Algemeen Directeur voor Sportvisserij Nederland

Strategisch verbinder
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Sportvisserij Nederland

Sportvissen is voor velen een belangrijke activiteit die ontspanning, uitdaging, beweging, natuurbeleving, genieten, avontuur, vrijheid, gezondheid en sociale contacten biedt. Sportvissen is passie en verwondering, het vergt kennis en vaardigheden, het bevordert de gezondheid en het leidt tot vriendschap en verbroedering. Een leven lang. Het zorgt voor kennis, waardering en zorg voor de natuur onder en boven water. Het draagt bij aan een fysiek, mentaal, natuurlijk, sociaal en economisch gezond Nederland.

Sportvisserij Nederland is de landelijke koepelvereniging, waarbij zeven regionale federaties, drie specialisten-organisaties, 750 hengelsportverenigingen en bijna 700.000 sportvissers zijn aangesloten. De koepel wil graag zoveel mogelijk mensen van het vissen in Nederland laten genieten en optimale mogelijkheden voor de sportvissers én vissen in Nederland realiseren.

Sportvisserij Nederland is een reeds jaren groeiende en gezonde vereniging. De afgelopen twee corona jaren zochten heel veel mensen middels het sportvissen hun ontspanning aan de waterkant. Er sloten zich meer dan 100.000 sportvissers aan in deze periode. Sportvisserij Nederland is – als tweede sportbond in grootte – aangesloten bij de sportkoepel NOC*NSF, bij de European Anglers Alliance en bij de wereld viswedstrijdorganisatie CIPS.

De werkorganisatie in Bilthoven, ruim 60 medewerkers, is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering. De huidige werkorganisatie bestaat uit de afdelingen Belangenbehartiging, Advisering & Onderzoek, Communicatie & Educatie, Bedrijfsvoering & VISdocumenten en de Wedstrijdafdeling. Deze afdelingen zijn gericht op het bieden van toegevoegde waarde voor de sportvisser en een gezonde visstand in Nederland. Want Sportvisserij Nederland is ook een uniek en gewaardeerd kenniscentrum op het gebied van vis en visstandbeheer. In samenwerking met Rijkswaterstaat, waterschappen, natuurorganisaties en universiteiten in binnenwateren, Noordzee, Waddenzee en Delta werkt zij aan vele landelijke en internationale herintroductie-, vismigratie- en onderzoeksprojecten.

Sportvisserij Nederland kent een bestuur, dat stuurt op hoofdlijnen. De organisatie is in deze razendsnelle veranderende maatschappij samen met haar leden aan het onderzoeken hoe ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van het vissen. Een krachtige en goed samenwerkende hengelsport is cruciaal. De transitie van de organisatie is gaande.

Vanwege pensionering van de huidige directeur zoeken we een algemeen directeur voor Sportvisserij Nederland. Wie haakt aan?

Functie

Algemeen Directeur

De algemeen directeur is een belangrijke speler. Hij / zij is de spil met betrekking tot het bureau, beleid en uitvoer, budget, bestuur en buitenwereld. We zoeken een modern leider die behoudt wat goed is en samen met velen verbetert en verandert waar mogelijk. Intern en extern. Sportvissen is groot in Nederland als je kijkt naar de aantallen mensen die dit doen en die betrokken zijn. En het raakt thema’s als natuur, ecologie, sport, welzijn, recreatie en economie, zowel nationaal als internationaal. De directeur is een echte samenwerker en verbinder.

Als directeur ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de organisatie, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Naast visievorming, koersbepaling en zorg voor continuïteit van de organisatie, gaat het om het integrale management van de gehele werkorganisatie in Bilthoven. Je geeft leiding aan zes professionele hoofden en het gaat om zowel de beheers- als beleidsmatige leiding van de organisatie met lange termijn karakter van multidisciplinaire aard. Je draagt sterk bij aan de ontwikkeling en realisering van strategische doelen van de organisatie op de lange termijn, waarbij ingespeeld wordt op maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Het gaat ook om innovatieve ontwikkeling en realisering van fundamenteel nieuw beleid, methoden, technieken, regelgeving en/of processen.

Als algemeen directeur heb je een grote externe rol. Je bent het boegbeeld van de organisatie en bent actief in diverse netwerken.

Strategie Realiseren Delegerend-leidinggeven Sensitief Samenwerken Relaties-opbouwen Communiceren Professioneel Prioriteren Modern-leider

Profiel

De organisatie is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Er is heel veel gedaan, het fundament is meer dan uitstekend. De cultuur is warm en medewerkers werken over het algemeen lang en vol passie in Bilthoven. De hele keten, van Sportvisserij Nederland, via de Federatie en de hengelsportvereniging, alles is gericht om iedereen, die wil, mee te laten doen en te laten genieten van het sportvissen. En dat met goede viswateren, een goede visstand en optimale visserijmogelijkheden voor iedereen in Nederland. Hiervoor wordt veel samengewerkt met andere organisaties waaronder overheden, sport, natuur, gezondheid, onderwijs en commerciële partijen binnen en buiten de hengelsport. Het is een dynamische wereld waarin het gaat om het bieden van toegevoegde waarde aan de sportvissers en aan de samenleving.

De opgaven voor de komende jaren zijn gericht op:

 • Organisatieontwikkeling van de sportvisserij in Nederland, bestuurlijk en professioneel.
 • Organisatie en cultuur aanpassingen volgend aan deze transitie, inclusief het thema diversiteit en inclusie.
 • Positionering, met name op de toegevoegde waarde voor de sportvisser en de samenleving.

We zoeken een mensgericht leider die graag leiding geeft aan een club met passievolle professionals. Wij zoeken nadrukkelijk een leider die strategisch opereert en met gevoel voor timing prioriteert en realiseert. Een leider die mensen en afdelingen laat excelleren door integraal te kijken en te werken. Een modern leider die zorgt voor eigenaarschap en zelf rolvast is. Hij of zij is intern aanwezig, maar minstens zo actief buiten Bilthoven. In het land, bij NOC*NSF, bij overheden, bij samenwerkingspartners als waterschappen en natuurorganisaties.

De directeur is onder andere eindverantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen en zorgen voor de realisatie van de toekomstvisie van de organisatie.
 • Het in overleg met het bestuur verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van de organisatie.
 • Het voeren van het (integraal) management van de organisatie.
 • Het zorgen voor tijdige en juiste informatie over het gevoerde beleid, beheer en resultaten, open en transparant.
 • Het opstellen van plannen, begrotingen en jaarstukken.
 • Het zorgen voor de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers.
 • Het periodiek afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en het beheer van de organisatie.
 • Het vervullen van de rol van ambtelijk secretaris binnen het bestuur.

Als directeur neem je mee:

 • Academisch werk- en denk niveau.
 • Actuele kennis en ervaring met verenigingen.
 • Kennis en ervaring met maatschappelijke, bestuurlijke en ambtelijke omgeving.
 • Ruime managementervaring.
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring.
 • Vaardigheid en ervaring in transitie en verandering.
 • Vaardigheid in het omgaan met in- en externe besluitvormingsprocessen.

Aanbod

Een schitterende functie, uniek in Nederland, met goede primaire en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Sportvisserij Nederland heeft een eigen CAO en volgt de salarisschalen van het Rijk.

Procedure

Sportvisserij Nederland wordt begeleid in deze werving en selectie door K+V. Het start met het insturen van je motivatie en CV en een kennismaking in Veenendaal. In samenwerking met het bestuur, de medewerkers en de OR volgen een aantal gespreksrondes om elkaar en de functie goed te leren kennen. Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. De huidige directeur zal deze zomer met pensioen gaan en we streven ernaar in juni de benoeming te laten plaatsvinden.

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in deze functie? We vragen u te reageren door bij “solliciteer direct” uw CV en motivatie te uploaden. U kunt uw inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 438 73 326) en Helga Bijker (06 – 22 69 85 99). Helga en Roel begeleiden deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.