bespreekbaar en stelt middelen beschikbaar die nodig zijn om de beoogde doelen en resultaten te realiseren. Tegelijkertijd sta je open voor de ideeën en meningen van anderen. Prioriteren en gevoel van timing, daar gaat het om. Het resultaat is dat je de organisatie in beweging houdt, waardoor werknemers vrijheid en eigenaarschap ervaren die past bij hun positie als professional.

Jij bent hoofdverantwoordelijk voor de beleidsuitvoering binnen het vastgestelde budget, en voor de kwaliteit van dienstverlening aan de leden. Het meerjarenplan is een belangrijke leidraad voor de bond. Je bent eindverantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan en de begroting, het zorgdragen voor het budget en een gezond financieel beleid. Je zorgt voor een volledige, open en transparante informatievoorziening van en naar het Bondsbestuur.

De persoon die wij zoeken dient te beschikken over een hoge mate van politiek-bestuurlijke en organisatie sensitiviteit, je bent een boegbeeld van de Nevobo. De directeur vertegenwoordigt de organisatie actief in relevante netwerken en op een effectief niveau.

Kortom, wij zoeken een strategisch sterke directeur, authentiek, goed in communicatie en thuis is, of snel thuis raakt, in de wereld van volleybal. Een ultieme combinatie van denken en doen, sturen en loslaten, versnellen en vertragen, vandaag en morgen. De directeur moet ongeduld voelen om vooruit te willen en tegelijkertijd een perfect gevoel voor timing hebben.

Wij zijn op zoek naar iemand met academisch werk- en denkniveau, die zich door middel van opleiding en/of ervaring organisatiekundig ontwikkeld heeft. Idealiter heb je tenminste tien jaar werkervaring, waarvan een groot deel als leidinggevende. Uiteraard heb je affiniteit met sport. Je staat met beide benen op de grond en bent een prettige gesprekspartner voor de managers en medewerkers. Je hebt een inspirerende visie op leidinggeven en het vermogen om processen te verbeteren ten behoeve van het organisatiebelang. Je inspireert collega’s hun talenten te benutten en zorgt dat je met elkaar de juiste dingen blijft doen.

 • Meerjarige leidinggevende ervaring behorend bij de verantwoordelijkheid van de positie.
 • Vaardigheid om verschillende managementstijlen te hanteren om de juiste resultaten te bereiken.
 • Kennis en ervaring met de dynamiek binnen een vereniging/vrijwilligersorganisatie.
 • Communicatief vaardig en de wil anderen te laten schitteren.
 • Ervaring in en zicht op actuele thema’s binnen de sport.
 • Affiniteit met belangenbehartiging.

Aanbod

De Nevobo biedt een geweldige plek waar je verder kunt bouwen op een stevig fundament in een open werkcultuur met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden. Een uitstekend individueel samengesteld pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. We starten met een jaarcontract waarna het omgezet kan worden in een contract onbepaalde tijd.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V. Na een kennismaking met K+V volgen, bij geschiktheid, gespreksrondes met de selectiecommissie van de Nevobo op het kantoor van K+V in Veenendaal op 3 of 5 juli en daarna met vertegenwoordigers van werkorganisatie en Bondsraad. Na de tweede ronde volgt een afronding met het Bondsbestuur. De procedure is erop gericht om per 1 oktober 2024 een nieuwe directeur te laten starten. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren (uiterlijk 24 juni) door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema, partner bij K+V (06 438 73 326). Roel begeleidt deze opdracht. Bel vooral om meer te weten te komen over deze rol of om even te sparren.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

loadingJe sollicitatie wordt verzonden